Déblocage Samsung C3530

Pour Samsung C3530 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung C3530

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Rewelacja, 10 minut i simlock zdjêty, polecam.

  Marcin - 2018-06-06 13:52:55

 • szybko, sprawnie, pewnie

  Wojciech - 2018-05-22 13:18:40

 • Bardzo szybka realizacja zamówienia, dok³adna instrukcja. Gor±co polecam wszystkim

  Wac³aw - 2018-02-26 17:13:12

 • Kod przyszed³ bardzo szybko i dzia³a³. Jestem bardzo zadowolony z us³ugi. Polecam 😉

  Przemys³aw - 2018-01-31 12:20:09

 • szybko i sprawnie polecam tego kontrachenta

  Jan - 2017-12-05 10:43:31

Comment entrer le code sur le mobile Samsung C3530 ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2018-06-06 13:52:55 Marcin

Rewelacja, 10 minut i simlock zdjêty, polecam.

2018-05-22 13:18:40 Wojciech

szybko, sprawnie, pewnie

2018-02-26 17:13:12 Wac³aw

Bardzo szybka realizacja zamówienia, dok³adna instrukcja. Gor±co polecam wszystkim

2018-01-31 12:20:09 Przemys³aw

Kod przyszed³ bardzo szybko i dzia³a³. Jestem bardzo zadowolony z us³ugi. Polecam 😉

2017-12-05 10:43:31 Jan

szybko i sprawnie polecam tego kontrachenta

2017-10-20 10:14:57 Adrian MAXKOM

Telefon samsung c3530 Odblokowany w kilka minut Polecam .

2017-05-17 08:07:59 £ukasz

Dzia³a, u mnie metoda nr 3

2017-03-17 17:06:44 Michal

Wszystko ok i szybko, zadzia³a³ drugi sposób z opisu

2017-02-22 10:35:08 Krzysztof

Wszystko ok. B³yskawiczna realizacja zamówienia. POLECAM serdecznie

2016-11-23 16:44:24 Przemys³aw

Wszystko bezproblemowo, kod otrzyma³em w nieca³e 10min, telefon ju¿ bez simlocka. Dziêki ;)

2016-07-16 20:41:40 Krzysztof

Dziekuje, 3 minuty czekania.. Nie do¶æ ze najtaniej to jeszcze bardzo szybko.

2016-07-14 13:54:21 Grzegorz

Szybko i bezproblemowo. Polecam

2016-07-12 16:52:28 JACEK

szybko i sprawnie 10 minut

2016-06-06 18:18:01 Andrzej

Telefon rozkodowany bez problemów OK W punkcie "2. Nastêpnie wpisaæ poni¿sze sekwencje:" proponujê zmieniæ na "2. Nastêpnie wpisaæ jedn± z poni¿szych sekwencji:". Otrzymuj±c NCK wybieram np. TYLKO 2-g± od góry. Pierwszy raz w ¿yciu rozkodowuje telefon, wiêc wiele rzeczy jest dla mnie nowych. St±d ta uwaga.

2016-05-18 21:07:15 Dariusz

Super Wszystko dzia³a bezproblemowo . Wyczerpuj±ca informacja na temat wprowadzania kodu . B³yskawiczna realizacja zamówienia . Obs³uga Klienta warta polecenia

2016-04-23 08:08:20 Piotr

Wszystko zadzia³a³o jak trzeba. Równie¿ wsparcie telefoniczne okaza³o siê szybkie i skuteczne. Telefon dzia³a a wiêc polecam us³ugê.

2016-04-20 08:37:06 Milosz

Polecam us³ugê.

2016-01-11 12:16:50 PIOTR

ELEGANCKO I EKSPRESOWO KOLEJNY UDANY ZAKUP POLECAM

2015-12-10 20:58:01 Piotr Kociñski

Bezproblemowo i szybko mimo do¶æ pó¼nej godzinie. Polecam.

2015-09-18 14:14:26 £ukasz

wszystko bez problemu, szybko i sprawnie, polecam

2015-08-30 10:28:50 Ola

Bardzo pomocna obs³uga i bardzo szybkie za³atwienie sprawy :) powiem szczerze, ¿e by³am sceptycznie nastawiona, bo nie wierzy³am w takie strony, a tu niespodziewanka :) simlock zdjêty w godzinê. Polecam.

2015-07-02 15:10:05 Bart³omiej

Szybko sprawnie POLECAM

2015-06-06 13:08:40 Damian

Kod otrzyma³em po 20min, wszystko ¶miga. Polecam

2015-01-06 03:30:14 Korpi.

Kod otrzyma³em po 38 h, telefon odblokowany - polecam :)

2014-11-09 20:24:19 Mieczys³aw

Realizacja niemal b³yskawiczna. Kod prawid³owy. Procedura odblokowania prawid³owa. Polecam

2014-11-05 20:56:22 Stefan

czeka³em 2,5 godziny ale kod za³atwi³ sprawê simlocka.

2014-10-11 13:16:02 Marta

Jestem pod wra¿eniem, dzia³a. Op³aca³o siê zap³aciæ 35 z³, zamiast siedzieæ na g³upich stronach niby-generuj±cych kody. Pozdrawiam.

2014-10-08 18:46:06 Maciej

POLECAM, obawia³em siê, ¿e to ¶ciema, ale rzeczywi¶cie zakupiony kod odblokowa³ sim-locka

2014-07-13 23:00:34 martyna

Wszystko super :) POLECAM

2014-07-10 09:50:30 Ewelina

POLECAM WSZYSTKIMWSZYSTKO DZIA£A I MI£A OBS£UGA:)

2014-05-05 14:05:23 krzysztof

wszystko ok polecam

2014-02-17 19:05:03 FERENC

Hy Thanks soo much the codes,thats nice and works. +1

2014-01-03 22:37:22 Kamil

very good, working fine :)

2013-11-22 21:43:13 Karol

wszystko szybko i sprawnie :) tylko cena mog³aby byæ o po³owê ni¿sza...

2013-11-21 21:13:36 Agata

Czeka³am tylko kilka minut d³u¿ej ni¿ przewidywano, ale jestem bardzo zadowolona. Simlock z telefonu zdjêty bezproblemowo. Szybko i ³atwo.

2013-10-30 09:57:17 Pawe³

Telefon zosta³ odblokowany i ju¿ ¶miga na innej karcie SIM, jestem bardzo zadowolony.

2013-10-22 22:56:14 Lokator

Gdyby nie cena by³o by 5 gwiazdek.

2013-07-08 23:44:33 Marcin

Dzia³a ;-)

2013-07-04 15:27:25 krzysztof

suuper serwis 100% polecam

2013-06-03 20:09:50 Janusz

Jak zwykle szybko i skutecznie, na kod czeka³em 10 minut.. Pe³en profesjonalizm, POLECAM.

2013-05-30 23:23:50 Andrzej

Wszystko jasne i czytelne Kod doszed³ w kilka minut Wszystko super nic dodaæ, nic uj±æ

2013-04-18 20:03:02 Krzysztof

Poleca wszystko ok dzieki

2013-04-10 16:26:27 Pawe³

kody przysz³y szybko, i postêpuj±c z instrukcj± szybko pozby³em siê sim-locka :) polecam

2013-02-27 10:33:24 Adam

WSZYSTKO OK SZYBKO BEZ PROBLEMOW

2013-01-24 16:14:47 mario

Kolejny raz polecam Super

2013-01-21 14:05:54 Adam

wszystko ok simlock zdjêty bez problemu

2012-12-24 13:45:37 Julius

Super service, very quickly

2012-12-17 20:35:15 £ukasz

Super szybko i bezproblemowo, jestem bardzo mile zaskoczony szybko¶ci± i skuteczno¶ci± firmy, wszystko jasno opisane tak¿e ca³a procedura bardzo ³atwa. Dziêkuje i polecam gor±co :)

2012-12-17 16:27:14 katarzyna

wszystko przebieglo pomyslnie i szybko. Jestem bardzo zadowolona i polecam innym

2012-12-10 16:32:21 Tomasz

Szybko i profesjonalnie. Polecam :)