Déblocage Samsung Galaxy A5

Pour Samsung Galaxy A5 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung Galaxy A5

 

Dernier commentaire sur la libération

  • Le code à marcher parfaitement sans problème, mais ça a pris 6 jours ouvrable pour que je le reçoive. Bon service quand même .

    Sonia - 2017-06-02 21:23:14

Comment entrer le code sur le mobile Samsung Galaxy A5 ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2017-09-22 11:35:49 Mateusz

Kod otrzyma³em po 10 minutach, wszystko dzia³a.

2017-09-21 16:24:45 /marcin

Kodzik w 15 minut i po simlock Dziêki

2017-09-21 10:05:49 Leszek

Wszystko super szybko ok. Tylko nie wiem czemu po wpisaniu kodu unfreeze telefon siê odblokowa³.

2017-09-20 19:26:26 Michael

Super-schnelle Entsperrung und funktioniert perfekt

2017-09-19 10:25:54 Marek

Kod wys³any dos³ownie w 10 minut, cena prawdopodobnie najni¿sza w rynku, nie by³o ¿adnych problemów z realizacj± kodu. Polecam

2017-09-18 22:27:28 Victor

Unbelievable service

2017-09-17 12:54:03 Janet

The code worked. Thanks

2017-09-17 12:27:24 Grzegorz

Wszystko w najlepszy porz±dku. Zamówienie zrealizowanie dok³adnie w 12 minut. POLECAM

2017-09-12 12:35:35 Marius

Good price and fast service. Thanks again.

2017-09-11 22:17:20 Lenushkie

Swistna obs³uga klienta By³am w kilku serwisach nikt nie pomóg³ mi ze zdjêciem simlocka wiec trochê siê ba³am zamawiaæ st±d. Kod dosta³am w oko³o 20minut. Po wpisaniu samego kodu MCK simlock zosta³ odblokowany. Jak najbardziej polecam Taniej ni¿ w serwisie i dzia³a bez problemu

2017-09-11 10:50:56 Bojan

Alles top

2017-09-06 16:57:59 Yuriy

Super

2017-09-06 14:47:59 Daniel

Jestem pod wra¿eniem sprawno¶ci w dzia³aniu us³ugi. Na pewno jeszcze nie raz skorzystam :)

2017-09-05 20:36:14 Magdalena

Pocz±tkowo nie by³am przekonana do takiego sposobu zdejmowania simlocka z telefonu, jednak jestem bardzo zadowolona, ¿e siê zdecydowa³am. Firma wys³a³a mi kod od razu gdy zrobi³am przelew. Wraz z kodem otrzyma³am instrukcjê jak to wszystko wykonaæ. Wszystko by³o ¶wietnie opisane. Ca³o¶æ zajê³a maksymalnie 30 minut, mimo ¿e na stronie jest napisane, ¿e czeka siê oko³o 2h. Szczerze polecam 👍

2017-09-05 14:55:51 Szczepan

Super szybko i bezproblemowo. Dobry kontakt telefoniczny.

2017-09-04 08:08:45 Przemys³aw

Simlock zosta³ usuniêty. Wszystko odby³o siê bardzo szybko. Polecam.

2017-09-03 10:27:48 Klaudio

Very fast, very acurate. Great service. Regards

2017-08-28 21:56:42 Krzysztof

Express xd

2017-08-27 20:04:39 Henryk

Polecam w 10 minut temat za³atwiony.

2017-08-27 10:10:59 Wojciech

Szybko i przyjemnie bez zbêdnych formalno¶ci. Dobrze opisana procedura. Ca³a operacja trwa³a ok 15 min.

2017-08-25 09:24:39 Radek

Posz³o bardzo szybko i sprawnie Do tego liczne powiadomienia na SMS i maila usprawniaj± ca³o¶æ. Drobny mankament: nie obs³uguje znaku '+' w adresie e-mail (opcja tagów w gmail.com).

2017-08-23 22:50:42 Wojciech

wszystko dzia³a, 10min

2017-08-19 23:51:44 ANDRZEJ

wszystko ok po odswiezeniu stronki dopiero ;)

2017-08-17 15:47:01 stan

super einfach weiter zu empfehlen sehr schnell erledigt und zuverlässig. Danke

2017-08-15 09:54:30 Tomasz

Ok dzia³±

2017-08-04 17:47:26 Nemanja

Very good and very fast service :)))))))

2017-08-04 10:29:14 Anna

dzia³a:)

2017-08-03 15:39:02 gabriel

easy, fast, cheap. thank you My phone Samsung Galaxy A5

2017-08-01 21:56:18 Irek

Sceptycznie podszed³em do us³ugi ale... to dzia³a :)

2017-07-31 10:49:47 Ijac

It worked after a couple tries of introducing the code, 5 stars for price and delivery time.

2017-07-29 09:11:48 Józef

Wszystko sprawnie i bezproblemowo, w 10min. mia³em odblokowany tel. Polecam

2017-07-28 14:04:06 Wojciech

Za 22 z³ problem rozwi±zany.

2017-07-27 18:07:35 Tom

I was really sceptical before using this service but they proved me wrong, 10 minutes and got the unlock code. Awesome.

2017-07-27 11:37:09 Wieñczys³aw

Wszystko ok sim lock zdjêty. :)

2017-07-25 22:48:37 Grzegorz

polecam, dzia³a.

2017-07-21 12:07:36 Grzegorz

Polecam. U mnie zadzia³a³o - Samsung Galaxy A5

2017-07-17 22:01:29 Pavlek

It really works :-)

2017-07-10 18:06:51 Rafal

szybko, sprawnie, jasne instrukcje - POLECAM

2017-07-10 15:33:43 Christoph

Works perfectly fine with Austrian SIM lock on Samsung Galaxy A5 (2016) A510F.

2017-07-10 13:49:53 Kamil

15 min i by³ kod polecam

2017-07-09 19:35:48 Pawe³

Wszystko przebieg³o tak jak powinno. Kody wygenerowane w ok. pó³ godziny.POLECAM

2017-07-07 07:51:54 Patrik

Worked pretty good and fast

2017-07-06 17:25:01 £ukasz

Wszystko zgodnie z opisem. Kod doszed³ w ci±gu kilku minut, simlock zdjêty bez problemu.

2017-07-06 11:29:07 Grzegorz

Super. Nieca³e 15 czekania i smartphone bez simlocka. Wszystko profesjonalnie i z dokladnym opisem. Gor±co polecam

2017-07-06 00:18:40 Dawid

Gor±co polecam, kody dosz³y w 2 minuty, wszystko dzia³a jak nale¿y, nawet nie musia³em wpisywaæ drugiego kodu.

2017-07-05 15:49:03 Bogdan

It simply worked Thanks

2017-07-05 11:18:46 Magdalena

B³yskawicznie przeslany kod...polecam

2017-07-04 21:33:38 alexaandru

Muy bueno

2017-07-04 12:23:35 Noreen

I could not have dreamed up a better service. Received my network unlock code within hours of placing my order (network provider had indicated a 2 week waiting period) and it worked on first attempt. I was up and running using my 'old' number on my 'new' network within minutes. Given my age, 59 years, and total lack of technological background, the sites instructions, which I followed to the T, were simple and easy to use. Although I felt incredibly proud of myself for having achieved so much (transferring my 'old' number) with hindsight I now know that it was the 'idiot proof' instructions of this company that should really take all the credit and not me. It is such a shame that network providers themselves do not provide such an excellent service as this but so thankful that you do exist to make up for their shortcomings. Thank you. 10 Star rating out of a possible 5

2017-07-02 15:40:42 Nikola

Wszystko szybko i sprawnie. Polecam