Déblocage Samsung Galaxy Ace 4

Pour Samsung Galaxy Ace 4 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung Galaxy Ace 4

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Po wpisaniu kodu MCK (Unfreeze) i zatwierdzeniu pojawi³ siê komunikat o powodzeniu i karta SIM zosta³a odblokowana bez u¿ycia kodu NCK Czyli niezgodnie z otrzyman± instrukcj±, dlaczego

  W³odzimierz - 2018-08-10 19:17:19

 • Great and fast

  Sebastian - 2018-07-31 18:39:24

 • Rewelacyjna obs³uga szybka realizacja i oczywi¶cie wszystko dzia³a

  Lucyna - 2018-07-24 22:41:48

 • Wszystko super, bez problemów i dos³ownie w kilka minut, gor±co polecam

  Edmund - 2018-07-23 10:17:38

 • Super , udalo sie .wszystko ok Czas oczekiwania to okolo 15 min

  Mariusz - 2018-07-15 21:32:25

Comment entrer le code sur le mobile Samsung Galaxy Ace 4 ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2018-08-10 19:17:19 W³odzimierz

Po wpisaniu kodu MCK (Unfreeze) i zatwierdzeniu pojawi³ siê komunikat o powodzeniu i karta SIM zosta³a odblokowana bez u¿ycia kodu NCK Czyli niezgodnie z otrzyman± instrukcj±, dlaczego

2018-08-04 16:13:27 Grzegorz

Bardzo szybka i sympatyczna obs³uga

2018-07-31 18:39:24 Sebastian

Great and fast

2018-07-24 22:41:48 Lucyna

Rewelacyjna obs³uga szybka realizacja i oczywi¶cie wszystko dzia³a

2018-07-23 21:48:29 Robert

FIRMA SOLIDNA , B£YSKAWICZNIE ZREALIZOWANA US£UGA , PE£NY SUKCES.

2018-07-23 10:17:38 Edmund

Wszystko super, bez problemów i dos³ownie w kilka minut, gor±co polecam

2018-07-19 14:58:33 Robert

Dziêkujê za szybk± obs³ugê, kody trafione, pe³ny sukces

2018-07-15 21:32:25 Mariusz

Super , udalo sie .wszystko ok Czas oczekiwania to okolo 15 min

2018-06-19 21:18:36 maciej

Pe³en profesjonalizm, korzysta³em dwukrotnie i jestem zadowolony. telefony smigaja a odkodowanie bajecznie proste wiec polecam jak najbardziej.

2018-06-15 16:09:39 maciej

Polecam z ca³ego serca, bardzo dobry kontakt i pelen profesjonalizm, simlok z samsunga galaxy 4 zdjety kodem bez jakichkolwiek problemow.

2018-06-14 05:18:38 Grzegorz

Polecam. Nie du¿y koszt a blokada sim ¶ci±gniêta w nieca³e pó³ godziny (od wklepania danych na stronie, przez przelew po info z kodem i wpisaniem go w telefon). Na pewno nie raz skorzystam.

2018-06-11 09:16:37 Pawe³

Bardzo szybka i sprawna realizacja. Polecam.

2018-06-04 21:11:18 Nikodem

Bezproblemowo za³atwiona kwestia simlocka - POLECAM

2018-06-04 10:34:52 Jakub

Us³uga expresowa. Bardzo polecam.

2018-06-02 07:24:33 Dariusz

Polecam sprawnie szybko i bez ¿adnych problemów a najwa¿niejsze , ¿e wiarygodnie.

2018-05-14 09:52:28 piotr

super szybko, super spranie. Polecam

2018-05-12 07:48:09 Adam

Super szybko zrealizowana us³uga, kod dosta³em po oko³o 15 minutach, POLECAM

2018-05-07 12:36:50 beata

To moje drugie zamówienie i równie¿ tym razem jestem bardzo zadowolona. Szybko, sprawnie i bez problemu. Polecam

2018-04-29 17:32:56 Grzegorz

Szybko sprawnie i bez problemow. Polecam

2018-04-22 09:27:17 £ukasz

10 minut i po sprawie polecam

2018-04-20 15:41:46 Marcin

Zgrabnie, szybko (15 min.) i konkretnie :-)

2018-04-09 16:17:57 Bogus³aw

Wszystko ok. Szybko i solidnie.

2018-03-27 15:59:45 ADRIAN

Polecam. W kilka minut kod na @ i galaxy ace 4 odblokowany.

2018-03-24 23:14:39 Sylwester

wszystko gra kod ok

2018-03-23 10:26:54 Damian

Samsung galaxy ace 4 - szybko, sprawnie, wszystko dzia³a. Kod przyszed³ po paru minutach. Cena atrakcyjna, serdecznie polecam

2018-03-20 19:30:23 Ewa

Szybko i skutecznie :-)

2018-03-19 11:29:28 Milena

Kod przyszed³ dos³ownie po kilku minutach. polecam

2018-03-18 12:54:21 Miros³aw

Wszystko ok

2018-03-15 13:19:33 Adam

Szybko, tanio i sprawnie. Simlock zdjêty za 24 z³ zamiast 60 z³ w serwisie, polecam

2018-03-13 10:54:36 S³awomir

Pe³ny profesjonalizm. Od dokonania wp³aty 10 minut i kod na mailu. Telefon odblokowany.

2018-03-12 10:50:04 £ukasz

Witam, by³em zmuszony zamówiæ us³ugê wraz z kodem frezze gdy¿ zablokowa³em licznik gdy¿ po z³o¿eniu i op³aceniu zamówienia realizacja nast±pi³a niemal natychmiast... ale telefon sam odblokowa³ siê po wpisaniu tylko kodu UNFREZZE nie wiem czym jest to warunkowane ale reasumuj±c serwis spe³ni³ swoj± powinno¶æ. polecam ;)

2018-03-01 13:02:23 Micha³

Gor±co polecam, wszystko dzia³a. POLECAM

2018-02-20 10:12:50 didi

Super.W 10 min. odblokowany tel.bez problemów.Polecam.

2018-02-15 10:56:35 Micha³

Polecam Szybko i sprawnie

2018-02-13 18:32:01 Robert

5 minut i problem rozwi±zany.

2018-02-12 19:04:03 £ukasz

Bardzo szybka realizacja us³ugi, serdecznie polecam

2018-02-12 17:45:10 Maciej

Kolejny raz kod SIM Lock do Samsunga w Orange przyszed³ szybko, a odblokowanie posz³o bez problemu. Polecam

2018-02-12 11:25:02 Mariusz

wszystko dzia³a,expresowa us³uga

2018-01-27 15:32:12 P

wszystko oki :)))))

2018-01-26 19:13:27 Teresa

dziekuje kod otrzyma³am po 5 minutach od przelewu

2018-01-19 15:19:02 Tomasz

Szybko i sprawnie. Polecam

2018-01-17 16:35:10 Karol

wszystko dzia³o siê tak szybko, ¿e nie zd±¿y³em wypiæ piwerka. Polecam

2018-01-16 19:57:13 Mi³osz

Od momentu z³o¿enia zamówienia i p³atno¶ci do otrzymania kodu minê³o mniej ni¿ 5 minut. Super sprawa

2018-01-15 15:32:51 Krzysztof

Simlock ¶ci±gniêty bez najmniejszego problemu.Polecam

2018-01-15 12:32:03 Rafal

Super sprawnie i szybko zalatwiona sprawa -POLECAM

2018-01-07 21:10:31 Klaudia

Super, b³yskawicznie i bez ¶ciemy POLECAM

2018-01-03 17:13:38 katarzyna

wszystko przebieglo pomyslnie polecam

2017-12-31 13:12:21 tomasz

Wszystko trwa³o nie d³u¿ej ni¿ 10 min. P³acisz, dostajesz sms i dalej e-mail z kodem wpisujesz i dzia³a. Szybko, prosto, profesjonalnie.

2017-12-29 12:30:51 marek

Czas realizacji 15 min. wszystko dzia³a. Polecam.

2017-12-28 16:32:14 Krzysztof

Super