Déblocage Sony-Ericsson Arc s

Pour Sony-Ericsson Arc s sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Sony-Ericsson Arc s

 

Dernier commentaire sur la libération

 • 5/5

  Zbigniew - 2018-02-07 16:30:30

 • Polecam serwis, 2 razy korzystalem z uslugi zdjecia simlocka i 2 razy mialem kod po kilku minutach :) Pozdrawiam

  Kamil - 2017-04-27 17:46:25

 • W nieca³e 5 minut przyszed³ kod, wszystko ¶miga jak nale¿y. POLECAM

  Agnieszka - 2017-01-27 10:47:37

 • Jako¶æ us³ugi oceniam na 6. Ca³a operacja trwa³a oko³o 10 minut. Polecam

  Adam - 2016-09-13 05:46:10

 • bezproblemowo i szybko.

  Arkadiusz - 2016-08-31 13:17:28

Comment entrer le code sur le mobile Sony-Ericsson Arc s ?

1. Insérez la carte SIM inacceptable et allumez le mobile.
2. Après avoir attendu quelques secondes, vous serez invité à saisir le "CODE PIN DEVERROUILLANT LE RÉSEAU".
3. Entrez le code et confirmez.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage :
1. Allumez le mobile avec la carte SIM avec laquelle il fonctionne actuellement.
2. Saisissez #987654321#
3. La fenêtre de verrouillage sim apparaîtra
4. Entrez le code de déverrouillage et confirmez.

NOTE!!!
Le code de déverrouillage ne peut être saisi que cinq fois. Avant la commande, assurez-vous que votre compteur n'est pas bloqué en permanence.

Comment vérifier le compteur de saisissement des codes?
1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Verrouillez l'écran de sorte qu’il y ait la demande de l'exécution de la démarche de déverrouillage
3. Pressez les séquences: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (pour les modèles Mini le bouton de menu peut être désigné par un seul grand carré)
4. Sélectionnez Service info
5. Sélectionnez SimLock
6. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
7. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
8. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Saisissez *#*#7378423#*#*
3. Sélectionnez Service info
4. Sélectionnez SimLock
5. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
6. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
7. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

Film Vidéo Aide montre ce que vous devez faire, de saisir un code de déverrouillage pour votre téléphone Arc s.

Commenté

2018-02-07 16:30:30 Zbigniew

5/5

2017-04-27 17:46:25 Kamil

Polecam serwis, 2 razy korzystalem z uslugi zdjecia simlocka i 2 razy mialem kod po kilku minutach :) Pozdrawiam

2017-01-27 10:47:37 Agnieszka

W nieca³e 5 minut przyszed³ kod, wszystko ¶miga jak nale¿y. POLECAM

2016-09-13 05:46:10 Adam

Jako¶æ us³ugi oceniam na 6. Ca³a operacja trwa³a oko³o 10 minut. Polecam

2016-08-31 13:17:28 Arkadiusz

bezproblemowo i szybko.

2016-07-13 10:43:38 Mariusz

Bardzo szybko i sprawnie uzyska³em kod do odblokowania . Polecam

2016-02-17 14:47:28 Arkadiusz

Super szybko i na temat Polecam :)

2016-02-14 19:06:08 S£AWOMIR

Polecam, tylko najpierw sprawd¼cie czy nie skoñczy³ wam siê limit prób

2016-02-09 08:43:00 Piotr

B³yskawiczna realizacja, pe³ny profesjonalizm, zdecydowanie polecam

2016-01-09 00:27:03 Guilherme

It worked very well. Got the code in 3 days. Thanks

2015-12-10 15:51:32 JAROS£AW

Super i express

2015-11-19 03:24:36 Piotr

Wysmienita firma, mialem czekac od 1 do 6 godzin a realizacja odbyla sie w ciagu 10 minut. Simlock sciagniety bezproblemowo. Gratuluje.

2015-10-29 10:43:08 Miguel Ángel

Todo correcto, excelente servicio. Recomiendo esta pagina a todo el mundo.

2015-09-22 10:36:48 Zbigniew

100% zadowolenie polecam wys³a³em odebra³em wpisa³em wszystko dzia³a

2015-07-02 10:07:11 Wojciech

Super stronka zdjecie simlocka razem z zamowieniem zajelo do 5 min taniej jak w serwisie i bez wychodzenie z domu polecam

2015-06-29 12:52:51 raul

Todo genial, gracias.

2015-06-19 15:39:14 Mariusz

Sprawnie pewnie szybko ju¿ drugi tel za pomoc± tego serwisu POLECAM

2015-06-17 13:19:46 El¿bieta

wyj±tkowo szybka realizacja, czas oczekiwania na kod 5 minut. Gor±co polecam.

2015-06-03 15:04:47 Bronis³aw

super, b³yskawiczna realizacja (kilkana¶cie minut), wszysko zadzia³a³o. Super, POLECAM

2015-05-13 12:53:24 Anita

Bardzo szybko uzyskany kod,ca³a transakcja trwa³a max 5 minut 100% POLECAM

2015-04-28 20:24:49 Wies³aw

No có¿ nie ma siê do czego przyczepiæ, szybko i profesjonalnie po dokonaniu op³aty natychmiastowa realizacja :) Polecam

2015-04-24 10:13:08 Mariusz

oki polecam

2015-04-21 18:03:53 Agnieszka

Wszystko super sprawnie,chwila moment i telefon odblokowany:)wielkie dziêki

2015-04-16 12:49:58 Dariusz

Trochê ba³em siê, ¿e zap³acê, a kod nie zadzia³a i stracê pieni±dze. Okaza³o siê, ¿e proces jest bardzo prosty. Poda³em w wyszukiwarce kod IMEI - system szybko zidentyfikowa³ jaki to telefon. Po op³aceniu us³ugi w 3 minuty mia³em kod odblokowuj±cy na mailu - po wpisaniu do telefonu za pierwszym razem zadzia³a³. Telefon jest teraz w pe³ni sprawny i bez jakichkolwiek ograniczeñ. Blokada by³a w Orange. Us³uga profesjonalna i w pe³ni wiarygodna firma. POLECAM

2015-04-01 21:23:57 S³awomir

rewelacja. kod mialem w niecale 5 minut. Polecam stronkê

2015-03-04 10:16:17 Szczepan

ca³a operacja zdjêcia simlocka zajê³a 10 min. Polecam.

2015-03-04 09:19:38 Magda

Polecam Sony Xperia arc s ju¿ dzia³a w ka¿dej sieci ca³y proces trwa³ 5 minut.

2015-02-23 12:30:29 Mariusz

SUPER, POLECAM ZADZIA£A£O W 100%

2015-02-13 13:49:26 Piotr

Bardzo szybka obs³uga. Kod dzia³a³ za pierwszym razem. Cena te¿ jest dobra choæ niestety dla ludzi bez dochodu to ka¿da kwota jest wysoka :D Polecam :)

2015-02-04 11:25:57 rafa³

Sto procent dzia³a ,Polecam

2015-01-27 10:25:34 Mariusz

OK Kilka minut czeka³em polecam

2015-01-21 18:10:57 Esther

Hat super funktioniert, Sonntag Abend bestellt, Mittwoch Mittag bekommen )

2015-01-05 17:56:53 Tadeusz

Polecam serdecznie. Bardzo szybko w prosty sposób zdj±³em simlocka z Sony-Ericsson Arc s nades³anym kodem.

2015-01-05 17:07:30 Tadeusz

Polecam, gdy¿ wszystko sprawnie w ci±gu kilku minut zosta³o zrealizowane...

2014-12-30 18:37:04 Joanna

Wszystko super. Szybko i bezbole¶nie.

2014-12-27 20:00:51 Grzegorz

Wszystko ok

2014-11-26 16:41:03 KRZYSZTOF

Jak najbardziej strona godna zaufania. By³em sceptyczny do tego typu zdejmowania simlock online. Cena jest du¿o ni¿sza od tego typu us³ugi w komisie z telefonami kom. W simlock24.pl od momentu jak dokona³em przelewu na wskazane konto czeka³em na kod oko³o 30 min. Dziêkujê i pozdrawiam Krzysztof J.

2014-11-24 10:19:31 Krzysztof

Z pocz±tku by³em sceptyczny co do us³ugi, ale potrzebowalem szybko ¶ci±gn±æ simlock z Arc S i sprobowalem simlock24. Po dokonaniu oplaty, po jakich¶ 40 minutach otrzyma³em kod. Postepuj±c zgodnie z instrukcj± odblokowalem simlock. Smialo moge poleiæ uslugi simlock24.

2014-11-12 16:03:11 zbych

Sony-Ericsson Arc S OK - Wszystko przebieg³o ¶wietnie simlock do 1h by³ juz na mailu. Polecam

2014-10-16 20:36:34 Artur

godzinka i po simlocku polecam

2014-10-05 15:55:10 Krzysztof

Bardzo dobra us³uga, szybko zrealizowana w bardzo przystêpnej cenie. Wszystkie wskazówki dotycz±ce ca³ego przebiegu uzyskania kodu i wprowadzenia w telefon s± bardzo przejrzyste i zrozumia³e.

2014-09-24 18:03:19 Pawe³

Fajnie szybko i sprawnie

2014-09-18 14:25:08 Arkadiusz

Wszystko ok, odblokowany zosta³ telefon Sony-Ericsson Xperia Arc S z sieci Orange Polska, wszystko trwa³o ok 3 godzin, polecam tanio i szybko

2014-09-17 19:36:19 Anetta

Witam jestem zadowolona z us³ugi posz³o szybko i sprawnie,polecam . Dziêkujê

2014-09-14 09:37:29 Monika

Gor±co polecam Profesjonalne podej¶cie do klienta.

2014-09-09 21:59:02 Alina

Super obs³uga, kod otrzymany w ci±gu 2 godzi, telefon odblokowany. Polecam

2014-09-09 12:34:29 Adrian MAXKOM

TELEFON ODBLOKOWANY POLECAM

2014-09-05 07:29:40 Piotr

Przed zamówieniem sprawdzi³em licznik czy da siê telefon odblokowaæ i przeczyta³em dok³adnie instrukcjê - wszystko bardzo czytelnie opisane. Odblokowanie posz³o bez ¿adnych problemów. Polecam.

2014-08-27 10:25:44 Mariusz

Bardzo szybki serwis. Wszystko jak powinno byæ. 5 grwiazdek. Gor±co polecam. Kod po 20min

2014-08-25 15:46:53 Piotr

Firma z naprawdê profesjonalnym podej¶ciem do klienta po lekko ponad godzinie otrzyma³em kod odblokowuj±cy na stronie wyczerpuj±ca instrukcja jak dany kod u¿yæ naprawdê polecam korzystaæ z ich us³ug.