2022-08-29 14:26:37 Tomasz

Déblocage Samsung Galaxy Trend 2 Lite - Szybko sprawnie kody zadzia³a³y bez problemu. POLECAM

2022-07-20 09:20:43 Robert

Déblocage Samsung Galaxy S5 - Szybko, sprawnie, bez jakichkolwiek problemów. Informacje o statusie - na bie¿±co. Polecam

2022-02-09 09:18:04 Krzysztof

Déblocage Samsung Galaxy A5 - wszystko ok po wpisaniu kodu, telefon dzia³a

2021-12-13 10:49:17 Miroslawa

Déblocage Samsung Galaxy Ace 4 - Polecam,sprawnie i szybko zalatwione

2021-10-25 10:25:32 Przemys³aw

Déblocage Samsung B2710 - Wszystko zadzia³a³o bez problemu :) Jestem zadowolony :) Pozdrawiam :)

2021-10-13 08:46:41 Mariusz

Déblocage Samsung Galaxy S5 - Polecam, wszystko dzia³a. Wzorowa obs³uga klienta.

2021-09-23 11:40:22 Barbara

Déblocage Samsung G531F - Bardzo sprawnie i szybko. Polecam w 100%

2021-09-20 09:26:10 Mariusz

Déblocage Samsung Galaxy SIII Mini - Us³uga wykonana bardzo dobrze, czeka³em na kod ok 27h ale przyszed³ i co najwa¿niejsze: dzia³a. To ju¿ mój kolejny raz kiedy korzysta³em z us³ug simlock 24, polecam ka¿demu.

2021-09-16 10:53:56 Mateusz

Déblocage Samsung Galaxy A3 - Wszystko ok polecam

2021-07-02 15:29:00 Marcin

Déblocage Samsung Galaxy Alpha - Kurcze zadzia³a³o :)

2021-06-09 15:05:18 Tomasz

Déblocage Samsung Galaxy S6 - Rewelacja. Wszystko przebieg³o bez problemów, bardzo szybka odpowiedz. Polecam gor±co

2021-05-20 15:50:00 Ilona

Déblocage Samsung Galaxy S6 - Szybko i skutecznie;) polecam

2021-04-23 08:25:30 Irena

Déblocage Samsung Galaxy S6 - simlock odblokowany . dziekuje.

2021-04-13 10:26:31 Krzysztof

Déblocage Samsung SM-G357FZ - Kod dzia³a prawid³owo na Samsung SM-G357FZ, tel odblokowany. Tylko ewidentnie serwis nie dzia³a w weekend. Zamówienie z soboty zosta³o zrealizowane w poniedzia³ek.

2021-03-30 09:47:15 grzegorz

Déblocage Samsung SM-G357FZ - wszystko w jak najlepszym porz±dku polecam

2021-02-22 11:13:51 £ukasz

Déblocage Samsung Galaxy S3 - ¦wietny kontakt mailowy, blokada zdjêta, telefon dzia³a elegancko

2021-02-12 15:04:47 Rafa³

Déblocage Samsung I9300 - ok dzia³a

2021-02-11 19:28:51 damian

Déblocage Samsung Galaxy S6 - Wszystko OK. Kody zadzia³a³y i telefon odblokowany.

2021-02-03 09:39:25 Andreas Hermann

Déblocage Samsung Galaxy S8 - Es hat alles problemlos funktioniert, NCK/MCK wurden sehr schnell geliefert. Freischaltung problemlos abgelaufen. Preis/Leistung hervorragend..ich werde dies bedenkenlos weiter empfehlen

2021-02-02 17:18:13 Tomasz

Déblocage Samsung S5611 - Kod na emailu w 3 minuty. Telefon odblokowany. Polecam

2020-12-28 10:13:05 Anna

Déblocage Samsung Galaxy S IV - Zamówi³am, wpisa³am, dzia³a - nie ¶ciema.

2020-12-23 22:21:11 Edward

Déblocage Samsung Galaxy Note 4 - Us³uga Super. Telefon odblokowa³em w ci±gu 15 minut od zamówienia us³ugi. SUPER

2020-12-21 08:36:51 Piotr

Déblocage Samsung Galaxy S3 - Telefon odblokowany wszystko super, polecam.

2020-11-27 14:34:27 jaroslaw

Déblocage Samsung A300 - Witam czytajacych Jestem mega zadowolony z uslugi Cenowo jest ok I bardzo przyjaznie Termin realizacji super Oj zeby wszystkie firmy tak pracowaly Napewno byloby mniej zawalow serca. Pozdrawiam Jarek k szczecin

2020-11-27 08:43:59 j

Déblocage Samsung Galaxy Young - Us³uga b³yskawicznie zrealizowana -10min od zakupu. Bezproblemowy kontakt telefoniczny.

2020-11-26 20:46:45 Pawe³

Déblocage Samsung B2710 - Kody zadzia³a³y - jedynie co to mo¿na siê przyczepiæ do opisu - w moim przypadku telefon by³ freeze z obc± kart± i nic nie wo³a³ - wystarczy³o wpisaæ sam kod nck zatwierdziæ ¶rodkowym przyciskiem i poczekaæ 5-10 sekund i pojawi³a siê pro¶ba o nastêpny kod który wpisa³em zatwierdzi³em i simlock zdjêty.

2020-11-16 11:40:59 Aneta

Déblocage Samsung Galaxy A3 2016 - Bardzo szybko kilka minut czeka³em na kod (w niedzielê). Wszytko dzia³a i jest ok. Polecam

2020-10-29 18:36:29 Patrycja

Déblocage Samsung Galaxy Trend 2 Lite - Wszystko dzia³a super Poni¿ej 15 minut.

2020-10-27 12:27:45 Grzegorz

Déblocage Samsung Galaxy S5 - wszystko dziala, tylko troche mylace ze telefon sie pyta o PIN do karty SIM (gdzie normalnie jest wylaczony) . Wpisalem MCK jako ten PIN i zadzialalo

2020-10-16 11:06:37 Arkadiusz

Déblocage Samsung SM-G357FZ - Jestem bardzo zadowolony z waszych us³ug kod do odblokowania dosta³em bardzo szybko telefon odblokowany dziêkujê i dajê dlatego 5 gwiazdek Arkadiusz

2020-10-07 12:19:18 Bart³omiej

Déblocage Samsung Galaxy S6 - Przede wszystkim szybko, mia³o byæ do 2h od przyjêcia do realizacji - by³o po 15 min. Tel dzia³a

2020-08-26 08:06:32 dariusz

Déblocage Samsung SM-G900F - ABSOKUTNIE DOSKONALE PROFESJONALNIE I BLYSKAWICZNIE WYKONANA USLUGA

2020-08-25 12:13:54 dariusz

Déblocage Samsung SM-G900F - REWELACJA SUPER OBS£UGA PROFESJONALIZM PARÊ MINUT BLOKADA ZDJÊTA

2020-08-24 13:42:32 Waldemar

Déblocage Samsung Galaxy A5 - wszystko OK. Dziêki.

2020-08-11 19:39:27 Piotr

Déblocage Samsung Galaxy Note 4 - Szybko. 15 min. wystarczy³o wpisaæ kod FREEZE i telefon odblokowany,

2020-08-09 10:33:09 Arkadiusz

Déblocage Samsung Galaxy Ace 4 - Wzorowa transakcja. Polecam

2020-08-06 16:12:25 Sylwia

Déblocage Samsung Galaxy Alpha - Szybko, sprawnie i na temat... Polecam

2020-07-25 09:11:15 Marcin

Déblocage Samsung Galaxy S9 - Wsszystko dzia³a tak jak powinno. Polecam

2020-07-20 10:54:28 Krzysztof

Déblocage Samsung Galaxy A50 - Bardzo szybka transakcja. ¦wietna i fachowa pomoc.

2020-07-02 13:39:15 Rafa³

Déblocage Samsung Galaxy A5 - Wszystko ok, szybko i profesjonalnie, dobry kontakt. Polecam

2020-06-27 19:19:55 Arkanka

Déblocage Samsung B2710 Solid Immerse - Szybko, czytelne instrukcje. Polecam

2020-06-04 09:25:09 Magdalena

Déblocage Samsung Galaxy A3 - Super b³yskawiczna i bezproblemowa realizacja zamówienia. Szybki przelew i po 18 minutach telefon odblokowany. Szczerze polecam

2020-04-24 14:36:48 Damian

Déblocage Samsung Galaxy S6 - Szybko sprawnie i przyjemnie :)

2020-04-22 07:46:00 Janusz

Déblocage Samsung Galaxy Ace 4 - Wystarczy³o wstawiæ kod FREEZE i telefon odblokowany, kod NCK nie by³ potrzebny pewnie dlatego, ¿e nowa karta nie ma PINu - nie wiem...

2020-04-21 21:20:46 Wojciech

Déblocage Samsung SM-B550H - Powiem tak. Je¿eli komu¶ zale¿y na czasie i mega i profesjonalnym podej¶ciu to gor±co polecam. Szybko sprawnie, 0 problemów. Tel. Samsung xcover b550.

2020-04-19 18:20:53 Wojciech

Déblocage Samsung Galaxy S5 - Zadzia³a³o do Galaxy S5, polecam. Wygenerowanie kodu zajê³o parê minut. Telefon odblokowany po wpisaniu jednego kodu.

2020-04-12 22:09:22 Dominik

Déblocage - Zadzia³a³o zdjêcie simlocka - w moim wypadku: 1. Wpisaæ kod Unfreeze (je¿eli go otrzyma³e¶) i zatwierdzamy (pojawi siê komunikat o niepowodzeniu) 2. Nastêpnie wpisujemy kod NCK (Network) i zatwierdzamy Telefon Samsung I9300 jest ju¿ bez simlocka Dziêki

2020-04-06 08:19:49 Adriana

Déblocage Samsung Galaxy S5 - Jestem bardzo wdziêczna za b³yskawiczn± reakcjê na moj± pro¶bê. Szybki i sprawny serwis

2020-03-29 19:06:57 Witold

Déblocage Samsung Galaxy Trend 2 Lite - By³em pe³en obaw, ale simlock znikn±³ na dobre, telefon dosta³ 2-gie ¿ycie. polecam serwis, wszystko trwa³o 30 min w niedziele

2020-03-29 14:53:46 £ukasz

Déblocage Samsung Galaxy S5 - Operacja przebieg³a zdecydowanie sprawnie. Kody otrzymane expresowo.