Déblocage permanent des iPhone X bloqué sur le réseau Vodafone Grande-Bretagne


Déblocage permanent des iPhone X bloqué sur le réseau Vodafone Grande-BretagneIl est un service de photos de déverrouillage iPhone en cours d'exécution sur le réseau de Vodafone UK. Le déverrouillage consiste à attribuer IMEI à la base de données d'Apple. Avec notre méthode, l'iPhone sera déverrouillée en permanence, et après la mise à jour du logiciel de déverrouillage ne reviendra jamais. Nous soutenons toutes les versions de firmware.
Après le déverrouillage du téléphone, vous serez en mesure d'utiliser toutes les cartes SIM dans le monde entier.
Remarque!
Dans ce service ne prend en charge les téléphones iPhone d'Apple sur le réseau Vodafone UK . Si votre iPhone en cours d'exécution sur un autre réseau, accédez à déverrouiller iPhone .

Commenté

2018-12-06 15:32:43 Bartosz

Déblocage iPhone X - Us³uga przebieg³a poni¿ej 24 h ,lecz napiszcie ,¿e odblokowanie niektórych telefonów wymaga dop³aty w niektórych przypadkach . Us³uga mia³a wynie¶æ mnie 150 A wynios³a 270 . Samo odblokowanie ok.

2018-11-26 11:10:39 Jakub

Déblocage iPhone X - Odblokowanie iPhone X trwa³o 3 tygodnie. Musia³em dop³aciæ dodatkowe 180 z³ do ceny pocz±tkowej ale w ramach przeprosin firma odda³a mi 50 z³. Podsumowuj±c, iPhone zosta³ odblokowanyrzetelna firma

2018-10-04 10:50:41 Krzysztof

Déblocage iPhone X - Polecam bardzo dobra firma, jestem zszokowany tak szybkim dzia³aniem w ci±gu 24h mia³em odblokowany telefon, polecam z czystym sumieniem

2018-09-09 21:53:30 Natalia

Déblocage iPhone X - Jestem mega zadowolona Dziêkuje raz jeszcze.

2018-08-23 18:48:02 Dominika

Déblocage iPhone X - Dziekuje za pomoc,telefon oblokowany,pomimo dwukrotnej odmowy zrealizowania uslugi. Bardzo pomocny Pan przy kontakcie telefonicznym.

2018-07-29 18:36:09 Seidi

Déblocage iPhone X - The best

2018-06-25 19:04:57 Dawid

Déblocage iPhone X - Wszystko super i bardzo szybko

2018-05-07 13:12:30 Mateusz

Déblocage iPhone X - Simlock zdjêty, kontakt bardzo dobry. Jak najbardziej polecam