Déblocage iPhone 5S

Pour iPhone 5S sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer iPhone 5S

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Le déblocage pour un iPhone 5 en provenance du Chili a été long (1 mois) mais le service fonctionne bien

  Yves - 2017-08-11 16:59:47

 • Très bien

  Bilal - 2017-03-05 08:54:31

 • 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

  Bilal - 2017-03-05 08:54:15

 • Donc je recevrais un code pour débloquer le téléphone ou îl sera fait automatique...

  Hugo - 2016-08-08 18:13:59

 • Très rapide Super Merci

  Sam - 2016-07-08 19:22:48

Comment débloquer l'iPhone 5S ?

Après avoir reçu l’information que le numéro IMEI a été enregistré dans la base Apple il faut faire ce qui suit:
1. Installez la carte d’un autre opérateur ou la carte SIM avec laquelle fonctionne iPhone avec une batterie chargée.
2. Allumez l’appareil et entrez votre code PIN.
3. Lancez l'application iTunes sur votre ordinateur avec l’accès à l’Internet.
4. Connectez l'iPhone à votre ordinateur.
5. L'application ITunes détectera automatiquement l'appareil et commencera le processus du déblocage.
6. Le processus de déblocage peut durer de 2 à 30 minutes, en fonction de la vitesse de la transmission des connexions Internet.
7. L'achèvement du processus de déverrouillage sera confirmé par le message: "Congratulations, your iPhone has been unlocked".
(Le contenu exact du message et de la version linguistique peut varier en fonction de la version de iTunes)

Note:
La déconnection de iPhone de l’ordinateur avant de terminer le processus de déblocage peut endommager le logiciel de l'appareil.

Commenté

2017-08-21 12:36:43 Bogdan

Simlock -SPRINT USA, zamówienie zrealizowane w 24 H ...totalny pozytyw.

2017-08-18 10:08:36 Lubomir

Zdecydowanie polecam Wszystko jak w opisie , za 7 godzin simlock zosta³ ¶ci±gniêty ) Dziêkuje .

2017-08-16 17:35:48 erick javier

Muy buen servicio

2017-08-16 13:58:31 Lukasz

Zamówienie zosta³o zrealizowane w ci±gu 3 dni roboczych, telefon zosta³ odblokowany bez ¿adnych problemów.

2017-08-14 15:37:18 Rafa³

Szybko sprawnie naprawdê polecam t± stronê

2017-08-13 18:24:41 MAREK

Dziêkuje,us³uga wykonana perfekcyjnie.W ci±gu piêciu godzin mój iphon odzyska³ wolno¶æ.

2017-08-13 12:38:34 Alex

Worked perfectly. Support answered very quickly.

2017-08-11 18:07:05 Jacek

Wszystko zgodnie z opisem. Polecam skorzystanie z us³ug.

2017-08-11 16:59:47 Yves

Le déblocage pour un iPhone 5 en provenance du Chili a été long (1 mois) mais le service fonctionne bien

2017-08-11 11:48:08 Katarzyna

Super Trwalo niecaly tydzien ale kosztowalo mnie dokladnie polowe tego co chcieli za zdjecie simlocka w serwisie Polecam

2017-08-11 10:14:46 Tomasz

Super, wszystko dzia³a. Ju¿ po 30 godzinach od zg³oszenia blokada karty sim zosta³a usuniêta z mojego iPhone 5S. Jestem bardzo zadowolony, DZIÊKUJE

2017-08-10 03:40:05 jusimar

Good evening, my iphone 5s is not yet unlocked yet on the blacklist could you solve this problem I would like you to take the blacklist.

2017-08-09 17:18:52 Jacek

Wszystko zgodnie z opisem. Polecam skorzystanie z us³ug.

2017-08-06 07:04:35 Md Habibur

Thank you very much for your excellent service with this small payment. Other unlocking websites asked for more money to unlock my phone. But I found this website cheapest among all other pages. Again Thanks a lot for providing the service.

2017-08-04 15:48:39 Jeanne

Great service. Enter IMEI number and in about a week. Voila Phone unlocked Would recommend to anyone.

2017-08-03 11:17:00 Artur

Super Trwa³o to ok 16h tak¿e polecam gor±co Bezproblemowo

2017-08-02 12:43:11 Marta

Szybko i sprawnie. Dziekuje

2017-08-02 09:39:04 Paulina

Zamówienie z³o¿y³am w poniedzia³ek a ju¿ we wtorek zosta³o zrealizowane.Expresowe tempo polecam :)

2017-08-01 23:24:37 Maja

Jestem zadowolona z pañstwa us³ugi .

2017-07-28 10:03:37 Aleksandra

Z ca³ego serca polecam, 3h po wys³aniu zlecenia ju¿ nie mia³am simlocka. Rzetelnie i szybko.

2017-07-25 17:29:09 Marek

Pe³en profesjonalizm polecam gor±co :)

2017-07-25 15:56:02 tomasz

wszystko w porz±dku i szybko

2017-07-23 19:44:33 Andrzej

18 lipca zamówi³em us³ugê odblokowania iPhona 5s, 22 lipca dosta³em potwierdzenie odblokowania. Póki co, wszystko dzia³a, jak powinno.

2017-07-20 23:01:02 Beate

Zuverlässig und schnell

2017-07-20 10:39:10 Agnieszka

Polecam Szybka i sprawna realizacja zamówienia.

2017-07-18 06:22:58 Chandan

Fast and trusted 👌

2017-07-18 05:19:03 Katarzyna

SUPER US£UGA WYKONANA ZERO PROBLEMÓW 100% POLECAM

2017-07-17 23:27:16 Massimo

Excellent result. Operator unlock has happened successfully. The only time waiting is a bit long but punctual as expected. I recommend it to everybody.

2017-07-16 15:47:57 Marek

Us³uga usuniêcia Simlock iPhone 5s wykonana w ci±gu 24 godzin.Szybko i sprawnie.

2017-07-13 08:45:07 Adam

Wszystko szybko, sprawnie.

2017-07-12 20:24:31 Mateusz

Wszystko szybko i rzetelnie naprawde polecam wszystkim

2017-07-12 16:58:26 Piotr

Wszystko zgodnie z ustaleniami - polecam

2017-07-11 21:43:26 Arek

Iphone 5s poprawnie zdjêty sim lock, jestem zadowolony z us³ugi, polecam.

2017-07-11 14:56:27 Micha³

Usluga w planowanym terminie wykonana pomyslnie polecam

2017-07-09 16:58:46 Artur

Rewelacyjna transakcja. Gor±co polecam

2017-07-06 21:17:36 Marek

Wszystko szybko i jak nale¿y. Polecam

2017-07-06 06:00:18 jose

Muy buen servicio muchas gracias

2017-07-05 10:38:12 Jozef

polecam, wszystko jasne i czytelne oraz szybko, nawet sie nie spodziewalem

2017-07-04 22:21:32 Monika

Polecam ta strone,sciagany byl simlok z iphone 5s,czekalam 1,5 dnia.

2017-07-04 15:21:07 Jacek

Ok

2017-07-04 10:24:28 wioleta

Dziekuje bardzo :) polecam ta stronke simlock sciagniety bez problemu

2017-06-29 09:58:20 bogdan

Hi sprawa za³atwiona pozytywnie dziêkujê i polecam

2017-06-29 09:43:18 bogdan

Hi trwa³o to kilka dni ale sprawa za³atwiona dziêkujê polecam

2017-06-27 14:50:02 aleksander

Jak zawsze , wszystko ok

2017-06-26 17:08:25 Miriam

Tras esperar unas 3 semanas todo ha ido correctamente, sin problemas.

2017-06-26 17:07:04 Miriam

Tras esperar unas 3 semanas todo ha ido correctamente, sin problemas. Muchas gracias.

2017-06-26 09:55:09 Manuel

Simlock zdjêty, jednak daleko temu do czasu ¶redniego, a nawet maksymalnego, 07-06-2017 wys³a³em zg³oszenie i je op³aci³em, simlock zosta³ zdjêty dopiero 25-06-2017, gdyby nie moje zainteresowanie tak d³ugim czasem, nawet nikt by mnie o tym nie poinformowa³, gdy po 12 dniu wys³a³em maila o zwrot pieniêdzy w zwi±zku z niewykonaniem us³ugi nikt nie odpisa³ na niego. Polecam pod warunkiem, ¿e nie goni Ciê czas...

2017-06-22 14:58:49 Maciej

Zdecydowanie polecam Szybko, bezproblemowo i solidnie. Blokada zosta³a zdjêta po 1 dniu.

2017-06-21 10:32:03 Pawe³

Sprawa za³atwiona w bardzo szybkim czasie. Czeka³em do pó¼nego wieczora ale doczeka³em siê i mój 5S jest ju¿ bez simlocka. Korzysta³em ze zdjêcia blokady przez wifi - bez stresu nerwów wszystko ³adnie posz³o. Korzysta³em równie¿ wcze¶niej ze sprawdzenia Iphona pod wzglêdem blokady operatorskiej - równie¿ bardzo szybko otrzyma³em odpowied¼. POLECAM US£UGI

2017-06-19 15:13:51 Nikhil

I like your service fast and good