Déblocage iPhone 5S

Pour iPhone 5S sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer iPhone 5S

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Le déblocage pour un iPhone 5 en provenance du Chili a été long (1 mois) mais le service fonctionne bien

  Yves - 2017-08-11 16:59:47

 • Très bien

  Bilal - 2017-03-05 08:54:31

 • 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

  Bilal - 2017-03-05 08:54:15

 • Donc je recevrais un code pour débloquer le téléphone ou îl sera fait automatique...

  Hugo - 2016-08-08 18:13:59

 • Très rapide Super Merci

  Sam - 2016-07-08 19:22:48

Comment débloquer l'iPhone 5S ?

Après avoir reçu l’information que le numéro IMEI a été enregistré dans la base Apple il faut faire ce qui suit:
1. Installez la carte d’un autre opérateur ou la carte SIM avec laquelle fonctionne iPhone avec une batterie chargée.
2. Allumez l’appareil et entrez votre code PIN.
3. Lancez l'application iTunes sur votre ordinateur avec l’accès à l’Internet.
4. Connectez l'iPhone à votre ordinateur.
5. L'application ITunes détectera automatiquement l'appareil et commencera le processus du déblocage.
6. Le processus de déblocage peut durer de 2 à 30 minutes, en fonction de la vitesse de la transmission des connexions Internet.
7. L'achèvement du processus de déverrouillage sera confirmé par le message: "Congratulations, your iPhone has been unlocked".
(Le contenu exact du message et de la version linguistique peut varier en fonction de la version de iTunes)

Note:
La déconnection de iPhone de l’ordinateur avant de terminer le processus de déblocage peut endommager le logiciel de l'appareil.

Commenté

2017-10-23 17:41:10 Grzegorz

simlock zdjety. wystarczylo tylko przelozyc karty. Dzieki SimLock24

2017-10-22 19:36:35 Jolanta

Szybko i sprawnie. Polecam.

2017-10-22 13:04:00 Dariusz

Us³uga bardzo szybka. Nawet soboty i niedziele. Super Tylko szkoda ¿e simlock Austria 599z³ :(

2017-10-21 18:17:10 Robert

S± DOBRZY

2017-10-20 10:39:45 Rafa³

Sprawnie, w ci±gu 8h mia³em ju¿ zdjêtego Simlocka. Polecam

2017-10-18 01:15:40 Martyna

Obawialam sie takiego zakupu przez internet... jednak po 6 dniach dostalam smsa i wszystko dziala jak nalezy. Jestem mega zadowolona :)

2017-10-17 16:57:31 Iphone 5s

Us³uga zrealizowana jak nale¿y (czas oczekiwania 7 dni ale warto by³o) cena 85z³ na promocji :) Polecam

2017-10-17 16:05:40 osavaldo

excelente y rápido servicio,recomendado al 100 %

2017-10-17 00:10:52 Matthew

Completed service much faster than time stated. Less than 12 hrs

2017-10-16 11:20:44 Pawe³

Bardzo szybko i prawnie odblokowany iPhone 5s. ¦wietny kontakt. Polecam Wszystkim.

2017-10-13 23:36:36 Zbigniew

Troszkê to trwa³o ,ale jestem z wykonanej us³ugi w pe³ni zadowolony.Bardzo dobry kontakt i bardzo mi³a obs³uga.Trochê siê obawia³em , ale jak widaæ bezpodstawnie.Serdecznie polecam,solidna i pewna firma

2017-10-12 22:51:43 Patryk

Wszystko zgodnie opisem, szybko, sprawnie i bez najmniejszych problemów. Bardzo polecam i dziêkuje

2017-10-12 16:12:12 Marcin

¦wietna us³uga i ¶wietna strona Polecam 100%

2017-10-11 15:04:36 Krzysztof

Genialnie. Pozdrawiam ca³y zespó³ i uprzedzam tych którzy obawiaj± siê o wiarygodno¶æ portalu, WSZYSTKO DZIA£A I WRESZCIE MOGÊ U¯YWAÆ IPHONE’A

2017-10-09 14:35:15 ROBERT

Baaardzo profesjonalnie, obs³uga i info na 5

2017-10-08 17:11:18 Krzysztof

Szybko, sprawnie bez zarzutu Polecam

2017-10-08 11:31:32 Robert

Nie spodziewa³em siê, ¿e uda siê za³atwiæ odblokowanie w sobotê. Rano uruchomi³em zlecenie a ju¿ w po³udnie telefon by³ odblokowany. Wielkie dziêki.

2017-10-06 10:37:18 Sebastian

szybko sprawnie bez k³opotów 8h i simlock zdjêty Polecam

2017-10-04 10:28:52 Piotr

Szybko, sprawnie - polecam

2017-10-01 19:30:58 wilfredo A.

Sinceramente quedo muy satisfecho con su servicio. Fué todo excelente. :)

2017-09-29 18:01:20 Jaros³aw

Wszystko ok ( trwa³o ok 30 godz.).

2017-09-28 18:13:34 Mariusz

Wszystko ok. Czas oczekiwania nieca³y dzieñ. Polecam

2017-09-28 14:58:49 Maciej

EEEEEKSTREMALNIE SZYBKO NIECA£A GODZINA I Iphone 5S odblokowany bez problemu :)

2017-09-26 05:39:24 Maciej

Nice One Good service😎

2017-09-25 11:14:42 Werner

Wartezeit 7 Tage, etwas länger als angenommen, aber was soll´s das iPhone ist entsperrt und funktioniert - alle sind happy - DANKE

2017-09-25 07:48:27 Werner

Wartezeit 7 Tage, etwas länger als angenommen, aber was soll´s das iPhone ist entsperrt und funktioniert - alle sind happy - DANKE

2017-09-24 23:16:56 szybowiec

Super robota. Szybko ok 24h

2017-09-22 16:19:49 RAMSES

Todo perfecto y muy rapido

2017-09-21 22:58:44 Tomasz

Super sprawa. Szybko i profesjonalnie. Polecam

2017-09-19 04:57:07 Marek

Rewelacja Kod w 20 minut. Szczerze polecam

2017-09-17 16:11:10 Sebastian

Uda³o siê polecam jak najbardziej 😊

2017-09-09 10:10:00 Marta

Wszystko szybko, sprawnie a przede wszystkim bardzo dobry kontakt z obs³ug± I czytelna instrukcja. Polecam

2017-09-07 21:01:07 Aleksandra

tanio szybko i ³atwo iphone 5s odblokowany w 17 godzin :-) polecam

2017-09-06 15:04:31 Paulina

Trochê d³ugo siê czeka, ale warto. Przemi³a i pomocna obs³uga. Odpowied¼ na maile ekspresowa. Polecam :)

2017-09-05 18:38:11 JJ

Super, dziêkujê za us³ugê. Ca³a operacja zdjêcia sima 5h.

2017-09-04 18:12:09 ZBIGNIEW

us³uga ok cena przystêpna tylko czas trwania troszeczkê d³ugi

2017-09-04 15:36:03 Patryk

Iphone 5s odblokowany dzia³a. Zamówienie z³o¿one w sobotê o 22 , w poniedzia³ek po 14 simlock zdjêty. Polecam.

2017-09-04 12:42:05 monika

d³u¿szy czas oczekiwania ni¿ jak to by³o ze starymi telefonami, ale op³aca³o siê czekaæ ;) wkoñcu mogê korzystaæ z mojego smartfona nie tylko w angielskiej sieci :)

2017-09-04 10:26:23 Anna

Wszystko dzia³a jak trzeba, polecam

2017-09-03 10:42:35 Roman

Bardzo polecam super szybko i pewnie.

2017-09-02 16:06:44 Janusz

Simlock z iPhone 5S usuniêty b³yskawicznie z u¿yciem WiFi. Dziêkuj±c za us³ugê, POLECAM

2017-08-29 13:43:52 Bernardino

Servicio rapido

2017-08-28 18:34:52 Emmanuel

good good

2017-08-28 13:37:40 Janusz

Simlock z iPhone 5S usuniêty z u¿yciem WiFi.

2017-08-25 12:13:43 Krzysztof

Profesjonalnie - gor±co polecam

2017-08-24 05:23:41 Adam

Wszystko tak jak powinno byæ 5/5

2017-08-23 10:41:22 Marcin

Bez problemów - wszystko za³atwione pozytywnie w 24 godziny.

2017-08-21 12:36:43 Bogdan

Simlock -SPRINT USA, zamówienie zrealizowane w 24 H ...totalny pozytyw.

2017-08-18 10:08:36 Lubomir

Zdecydowanie polecam Wszystko jak w opisie , za 7 godzin simlock zosta³ ¶ci±gniêty ) Dziêkuje .

2017-08-16 17:35:48 erick javier

Muy buen servicio