Combien de temps j'attendrai le code de déblocage?


Temps d'attente pour un code de déverrouillage pour les téléphones LG est de 1 à 24 heures.

Le temps moyen d'obtention du code fait 3 heures 21 minutes. Ce temps est calculé sur la base de 50 dernières commandes passées par nos clients.


Débloquer LG G3

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Rapide et efficace

  Keith - 2020-02-04 03:33:13

 • Genial

  Maurice - 2019-05-05 19:34:07

 • très bon service. les codes ont été reçu moins de vingt minutes après la commande et le déblocage a réussi avec succès

  tancrede - 2018-08-14 11:22:29

 • Super efficace 10 minutes et tout etait fait Merci encore a l équipe

  David - 2018-06-25 13:34:20

 • le service excellent premier code et tout a fonctionner merci

  richard samsung LG G3 - 2018-05-01 03:51:33

Comment entrer le code sur le mobile LG G3 ?

Pour entrer le code de déverrouillage sim pour le mobile LG , procédez comme suit:
1. Insérez la carte SIM qui fonctionne sur votre mobile à présent.
2. Entrez 2945#*XXX# ou 2945#*71001#
3. Vous serez invité à saisir le code
4. Entrez le code de déverrouillage
5. Le téléphone est déverrouillé

XXX Ce sont les chiffres du modèle du mobile LG, p.ex. pour KU990 nous saisissons 2945#*990#, GT540 nous saisissons2945#*540#

Commenté

2020-11-27 08:29:19 Pawe³

Polecam na kod czeka³em 1:30h. Wszystko siê uda³o za pierwszym razem

2020-10-29 20:06:59 Raja sekhar

Worked

2020-09-16 08:37:10 Carmen

Super schnell super unkompliziert perfekt

2020-07-29 13:21:15 Roch

The process was simple and speedy. Great email confirmations during implementation. Thank you for your service

2020-06-15 15:30:49 Randy

excellent service, quick and right on, had the phone unlocked within the hour

2020-05-06 12:01:20 Tomasz

O ile nie ufam zbyt stron± do ¶ci±gania simlock'ów (wiêkszo¶æ z nich to scam) o tyle tutaj oby³o siê bez problemów i telefon dzia³a w innej sieci, kod by³ prawid³owy a us³uga natychmiastowa.

2020-05-06 09:27:31 Joanna

Wszystkiego odby³o siê bez problemów bardzo polecam tego sprzedawce

2020-05-01 19:54:24 Konrad

Kod dzia³a, telefon odblokowany, polecam

2020-02-19 00:07:37 Jose

Work excellent on my LG 3

2020-02-04 03:33:13 Keith

Rapide et efficace

2019-12-07 09:33:37 ANDRZEJ

szybko sprawnie i bez bólu polecam

2019-11-27 10:50:32 Marcin

Dzia³a Kod doszed³ w 4 minuty, dziêki ;-)

2019-11-10 14:04:27 Tomasz

Szybko i bezproblemowo... POLECAM

2019-10-25 06:21:17 Patryk

Super szybko i sprawnie polecam

2019-09-16 08:17:15 Wojciech

Szybko i bez problemow w 5 minut

2019-08-27 08:53:54 Athina

You are the bestthank you

2019-08-26 12:31:58 Athina

You are the bestthank you

2019-08-20 19:23:08 Daniel

Szybko i sprawnie, polecam

2019-08-06 12:24:22 Kris

Sprawnie i szybko. W ci±gu 5 minut otrzyma³em kody. ¯adnych problemów z odblokowaniem telefonu.

2019-07-17 15:15:26 Krzysztof

Kod odblokowuj±cy otrzyma³em mailem w kilka minut. Wszystko OK. Dziêkujê i pozdrawiam :-)

2019-07-10 09:58:45 Tomasz

Bardzo szybko i sprawnie. Polecam.

2019-06-17 09:40:44 Marek

Szybko, sprawnie i z dok³adnym opisem.

2019-05-16 11:05:33 Patryk

Na kod czeka³em 3 minuty. Szybko i tanio. U mnie w mie¶cie za taka us³ugê chcieli 60zl wiec 25zl zaoszczêdzone Polecam

2019-05-05 19:34:07 Maurice

Genial

2019-04-27 16:57:22 Witold

Wszystko perfekcyjnie. Po oko³o 3 minutach od wp³aty otrzyma³em kod zdejmuj±cy blokadê simlock z LG G3.

2019-04-20 23:06:11 james

great work received codes in less than 10 minutes

2019-04-03 09:54:47 Mariusz

Us³uga za³atwiona na 5+

2019-03-06 11:03:54 Simon

ganz okay

2019-02-04 09:16:27 £ukasz

Wszystko fajnie i przede wszystkim EKSPRESOWO

2019-01-21 17:34:24 Pawe³

lg g3 simlock orange. Szybko sprawnie i co najwa¿niejsze zdjêcie simlocka zadzia³a³o.

2019-01-21 14:47:16 Susan

Very easy and quick service.

2019-01-21 08:49:19 £ukasz

Wszystko super i ekspresem polecam

2019-01-15 17:58:49 James

Worked like a charm. Fast and easy. No surprises.

2019-01-13 23:36:06 Sebastian

Polecam. Bezproblemowo i zdecydowanie taniej ni¿ u oszustów z Orange.

2018-12-31 08:45:14 ken

I was very happy with your service it was good service and quick service. I originally paid for the unlock code thru one I unlock 3 days before I paid for your service and I got my unlock code from you in 12 hrs I would never recommend imei-unlock to anyone but I would highly recommend you guys at sim-unlock.net. 5 stars all the way

2018-12-16 18:41:41 Jesus

Very fast, great service

2018-12-15 18:05:37 Rob

Great service and quick turnaround for customer communication. Would highly recommend.

2018-12-11 22:22:33 Pawe³

Super, po z³o¿eniu zamówienia nie czeka³em nawet 5 minut na kod do odblokowania. Wszystko dzia³a i telefon ju¿ odblokowany :)

2018-12-04 19:35:22 Pawe³

Szybko i skutecznie

2018-11-21 08:00:26 Krzysztof

Us³uga wykonana profesjonalnie. Kod otrzyma³em w 5 minut. Odblokowania dokona³em wg instrukcji (opcja 2). Z telefonu zosta³ zdjêty simlock sieci Orange. Teraz telefon dzia³a w sieci Play. Wszystko uda³o siê zrobiæ bez problemu. POLECAM

2018-11-14 09:16:51 Dominik

Super , Kod otrzyma³em po 5 minutach , oczywi¶cie w³a¶ciwy, polecam

2018-11-08 16:24:06 anthony

At first I was bit skeptical of using this site to unlock my device. But I am glad I used it. It less than 20 minutes i got my unlock code and now my phone is unlock . Simple and fast.

2018-11-08 05:03:33 Diego Asdruval

Muchas gracias sin duda alguna tienen eficiencia y calidaden todo lo que hacen mis felicitaciones. Gracias

2018-11-05 18:13:14 Bart³omiej

B³yskawicznie za³atwione. W sobotê otrzyma³em kod po dos³ownie czterech minutach od z³o¿enia zamówienia. Serdecznie pozdrawiam

2018-10-29 08:54:50 Kamil

Szybka i bezproblemowa usluga polecam odblokowalem lg g3

2018-10-25 12:08:19 Patryk

Kod doszed³ w przeci±gu dos³ownie 3 minut. Wszystko dzia³a jak nale¿y.Polecam

2018-10-14 10:24:52 Micha³

Wszystko super. W przeci±gu 15 sekund mia³em zdjêty simlock

2018-09-18 17:39:27 Roland55555

It worked Thanks.

2018-09-05 12:22:59 Azat

Danke Alle super

2018-09-02 18:28:25 Paulina

Telefon odblokowany. Bardzo dobry kontakt ze sprzedawc±. Polecam.