Combien de temps j'attendrai le code de déblocage?


Temps d'attente pour un code de déverrouillage pour les téléphones LG est de 1 à 48 heures.

Le temps moyen d'obtention du code fait 3 heures 21 minutes. Ce temps est calculé sur la base de 50 dernières commandes passées par nos clients.


Débloquer LG G3

 

Dernier commentaire sur la libération

 • très bon service. les codes ont été reçu moins de vingt minutes après la commande et le déblocage a réussi avec succès

  tancrede - 2018-08-14 11:22:29

 • Super efficace 10 minutes et tout etait fait Merci encore a l équipe

  David - 2018-06-25 13:34:20

 • le service excellent premier code et tout a fonctionner merci

  richard samsung LG G3 - 2018-05-01 03:51:33

 • Impeccable

  Serigne Moustapha - 2017-11-07 19:28:40

 • Impeccable

  Serigne Moustapha - 2017-11-07 19:28:08

Comment entrer le code sur le mobile LG G3 ?

Pour entrer le code de déverrouillage sim pour le mobile LG , procédez comme suit:
1. Insérez la carte SIM qui fonctionne sur votre mobile à présent.
2. Entrez 2945#*XXX# ou 2945#*71001#
3. Vous serez invité à saisir le code
4. Entrez le code de déverrouillage
5. Le téléphone est déverrouillé

XXX Ce sont les chiffres du modèle du mobile LG, p.ex. pour KU990 nous saisissons 2945#*990#, GT540 nous saisissons2945#*540#

Commenté

2019-03-18 08:48:45 Tomasz

Bardzo szybkie wykonanie us³ugi w ciagu kilku minut.

2019-03-14 23:58:19 Gerardo

Todo estuvo perfecto, el código fue enviado en pocos minutos y funcionó sin problemas. Gracias

2019-03-06 11:03:54 Simon

ganz okay

2019-02-25 11:33:04 Józef

Petarda. Wszystko dzia³a jest ok. Jedyne co to us³uga mog³a by byæ trochê tañsza ale ogólnie polecam

2019-02-25 08:31:53 Dawid

Wszystko szybko i sprawnie. Polecam

2019-02-19 16:51:47 Dagmara

kod przyszed³ po 5 min.z instrukcj± zdjê³am simlocka w 2 min.Jestem mega zadowolona.Mysla³am ,¿e temu nie podo³am a tu takie zaskoczenie.Polecam bardzo

2019-02-18 11:07:31 Czarek

Zdjêcie simlocka zajê³o mi w sumie 15 minut - przeczytanie instrukcji, z³o¿enie zamówienia, wpisanie kodu. LG3S dzia³a ju¿ w nowej sieci. Gor±co polecam.

2019-02-04 09:16:27 £ukasz

Wszystko fajnie i przede wszystkim EKSPRESOWO

2019-01-27 11:11:12 Piotr

Kod zadzia³a³ bezb³êdnie, co prawda nie wiadomo który z 3 podanych wpisaæ kiedy pojawia siê ¿±danie wpisania PIN, ale ten drugi podany zadzia³a³.

2019-01-24 17:29:42 Mario

Pe³en profesjonalizm. Kod do zdjêcia simlocka otrzyma³em emailem na drugi dzieñ. Gor±co polecam

2019-01-24 13:35:03 Maciej

to uczciwa firma i polecam. kod otrzyma³em b³yskawicznie.

2019-01-21 17:34:24 Pawe³

lg g3 simlock orange. Szybko sprawnie i co najwa¿niejsze zdjêcie simlocka zadzia³a³o.

2019-01-21 14:47:16 Susan

Very easy and quick service.

2019-01-21 08:49:19 £ukasz

Wszystko super i ekspresem polecam

2019-01-15 17:58:49 James

Worked like a charm. Fast and easy. No surprises.

2019-01-13 23:36:06 Sebastian

Polecam. Bezproblemowo i zdecydowanie taniej ni¿ u oszustów z Orange.

2019-01-07 09:51:16 Marcin

Us³uga wykonana w 5 minut, mimo ¿e by³a godzina 22 w niedziele Polecam

2018-12-31 08:45:14 ken

I was very happy with your service it was good service and quick service. I originally paid for the unlock code thru one I unlock 3 days before I paid for your service and I got my unlock code from you in 12 hrs I would never recommend imei-unlock to anyone but I would highly recommend you guys at sim-unlock.net. 5 stars all the way

2018-12-30 22:13:32 panminister

3 minuty i gotowe. Polecam

2018-12-24 09:48:22 Przemys³aw

Ekspresowa wysy³ka kodu , wszystko dzia³a , polecam

2018-12-16 18:41:41 Jesus

Very fast, great service

2018-12-15 18:05:37 Rob

Great service and quick turnaround for customer communication. Would highly recommend.

2018-12-11 22:22:33 Pawe³

Super, po z³o¿eniu zamówienia nie czeka³em nawet 5 minut na kod do odblokowania. Wszystko dzia³a i telefon ju¿ odblokowany :)

2018-12-10 09:51:20 Bartosz

Wszystko w jak najlepszym porz±dku szybko kod dostarczony dzia³a

2018-12-05 10:47:10 Jacek

Nie liczy³em czasu od zamówienia do realizacji, ale by³o to miedzy 5 a 7 minut. B³yskawica. Po nastêpnych piêciu telefon LG G3s zosta³ uwolniony i pe³n± s³uchawk±, (bo przecie¿ nie piersi±) móg³ ³±czyæ siê za pomoc± dowolnej karty SIM. Serdeczne gratulacje dla simlock24.pl oraz podziêkowania za ultraszybk± obs³ugê.

2018-12-04 19:35:22 Pawe³

Szybko i skutecznie

2018-11-23 13:02:34 Artur

Wszystko sprawnie zrealizowane w 10 minut. Co najwa¿niejsze dzia³a

2018-11-21 08:00:26 Krzysztof

Us³uga wykonana profesjonalnie. Kod otrzyma³em w 5 minut. Odblokowania dokona³em wg instrukcji (opcja 2). Z telefonu zosta³ zdjêty simlock sieci Orange. Teraz telefon dzia³a w sieci Play. Wszystko uda³o siê zrobiæ bez problemu. POLECAM

2018-11-14 09:16:51 Dominik

Super , Kod otrzyma³em po 5 minutach , oczywi¶cie w³a¶ciwy, polecam

2018-11-08 16:24:06 anthony

At first I was bit skeptical of using this site to unlock my device. But I am glad I used it. It less than 20 minutes i got my unlock code and now my phone is unlock . Simple and fast.

2018-11-08 05:03:33 Diego Asdruval

Muchas gracias sin duda alguna tienen eficiencia y calidaden todo lo que hacen mis felicitaciones. Gracias

2018-11-06 23:18:24 Robert

Szybka realizacja zamówienia i dok³adny kod do ¶ci±gniêcia simlocka

2018-11-05 18:13:14 Bart³omiej

B³yskawicznie za³atwione. W sobotê otrzyma³em kod po dos³ownie czterech minutach od z³o¿enia zamówienia. Serdecznie pozdrawiam

2018-11-01 08:33:17 Andrzej

Dzia³a :D super posz³o szybko i sprawnie...

2018-10-29 08:54:50 Kamil

Szybka i bezproblemowa usluga polecam odblokowalem lg g3

2018-10-25 12:08:19 Patryk

Kod doszed³ w przeci±gu dos³ownie 3 minut. Wszystko dzia³a jak nale¿y.Polecam

2018-10-23 17:56:37 Dorota

Dziêkujê za ekspresowe dostarczenie kodu i tym samym sprawne odblokowanie simlocka. Instrukcja tak czytelna, ¿e poradzi³am sobie sama bez problemu. Polecam

2018-10-23 17:56:34 Dorota

Dziêkujê za ekspresowe dostarczenie kodu i tym samym sprawne odblokowanie simlocka. Instrukcja tak czytelna, ¿e poradzi³am sobie sama bez problemu. Polecam

2018-10-14 10:24:52 Micha³

Wszystko super. W przeci±gu 15 sekund mia³em zdjêty simlock

2018-10-09 09:57:00 agnieszka

GORACO POLECAM

2018-10-03 14:11:51 Patryk

Wszystko posz³o ¶wietnie. Zadzia³a³ od razu pierwszy kod i teraz syn cieszy siê telefonem. Nastêpnym razem równie¿ skorzystam z tej strony.

2018-10-02 09:09:21 Marcin

Szybko sprawnie i bez problemow. Polecam.

2018-10-01 10:41:26 Krystian

BEST

2018-09-24 09:21:14 Eldar

Excellent service, fast, and works as advertized.

2018-09-19 13:37:39 Wellcom Systemy Informatyczne

OK, sprawnie, szybko, uczciwie. POLECAM

2018-09-18 17:39:27 Roland55555

It worked Thanks.

2018-09-16 14:34:21 Bart³omiej

Polecam us³ugi simlock24.pl czas oczekiwania na simlocka ok 15min, jasne instrukcje.

2018-09-05 12:22:59 Azat

Danke Alle super

2018-09-04 19:19:44 Robert

It came so quick just the next day. Followed instructions and says "unlock successfully". This was my 2nd phone to unlock. This site is reliable. Samsung Galaxy S5 is just more expensive to unlock than my previous LG G3. Thank you.