Combien de temps j'attendrai le code de déblocage?


Temps d'attente pour un code de déverrouillage pour les téléphones LG est de 1 à 24 heures.

Le temps moyen d'obtention du code fait 51 minutes. Ce temps est calculé sur la base de 50 dernières commandes passées par nos clients.


Débloquer LG D280n

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Super firma us³uga wykonana w ci±gu 10 min.Pani na moj± pro¶bê pomog³a w odblokowaniu simloca.Polecam t± firmê

  WAC£AWA - 2019-01-04 09:12:19

 • Telefon LG Odblokowany w kilka minut.Solidna Firma .Polecam

  Adrian MAXKOM - 2018-10-02 08:38:28

 • Kody dosta³am dwie minuty po zap³acie, a instrukcja by³a tak czytelna, ¿e w ci±gu niespe³na 5 minut uda³o mi siê zdj±æ simlocka z telefonu. Podsumowuj±c, wszystko super, polecam

  Anna - 2018-09-03 08:42:58

 • Bardzo szybko otrzyma³am kod, instrukcja wprowadzania kodu te¿ zrozumia³a, nie mia³am ¿adnych problemów z odblokowaniem telefonu.

  Iwona - 2018-08-16 14:08:54

 • Mia³o byæ oko³o godziny kod dosta³em w 5 min Super polecam :)

  £ukasz - 2018-07-02 19:47:48

Comment entrer le code sur le mobile LG D280n ?

Pour entrer le code de déverrouillage sim pour le mobile LG , procédez comme suit:
1. Insérez la carte SIM qui fonctionne sur votre mobile à présent.
2. Entrez 2945#*XXX# ou 2945#*71001#
3. Vous serez invité à saisir le code
4. Entrez le code de déverrouillage
5. Le téléphone est déverrouillé

XXX Ce sont les chiffres du modèle du mobile LG, p.ex. pour KU990 nous saisissons 2945#*990#, GT540 nous saisissons2945#*540#

Commenté

2019-01-04 09:12:19 WAC£AWA

Super firma us³uga wykonana w ci±gu 10 min.Pani na moj± pro¶bê pomog³a w odblokowaniu simloca.Polecam t± firmê

2018-10-02 08:38:28 Adrian MAXKOM

Telefon LG Odblokowany w kilka minut.Solidna Firma .Polecam

2018-09-03 08:42:58 Anna

Kody dosta³am dwie minuty po zap³acie, a instrukcja by³a tak czytelna, ¿e w ci±gu niespe³na 5 minut uda³o mi siê zdj±æ simlocka z telefonu. Podsumowuj±c, wszystko super, polecam

2018-08-16 14:08:54 Iwona

Bardzo szybko otrzyma³am kod, instrukcja wprowadzania kodu te¿ zrozumia³a, nie mia³am ¿adnych problemów z odblokowaniem telefonu.

2018-07-02 19:47:48 £ukasz

Mia³o byæ oko³o godziny kod dosta³em w 5 min Super polecam :)

2017-12-08 17:01:45 Leszek

Szybko chyba oko³o 10min.

2017-11-19 18:00:46 Dawid

Wszystko dzia³a jak opisane. Polecam

2017-09-05 14:26:08 Francisco

Great website recommend it, cheap and works

2017-08-10 14:35:06 Adrian Maxkom

LG D280 ODBLOKOWANY w DWIE MINUTY.POLECAM.

2017-06-23 16:47:45 Dariusz

Witam, wszystko przebieg³o sprawnie i szybko. Polecam

2017-06-23 11:15:25 João

Took less than 30 minutes... fast, reliable and cheap )

2017-05-24 22:23:55 Justyna

Wszystko szybko sprawnie kod do LG L65 otrzyma³am po Ok 15 minutach polecam

2017-02-14 14:19:32 Zbigniew

Dziêkujê , za szybkie wygenerowanie klucza do zdjêcia Simlocka do aparatu LG-D280n. Polecam uslugi ¶wiadczone przez firmê SIMLOCK 24 pl.

2015-06-10 22:59:45 Wojciech

Wszystko zgodnie z umow±, LG D280n odblokowany