Combien de temps j'attendrai le code de déblocage?


Temps d'attente pour un code de déverrouillage pour les téléphones LG est de 1 à 24 heures.

Le temps moyen d'obtention du code fait 51 minutes. Ce temps est calculé sur la base de 50 dernières commandes passées par nos clients.


Débloquer LG L65 D280

 

Dernier commentaire sur la libération

  • Très efficace. Le code a été envoyé en moins de 30 min et a fonctionné.

    Monique - 2018-01-21 11:47:18

Comment entrer le code sur le mobile LG L65 D280 ?

Pour entrer le code de déverrouillage sim pour le mobile LG , procédez comme suit:
1. Insérez la carte SIM qui fonctionne sur votre mobile à présent.
2. Entrez 2945#*XXX# ou 2945#*71001#
3. Vous serez invité à saisir le code
4. Entrez le code de déverrouillage
5. Le téléphone est déverrouillé

XXX Ce sont les chiffres du modèle du mobile LG, p.ex. pour KU990 nous saisissons 2945#*990#, GT540 nous saisissons2945#*540#

Commenté

2019-01-14 16:47:20 Rafa³

¦wietna obs³uga, mimo mojej pomy³ki w nr IMEI bez problemu zrealizowali zlecenie. Polecam z czystym sumieniem.

2018-09-10 09:21:09 Ada

Kod dzia³a, jednak mia³em trudno¶ci z jego wprowadzeniem. Nale¿a³o u¿yæ kodu NCK, w pierwszym polu od góry w menu jakie siê pojawi po wklepaniu tych krzaków. Dlatego mniej o jedn± gwiazdkê za te zagadkê. Jednak da³o rade, kod mia³em w niespe³na 5 min. Polecam

2018-07-15 09:15:59 Marcin

Zamówienie zosta³o zrealizowane po ok 2 minutach. Powiem szczerze by³em sceptyczny... ale dzia³a. Simlock z LG L65 ¶ci±gniêty. Jestem w 100% zadowolony. Cena w moim przypadku 21.99z³ czyli mega. POLECAM

2018-07-10 11:20:18 Patryk

Wszystko za³atwione b³yskawicznie. Gor±co polecam.

2018-05-19 18:18:42 Kamil

Wszystko dzia³a jak nale¿y, polecam firmê.

2018-05-13 10:05:02 Artur

Dzia³a .polecam👌👍

2018-05-11 15:40:43 Artur

Dzia³a.polecam👌👍

2018-01-21 11:47:18 Monique

Très efficace. Le code a été envoyé en moins de 30 min et a fonctionné.

2018-01-16 16:25:09 Adam

Serdecznie polecam. Szybko i bez problemu pozby³em siê simlock'a.

2017-12-10 13:15:03 Maciej

Bardzo szybka us³uga. Gor±co polecam.

2017-12-03 23:20:39 Daniel

Trochê sceptycznie podszed³em do odblokowania telefonu online, zw³aszcza ¿e w serwisie powiedzieli mi ¿e potrwa to 5 dni i koszt przewy¿szy warto¶æ telefonu. Us³uga z simlock24.pl zrealizowana w pó³ godziny. Odblokowanie przesz³o bezbole¶nie, wszystko dzia³a. Polecam z czystym sumieniem

2017-11-21 16:21:34 Krzysztof

Szybko,sprawnie i bez najmniejszych problemów.Polecam

2017-11-16 19:35:50 Bartosz

Bardzo szybko zrealizowane zamówienie . Podane by³o ze czasz oczekiwania od 51 min a kody by³y ju¿ po 15 min . Dzia³aj± i simlock zdjêty .

2017-11-06 16:39:35 Sylwek

Szybko i sprawnie

2017-11-04 21:58:08 patryk

Jestem zadowolony z bezproblemowej obs³ugi, szybko¶ci zamówienia, prostocie realizacji, tanich kosztów. Polecam wszystkim stronê i gratuluje pomys³owo¶ci

2017-10-31 01:02:23 patryk

genialnie

2017-10-16 15:57:11 João

Excelent

2017-10-08 16:33:22 Denis Eduardo

Excelente servicio. Tardo menos de 10 minutos la respuesta. Estoy muy contento, mi teléfono LG ya esta liberado y funcionando.

2017-10-04 11:32:40 Krystian

Kod dostarczony b³yskawicznie - kilka minut po zakupie, odblokowanie sprawnie i szybko, polecam i pozdrawiam

2017-09-06 09:47:23 Micha³

Polecam serdecznie, szybko, sprawnie, instrukcja napisana dla laików - ka¿dy sobie z tym poradzi

2017-09-03 08:55:29 Marcinek12712

Wszystko super i naprawdê szybko. Dziêkuje

2017-08-17 15:49:37 Monika

ostatecznie siê uda³o :)

2017-08-10 11:38:16 Iwona

szybko i solidnie :)

2017-07-21 21:03:30 Angelika

Bezproblemowe sciagniecie simlock, wszystko jasno opisane krok po kroku. Kazdy da rade

2017-06-19 10:34:56 Waldemar

Szybko, sprawnie, wrêcz idealnie. Simlock zdjêty w nieca³e 15 min i to w niedzielê

2017-06-17 19:43:50 Piotr

Super simlock ¶ci±gniêty w nieca³e 10 minut

2017-06-14 15:31:58 £ukasz

Mega szybko i profesjonalnie Niespe³na 10 minut i telefon odblokowany. Szczerze polecam.

2017-06-14 14:46:15 Wojciech

Szybko, sprawnie, bez problemów POLECAM

2017-06-07 15:51:28 Marcin

POLECAM :D

2017-06-06 19:01:55 Mateusz

Wszystko fajnie dzia³a czeka³em 1 dzien :) Polecam

2017-05-12 11:17:04 Robert

Szybko i bezproblemowo:) kod dosta³em ju¿ po kilku minutach

2017-04-22 22:57:51 M

Reliable and fast service. Highly recommended

2017-04-12 11:25:25 Rafa³

Wszystko przebieg³o jak nale¿y, kod w 1min. Pozdrawiam

2017-04-12 09:10:20 Adrian MAXKOM

Telefon LG L65 Odblokowany w 5 minut Polecam .

2017-04-09 11:00:26 Rafa³

usluga wykonana szybko kody dostalem po jakis 25 minutach polecam jak najbardziej

2017-04-06 18:29:18 sebastianSebongo

Mimo obaw wszystko ok chyba 15 min czeka³em i przysz³o. wszystko ok

2017-03-29 13:40:19 Ewa

Polecam Szybko i sprawnie

2017-03-24 16:41:17 Karolina

Thanks+++++++

2017-03-21 18:02:00 Wojciech

Wszystko w pozadku i expresowo otrzymany kok

2017-03-16 15:48:36 Ryszard

Bardzo szybko i bezproblemowo.

2017-03-15 20:54:11 Ryszard

Dziêki. Szybko i dzia³a.

2017-03-15 17:23:09 Ewelina

Szybko i sprawnie. Polecam Kod w ciagu 5 min.

2017-02-26 12:56:43 Ewa

Wszystko szybko i sprawnie polecam.

2017-02-24 20:58:27 £UKASZ

Wszystko szybko i sprawnie, kod przys³any po 10 minutach i dzia³a, simlock zdjêty z L65

2017-02-16 16:35:01 Jorge

Muy Eficeiente Saludos

2017-02-11 14:57:33 Mariusz

Je¶li chodzi o sprzedawcê us³ugi oraz sam± us³ugê to wszystko na najwy¿szym poziomie. Bardzo szybka realizacja zamówienia, kody równie¿ ok, jednak jak siê okazuje LG L65 D280 to trochê oporny sprzêt, mia³em ma³e trudno¶ci z samym wprowadzeniem kodu, a konkretnie to po wywo³aniu w Androidzie okna umo¿liwiaj±cego zdjêcie blokady SIM system nie pokazywa³ mi klawiatury, niemniej jednak uda³o mi siê to przej¶æ i ju¿ mam telefon bez blokady SIM. Polecam tego Us³ugodawcê.

2017-02-10 10:14:38 Milena

Bardzo szybko sprawa zosta³a zalatwiona

2017-02-03 17:14:11 Wies³aw

Wszystko ok. Polecam

2017-01-30 10:12:00 Tomasz

Wszystko OK. Na kod czeka³em 5 minut

2017-01-05 12:12:40 Bálint

I doubted, but works. Thank you