Déblocage Nokia 515

Pour Nokia 515 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Nokia 515

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Kod dzia³a szybko i sprawnie dziêkujê

  Agata - 2020-10-07 21:08:20

 • Wszystko za³atwione sprawnie, szybko i bez komplikacji. 👍

  Iwona - 2020-09-28 20:56:02

 • dzia³a bez zarzutów

  Stanis³aw - 2020-08-25 11:24:54

 • Wszystko sprawnie i skutecznie. Polecam.

  Witold - 2020-08-24 09:38:52

 • Wszystko zgodnie z opisem. Zdecydowanie POLECAM

  Anna - 2020-08-18 21:11:43

Comment entrer le code sur le mobile Nokia 515 ?

Le code sous format #pw+12345678901234+1# que vous recevrez pour déverrouiller le téléphone, doit être saisi de la manière suivante:

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Sélectionner le caractère # sur le clavier
3. Vous obtenez les caractères p, w, + en sélectionnant plusieurs fois le caractère*
4. Le dernier caractère # approuve tout le code
5. Le message suivant apparaît "la carte sim déverrouillée "

NOTE!!
Vous n'avez qu'à 3 tentatives de la saisie du code.

Commenté

2020-10-07 21:08:20 Agata

Kod dzia³a szybko i sprawnie dziêkujê

2020-09-28 20:56:02 Iwona

Wszystko za³atwione sprawnie, szybko i bez komplikacji. 👍

2020-08-25 11:24:54 Stanis³aw

dzia³a bez zarzutów

2020-08-24 09:38:52 Witold

Wszystko sprawnie i skutecznie. Polecam.

2020-08-18 21:11:43 Anna

Wszystko zgodnie z opisem. Zdecydowanie POLECAM

2020-08-16 08:17:58 MICHA£

ok ok ok

2020-08-11 08:41:35 przemyslaw

szybko i profesjonalnie

2020-07-08 10:05:28 Maciej

Bardzo profesjonalne za³atwienie tematu. Terminowo a przede wszystkim TRAFNIE - z konkretn± instrukcj±. Polecam Wszystkim którzy chc± zdj±æ SIM-locka.

2020-06-10 08:15:55 Krzysztof

Wszystko ok, polecam

2020-05-26 11:00:33 Rafal

Wszystko sprawnie i szybko. Najlepsza firma jak± znam. Dzia³aj± ekspresowo. Polecam

2020-05-21 17:42:55 Maciej

SZYBKO I SKUTECZNIE WSZYSTKO OK , DZIÊKUJE

2020-05-19 15:06:08 Anatol

Wszystko super sprawnie.

2020-05-13 08:35:17 Wojciech

Bardzo sprawnie i rzetelnie

2020-04-28 11:09:26 AGATA

Wszystko posz³o sprawnie, polecam

2020-04-27 19:52:17 Patryk

Wszystko sprawnie, jak najbardziej okej

2020-03-11 21:10:41 Aleksandra

Wszysyko dziala. Dziekuje

2020-03-05 06:58:10 ZL

Obs³uga wrêcz modelowa - szybko, sprawnie, doskona³a komunikacja, czytelne i jasne informacje. Polecam

2020-03-03 10:22:53 Wojciech

Simlock zosta³ ¶ci±gniêty, taniej ni¿ w komisie na miejscu. Mia³em obawy bo pierwszy raz korzysta³em, ale wszystko zakoñczy³o siê pozytywnie. Polecam.

2020-01-10 09:35:35 Pawe³

Wszystko szybko i sprawnie. Polecam

2019-12-27 08:25:36 ³ukasz

super serwis. szybko i po k³opocie.

2019-11-21 11:23:06 Pawe³

Wszystko przebieg³o bardzo sprawnie, bardzo szybko. Informacja na bie¿±co , w ka¿dej chwili pomoc. Instrukcja obs³ugi jasna i przejrzysta. Zdecydowanie polecam.

2019-10-22 21:01:53 Samuel

Very very happy and impressed by quick and effective service Highly recommended Thx

2019-10-18 10:17:28 Krzysztof

korzystam ju¿ trzeci raz i za ka¿dym razem wszystko wporz±dku. idealnie, polecam

2019-09-26 12:31:38 Tomasz

Wszystko szybko i sprawnie POLECAM

2019-08-22 10:01:56 Strefa Komórkowa

Wszystko w jak najlepszym porz±dku. Szybko , sprawnie. Polecam

2019-07-25 15:29:09 wieslaw

Nie spotka³em siê z tak solidn± realizacj± us³ugi. Odczuwa siê wszechstronna pomoc w korzystaniu z korzystaniu z wykonanej us³ugi oraz odpowiedni stosunek do klienta. Zdecydowanie polecam.

2019-07-15 10:21:25 Rafal

Wszystko ok

2019-05-23 10:25:23 Krzysztof

kod do zdjêcia simlocka z nokii 515 otrzyma³em w nieca³e 12 godzin. Wpisanie kodu po wy¶wietleniu komunikatu " wprowad¼ kod kontroli dostêpu" skoñczy³o siê has³em " b³êdny kod". Telefon do dzia³u technicznego i sprawa za³atwiona. Wprowadzenie kodu w formacie: #pw+cyfry otrzymanego kodu+1# (bez karty sim), odblokowa³o telefon. Panowie w dziale technicznym uprzejmi i profesjonalni. Jestem bardzo zadowolony.

2019-05-23 10:18:20 Ma³gorzata

Zlecenie zosta³o zrealizowane poprawnie. Polecam firmê wszystkim kontrahentom.

2019-04-29 12:24:57 W³adys³aw

Nokia 515 - Wszystko przebieg³o sprawnie i bez problemów.

2019-03-22 21:27:51 Andrzej

Wszystko OK, polecam.

2019-03-21 15:12:11 Lucjan

Wszystko OK

2019-03-20 14:15:38 Krystian

Polecam.szybko i sprawnie

2019-03-18 09:24:01 Tadeusz

jak zwykle ////sprawnie i szybko

2019-03-15 10:40:39 Andrzej

bardzo dobrze idealinie na 5+

2019-02-15 14:32:25 MAREK

Szybko i sprawnie

2019-02-05 13:34:01 Jacek

Us³uga ¶wietna, kod zadzia³a³ za pierwszym razem. Polecam.

2019-01-28 19:26:59 ROMUALD

Wszystko ok. Polecam.

2019-01-28 14:57:06 ³ukaz

wszystko ok polecam.

2019-01-28 10:41:48 £ukasz

Wszystko super. Simlock zdjêty w ci±gu 24h. Polecam

2019-01-08 21:48:42 Arkadiusz

Wszystko za³atwione profesjonalnie i ekspresowo. Polecam

2018-12-13 17:20:02 Pawe³

Bardzo szybkie i skuteczne za³atwienie sprawy. Bardzo chêtnie udzielona pomoc techniczna, która by³a na wysokim poziomie. Polecam.

2018-11-26 09:31:30 Adrian

Wszystko dzia³a - POLECAM

2018-10-11 08:49:47 Bart³omiej

Zgodnie z informacj± podan± przy sk³adaniu zamówienia - na simlock do mojego telefonu mia³em czekaæ 2 dni robocze. Kod otrzyma³em przed up³ywem wskazanego terminu. Wszystko zadzia³a³o poprawnie. Dziêkujê bardzo.

2018-09-09 17:45:53 Monika

szybko i sprawnie, realizacja bez problemów

2018-09-05 22:36:42 Kamil

Wszystko ok, kod zadzia³a³. Realizacja zamówienia w 23 godziny.

2018-08-17 09:00:28 £ukasz

Bardzo szybka i profesjonalna obs³uga. Polecam

2018-08-08 10:13:47 Seweryn

ok

2018-07-31 16:21:52 Krzysztof

Szybko, sprawnie i profesjonalnie. Pope³ni³em b³±d przy zamówieniu (poda³em z³y model telefonu), napisa³em @ z pro¶b± o korektê, która zosta³a bez problemu wprowadzona. Otrzymany kod oczywi¶cie dzia³a³. Gor±co polecam.

2018-07-12 09:32:57 Wojciech

Szybko, sprawnie czyli profesjonalnie. Zdecydowanie polecam.