Déblocage Nokia E52

Pour Nokia E52 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Nokia E52

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Kod otrzyma³em po dwóch dniach. Wszystko dzia³a bez zarzutu. Polecam

  Piotr - 2020-10-02 15:59:51

 • POLECAM, JESTEM ZADOWOLONY ,WSYSTKO DZIALA KOD DOSTALEM SZYBKO,POZDRAWIAM I POLECAM

  ION - 2020-09-24 10:21:40

 • Szybko sprawnie i profesjonalnie. Wszystko dzia³a i simlock ¶ci±gniêty.

  Henryk - 2020-08-26 08:59:11

 • Wszystko przebieg³o zgodnie z opisem. Po kilkunastu godzinach otrzyma³em kod i instrukcjê zdjêcia blokady i mimo niewielkiego do¶wiadczenia uda³o siê

  Krzysztof - 2020-08-10 15:06:47

 • Dzia³a , wszystko Ok. Polecam

  Jerzy - 2020-05-25 12:12:46

Comment entrer le code sur le mobile Nokia E52 ?

Le code sous format #pw+12345678901234+1# que vous recevrez pour déverrouiller le téléphone, doit être saisi de la manière suivante:

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Sélectionner le caractère # sur le clavier
3. Vous obtenez les caractères p, w, + en sélectionnant plusieurs fois le caractère*
4. Le dernier caractère # approuve tout le code
5. Le message suivant apparaît "la carte sim déverrouillée "

NOTE!!
Vous n'avez qu'à 3 tentatives de la saisie du code.

Film Vidéo Aide montre ce que vous devez faire, de saisir un code de déverrouillage pour votre téléphone E52.

Commenté

2020-10-02 15:59:51 Piotr

Kod otrzyma³em po dwóch dniach. Wszystko dzia³a bez zarzutu. Polecam

2020-09-24 10:21:40 ION

POLECAM, JESTEM ZADOWOLONY ,WSYSTKO DZIALA KOD DOSTALEM SZYBKO,POZDRAWIAM I POLECAM

2020-08-26 08:59:11 Henryk

Szybko sprawnie i profesjonalnie. Wszystko dzia³a i simlock ¶ci±gniêty.

2020-08-10 15:06:47 Krzysztof

Wszystko przebieg³o zgodnie z opisem. Po kilkunastu godzinach otrzyma³em kod i instrukcjê zdjêcia blokady i mimo niewielkiego do¶wiadczenia uda³o siê

2020-05-25 12:12:46 Jerzy

Dzia³a , wszystko Ok. Polecam

2020-04-30 14:18:46 Nata

Dziêkujê wszystko dzia³a. Kod dosta³am po 2 dniach. Polecam. Pozdrawiam ;)

2020-04-28 05:24:16 KRZYSZTOF

Sprawnie i szybko. Wszystko OK. polecam

2020-03-08 10:32:06 Stanis³aw

Simlock zosta³ ¶ci±gniêty. W serwisie GSM dowiedzia³em siê nie ma mo¿liwo¶ci ¶ci±gniêcia simlocka. Mia³em obawy bo pierwszy raz korzysta³em, ale wszystko zakoñczy³o siê pozytywnie. Polecam.

2020-02-05 17:32:40 Dawid

Simlock ¶ci±gniêty. Polecam

2020-01-16 16:01:19 Józef

Bardzo szybko i profesjonalnie. Polecam w 101%

2020-01-13 11:13:02 Remigiusz

Zadzia³a³o FANTASTYCZNIE - bez problemów . Polecam wszystkim.

2019-10-23 18:49:45 Krzysztof

Us³uga ca³kiem sprawna, szybki koñtakt. Móg³bym poleciæ .

2019-09-10 22:20:33 Pawe³

Polecam, po raz drugi korzystam z us³ug simlock24 i po raz kolejny zamówienie zrealizowane perfekcyjnie. Czas realizacji zgodny z informacja na stronie, telefon odblokowany.

2019-09-04 10:50:33 Michael

Very happy

2019-05-31 21:22:16 Wieslaw

Dziekuje za pomoc jestem bardzo zadowolony z us³ug FIRMY ,polecam . W.Ludwiak .

2019-02-08 13:25:49 Piotr

Szybko i sprawnie :) dziêki

2018-10-12 19:15:31 Waldemar

Us³uga super zrealizowana i szybciej ni¿ zadeklarowano pierwotnie. Zadzia³a³o do strza³u a je¶li chodzi o elektronikê sporo mo¿na mi zarzuciæ :) Instrukcja bardzo precyzyjna i jasna. Bardzo dziêkujê.

2018-10-09 08:02:23 Andrzej

Us³uga 100% zgodna z opisem. Polecam

2018-09-17 13:49:38 Emilia

Polecam szybko nawet w weekend i simlock ¶ci±gniêty,a w ka¿dym serwisie chcieli 90z³ i to dopero na ¶rodê jeszcze raz polecam.

2018-09-13 21:09:10 Katarzyna

Wszystko ok, czas oczekiwania na kod taki jak wskazano. Zdjêcie simlocka proste i bezproblemowe.

2018-06-13 10:44:07 Barbara

Wszystko przebieg³o szybko i dok³adnie . Polecam

2018-05-20 21:51:43 Dorota

Nokia E52 - Miodzio Fantastyczny serwis Szybko, sprawnie i bez problemów. Ca³a procedura jasno wyt³umaczona Bez b³êdów i potkniêæ. Ha

2018-04-29 18:56:28 Yaroos

Usluga zrealizowana po kilku godzinach od potwierdzonej platnosci w ...niedziele. Czytelna instrukcja wprowadzenia kodu i sprawa zalatwiona juz za pierwszym razem (Nokia E52). Polecam

2018-04-03 11:45:21 Janusz

Wszystko OK, 100% P O Z Y T Y W i max z a d o w o l e n i a. Szczerze p o l e c a m.

2018-03-17 08:59:49 Adam

Pomimo pewnych obaw choæ kwota niewielka zaryzykowa³em i siê nie zawiod³em. Pe³ny profesjonalizm. Szybko otrzyma³em kod i co najwazniejsze skuteczny. Z pe³na odpowiedzialno¶ci± polecam. Adam

2018-02-19 08:09:04 Rafa³

Polecam firmê, szybko i bez problemu

2018-02-12 10:05:36 Pawe³

Zamówienie zosta³o zrealizowane w 24 godziny. Polecam, bez stresu i kombinowania.

2018-01-28 12:06:54 Micha³

Us³uga zrealizowana poni¿ej 24h, ¿adnych problemów. Instrukcje na stronie dok³adne i bardzo pomocne.

2018-01-25 09:20:41 Arkadiusz

Kod dosta³em po 9 godz i by³o wszystko ok

2018-01-14 10:07:59 Karol

Rewelacja. Zamówiony kod otrzyma³em w ciagu 4 godzin. Polecam.

2017-12-17 21:55:52 Mariusz

OK. Polecam.

2017-11-26 11:30:34 Piotr

wszystko ok haslo do nokia e52 dzia³a wgrywalem je nokia bb5 usb utility.exe z uwagi na zablokowany licznik pozdrawiam

2017-09-27 12:19:19 Krzysztof

Szybko, ³atwo zgodnie z opisem. Polecam

2017-08-26 10:21:25 Juliusz

Kod dosta³em nastêpnego dnia rano i zadzia³a³ bezproblemowo, Polecam.

2017-08-16 12:33:44 Marek

Szybko i bezproblemowo. POLECAM

2017-08-06 08:56:51 £ukasz

Wszystko OK, polecam.

2017-06-16 13:16:26 Marek

Wszystko zgodnie z zamówieniem. Polecam

2017-06-14 12:00:47 Marcin

Tym razem nieco d³u¿ej. Jak zawsze wszystko dzia³a jak nale¿y. Mog³o byæ nieco taniej dla starych telefonów. Polecam

2017-06-09 12:58:36 Marta

Wyj±tkowo d³ugi czas oczekiwania - oko³o 22 godzin. Ale obs³uga rzetelna i bardzo mi³a :)

2017-04-04 19:40:06 Peter

alles bestens funktioniert - danke

2017-03-02 18:43:05 krzysztof

troszkê d³ugo czeka³em mo¿e dlatego ¿e to do nokii E52 ale by³o warto wszystko dzia³a jak nale¿y

2017-03-02 11:08:36 Dominika

super szybka realizacja zamowienia.

2017-02-08 22:34:11 K

Der Entsperrcode war schon nach 2 Tagen im Mail-Postfach. Schneller, guter Service mit brauchbaren Anleitungen und Links zu nützlichen Tools. Hat super geklappt.

2017-02-01 18:00:09 Kamil

Wszystko idealnie ;) wczoraj od 16 czeka³em do dzisiaj do teraz 24 godziny i kod jest ;)

2017-01-09 20:30:01 Luiza

Serdecznie polecam. Profesjonalna i naprawdê szybka us³uga zdjêcia simlocka z Nokii E52.

2016-11-28 11:56:06 Bogdan

Po wpisaniu otrzymanych kodów, wszystkie telefony zosta³y odblokowane (co prawda z jednym pojawi³ siê problem, ale to raczej n ie wina kodu). Podsumowuj±c: 100% skuteczno¶ci. Polecam wszystkim i pozdrawiam :)

2016-09-29 16:12:26 Radek

Odblokowa³em Nokie E52, kod odblokowuj±cy dosta³em tego samego dnia po kilku godzinach, po wpisaniu kodu zgodnie z instrukcj± wszystko dzia³a poprawnie. Wielkie dziêki i pozdrawiam.

2016-09-13 20:33:43 tomasz

24h czeka³em,wpisa³em bez b³êdu i zadzia³a³o to ju¿ drugi dziadek uruchomiony przez simlock24 dwa lata temu HTC OneX te¿ mi odblokowali dziêki.

2016-09-07 10:03:29 Jan

Wszystko OK

2016-08-12 17:42:15 Norbert

Die Freischaltung hat funktioniert. Schönen Dank noch dafür. Es hat aber länger als 5 Arbeitstagetage gedauert, bis mein Freischalt Code mir zugeschickt worden sind. Auf jeden Fall zu diesem Preis sehr empfehlenswert.