Déblocage Samsung B2710

Pour Samsung B2710 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung B2710

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Ça s'est bien passé, conforme à la commande et explication claire

  Samel - 2023-08-01 10:33:07

 • Very good job

  Mario - 2021-09-17 21:39:34

 • Nickel Moins d’une heure (59 minutes exactement) pour débloquer un vieux Samsung GR B2710 Paiement par Paypal Site à recommander

  Pascal - 2020-06-01 19:00:18

 • Super, Téléphone débloqué en moins d'une heure Je recommande vivement.

  René - 2019-08-02 11:42:49

 • Service rapide et efficace,tarif correct.

  Yohann - 2018-12-10 13:59:20

Comment entrer le code sur le mobile Samsung B2710 ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2024-01-24 18:54:01 Piotr

Polecamy. B³yskawicznie zrealizowa us³uga

2023-08-01 10:33:07 Samel

Ça s'est bien passé, conforme à la commande et explication claire

2023-07-12 00:39:14 Jerzy

Dziêkujê. Transakcja wzorowa, kod zadzia³a³ za pierwszym razem.

2023-03-19 12:21:47 Christoph

Hat einwandfrei und sofort funktioniert

2022-07-12 13:35:34 Jacek

Zamówienie zrealizowane ekspresowo. Kod NCK zosta³ dostarczony w 7 minut od realizacji p³atno¶ci Jestem pozytywnie zaskoczony jako¶ci± obs³ugi. Gor±co polecam

2022-07-01 09:20:16 Jacek

Wszystko OK. Bez problemów. Simlock usuniêty.

2022-03-28 13:54:48 Walter

Entsperr-Code funktioniert einwandfrei

2022-02-22 15:47:16 Rafa³

Wszystko szybko i sprawnie tak jak bym sobie tego zyczy³...

2021-10-25 10:25:32 Przemys³aw

Wszystko zadzia³a³o bez problemu :) Jestem zadowolony :) Pozdrawiam :)

2021-09-17 21:39:34 Mario

Very good job

2021-09-14 10:40:55 Artur

Super sprawa na pocz±tku mo¿e trochê nie dowiedzia³em ¿e to mo¿na tak szybko sobie za³atwiæ ale profesjonalizm pe³n± gêb± telefon wys³anie sms-a za nieca³e 10 minut odpowied¼ kot wpisany telefon odblokowany bêdê korzysta³ na pewno jeszcze z tego portalu Polecam wszystkim z ca³ego serca

2021-07-18 19:32:34 Jerzy

Wzorowa transakcja. Kod zadzia³a³ za pierwszym razem.

2021-07-15 20:38:21 Jerzy

Dziêkujê za sprawnie wykonan± us³ugê. Kod zadzia³a³ skutecznie za pierwszym razem. Ma³a uwaga: w opisie "Jak wpisaæ kod..." proponujê rozró¿niæ przypadki, gdy licznik prób jest wyczerpany (i wtedy trzeba najpierw wprowadziæ kod Defreeze), od przypadku, gdy wspomniany licznik nie jest wyczerpany i wtedy wystarczy wprowadziæ kod NCK. Pozdrawiam.

2021-06-18 09:15:23 WALDEMAR

BARDZO SZYBKO PROFESJONALNIE A NAJWA¯NIEJSZE ¯E SKUTECZNIE

2021-06-18 08:07:39 Maciej

Wszystko dzia³a, jak najbardziej polecam

2021-06-17 12:41:18 WALDEMAR

DZIÊKUJÊ BARDZO SZYBKO I SKUTECZNIE

2021-03-04 10:00:45 Pawe³

Szybko, sprawnie.

2021-02-11 09:52:26 Bernhard

Es hat alles perfekt funktioniert. Obwohl das Handy schon recht alt ist war es kein Problem. Der Code wurde innerhalb von 1 Tag geschickt. Wirklich zu empfehlen. Danke

2020-11-26 20:46:45 Pawe³

Kody zadzia³a³y - jedynie co to mo¿na siê przyczepiæ do opisu - w moim przypadku telefon by³ freeze z obc± kart± i nic nie wo³a³ - wystarczy³o wpisaæ sam kod nck zatwierdziæ ¶rodkowym przyciskiem i poczekaæ 5-10 sekund i pojawi³a siê pro¶ba o nastêpny kod który wpisa³em zatwierdzi³em i simlock zdjêty.

2020-09-10 16:59:18 Töreky

Super fast Works perfectly, thank you