Déblocage Samsung G318H

Pour Samsung G318H sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung G318H

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Szuka³em serwisu w internecie, który oferuje przes³anie kodu do usuniêcia simlocka. Strona przynajmniej w SSL oraz jak siê okaza³o szybki i prosty sposób zamówienia, z szybkimi standardowymi p³atno¶ciami w sieci. Dostêp do statusu zamówienia bez rejestracji konta - link przys³any na maila. Kod przyszed³ w ci±gu kilkunastu minut i najwa¿niejsze, ¿e dzia³a :) Pozdrawiam

  Micha³ - 2021-07-21 14:57:15

 • Polecam Odblokowany

  Adrian MAXKOM - 2021-05-24 10:55:08

 • Wszystko jest dobrze i proste.

  kamil - 2020-12-30 15:01:09

 • Z powodu mojej niefrasobliwo¶ci musia³em skontaktowaæ siê z serwisem pomocy. B³yskawiczna odpowied¼, pe³na profesjonalizmu obs³uga. Wszystko dzia³a prawid³owo - bardzo polecam

  krzysiek - 2020-05-25 13:40:03

 • Super wszystko posz³o bez zastrze¿eñ jestem zadowolona

  IWONA - 2019-12-12 17:04:02

Comment entrer le code sur le mobile Samsung G318H ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2021-07-21 14:57:15 Micha³

Szuka³em serwisu w internecie, który oferuje przes³anie kodu do usuniêcia simlocka. Strona przynajmniej w SSL oraz jak siê okaza³o szybki i prosty sposób zamówienia, z szybkimi standardowymi p³atno¶ciami w sieci. Dostêp do statusu zamówienia bez rejestracji konta - link przys³any na maila. Kod przyszed³ w ci±gu kilkunastu minut i najwa¿niejsze, ¿e dzia³a :) Pozdrawiam

2021-05-24 10:55:08 Adrian MAXKOM

Polecam Odblokowany

2020-12-30 15:01:09 kamil

Wszystko jest dobrze i proste.

2020-05-25 13:40:03 krzysiek

Z powodu mojej niefrasobliwo¶ci musia³em skontaktowaæ siê z serwisem pomocy. B³yskawiczna odpowied¼, pe³na profesjonalizmu obs³uga. Wszystko dzia³a prawid³owo - bardzo polecam

2019-12-12 17:04:02 IWONA

Super wszystko posz³o bez zastrze¿eñ jestem zadowolona

2019-06-20 18:37:11 Agata

Nie mam s³ów - 10min i po k³opocie :)

2019-02-01 09:41:56 Damian

wszystko zadzia³a³o- samsung G318H mimo ¿e instrukcja sugerowa³a , ¿e powinienem mieæ kod unfreeze bo tel pyta o pin to wystarczy³o wpisaæ NCK - czyli najtañsza opcja w zupe³no¶ci wystarczy³a do odblokowania. Wuje z Orê¿ chcieli 3 razy tyle. Polecam

2018-12-10 10:44:01 Miko³aj

Sprawnie ,szybko 12min od przelewu, wszystko dzia³a. Polecam

2018-12-05 16:48:37 Marcel

Dzia³a tylko trzeba to wpisaæ jako pin.

2018-09-10 19:19:45 Magda

W niedziele co prawda kodow nie wysylaja ale za to dostalam juz w poniedzialek z rana i wszystko dziala jak powinno.

2018-08-18 14:13:21 Bart³omiej

Rewelacja - 15 minut i po klopocie.

2018-05-10 10:15:52 Marcin

Szybko i skutecznie. Polecam

2018-05-10 10:13:21 Marcin

Szybko i skutecznie. Polecam

2018-04-24 15:51:57 Ewa

Kod prawid³owy, telefon ju¿ dzia³a. Polecam

2018-03-23 11:42:41 Mariusz

wszystko ok i szybko

2018-02-26 12:46:30 Dariusz

Us³uga jest super szybko tanio. Kontakt telefoniczny bez problemu. Polecam

2018-02-20 21:57:05 Dorota

12 minut od wp³aty mia³am kod odblokowuj±cy somlocka nie spodziewa³am siê ¿e bêdzie tak exspresowo :). Simlock zdjêty. Wszystko dzia³a tip top :). Dziêkujê i bêdê polecaæ Was znajomym.

2018-02-15 16:19:40 MAREK

Rewelacja

2017-10-26 12:07:50 Maksym

fast, cheap and effective service. thanks.

2017-10-16 11:53:47 Artur

Super