Déblocage Samsung Galaxy A3

Pour Samsung Galaxy A3 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung Galaxy A3

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Nie by³em do koñca przekonany ale to dzia³a, simlock zdjêty

  Albert - 2021-11-22 08:42:36

 • Wszystko super czas oczekiwania na kod ok 30min

  £ukasz - 2021-10-20 16:42:06

 • Wszystko ok polecam

  Mateusz - 2021-09-16 10:53:56

 • Zdjêcie simlock uda³o siê bez problemu.

  Micha³ - 2021-09-08 11:39:56

 • Fast and it works well. Thx

  Vladimar - 2021-08-20 10:05:51

Comment entrer le code sur le mobile Samsung Galaxy A3 ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2021-11-22 08:42:36 Albert

Nie by³em do koñca przekonany ale to dzia³a, simlock zdjêty

2021-10-20 16:42:06 £ukasz

Wszystko super czas oczekiwania na kod ok 30min

2021-09-16 10:53:56 Mateusz

Wszystko ok polecam

2021-09-08 11:39:56 Micha³

Zdjêcie simlock uda³o siê bez problemu.

2021-08-20 10:05:51 Vladimar

Fast and it works well. Thx

2021-08-11 08:19:04 Karolina

Super. Realizacja zamówienia w ci±gu 20 min. Po wpisaniu kodu wszystko siê odblokowa³o. Pozdrawim

2021-08-03 08:30:06 Dariusz

Jak zawsze najwysza ocena bardzo dobra jako¶ zamówienia wszytko na czas moim zdaniem sklep godny polecenia.. Wielkie dziêkujê 😃😃😃😃

2021-08-02 19:20:58 Dariusz

Jak zawsze najwysza ocena bardzo dobra jako¶ zamówienia wszytko na czas moim zdaniem sklep godny polecenia.. Wielkie dziêkujê 😃😃😃😃

2021-06-04 10:30:40 Rati

B³yskawicznie i bez problemowo. Wszystko OK.

2021-06-02 22:33:12 Rati

Szybko, sprawnie, bez problemów. Absolutnie OK

2021-04-20 09:42:53 Ryszard

Obs³uga Mistrzostwo ¦wiata. Jestem zadowolony. Szczerze polecam.

2021-03-24 09:07:52 Piotr

Kod odblokowuj±cy zadzia³a³ bez problemów, trochê cena us³ugi spora ale jak kto¶ nie chce za nosiæ telefonu do serwisu i czekaæ to warto daæ te 80 z³ote za simka

2021-03-09 11:57:19 Arkadiusz

OK

2021-01-28 13:43:46 Lukasz

Polecam dzia³a

2021-01-25 09:43:51 Grzegorz

Czas realizacji zamówienia z³o¿onego w niedzielê wieczorem liczony w minutach. Wszystko bez problemu.

2021-01-19 12:14:34 Pawe³

Samsung Galaxy A3 - kod NCK zadzia³a³ poprawnie. By³a blokada na Orange, teraz telefon dzia³a w ka¿dej sieci. Dziêkujê

2021-01-18 20:23:00 Marek

Wszystko w porz±dku. Kod zadzia³a³ prawid³owo i bezproblemowo.

2021-01-04 10:28:57 Marek

Wszystko posz³o zgodnie z instrukcj±. Polecam.

2020-09-29 09:31:44 £ukasz

Tego samego dnia otrzyma³em kod do odblokowania. Polecam

2020-09-13 20:54:15 Stanis³aw

Szybka wysy³ka kodu. Telefon Galaxy A3 po wpisaniu kodu ju¿ jest bez simlocka. Polecam