Déblocage Samsung Galaxy A5

Pour Samsung Galaxy A5 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung Galaxy A5

 

Dernier commentaire sur la libération

  • Super service rapide La commander à été traitée rapidement et tout à fonctionné comme prévu. J'ai eu beaucoup de complications avec mon cellulaire canadien pour le déblocage et avec ce service tout s'est fait facilement Merci :)

    Catherine - 2017-11-22 15:30:27

  • Le code à marcher parfaitement sans problème, mais ça a pris 6 jours ouvrable pour que je le reçoive. Bon service quand même .

    Sonia - 2017-06-02 21:23:14

Comment entrer le code sur le mobile Samsung Galaxy A5 ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2018-07-16 09:34:05 andrzej

wszystko OK. ca³y proces trwa³ mniej ni¿ 10 minut no i telefon ¶miga 100 % polecam

2018-07-13 18:24:55 Erus

Very good service, Worked perfect and it was very fast. Thank you

2018-07-13 10:14:15 Andrzej

Wszystko ok. Ekspresowa realizacja. Simlock zdjêty. Bardzo rzetelna firma. Polecam

2018-07-13 09:48:52 Locota

I hade a samsung A5 2015, and the code worked great. Many thanks

2018-07-13 09:47:38 Locota

I hade a samsung A5 2015, and the code worked great. Many thanks

2018-07-11 23:17:54 Damian

Bardzo szybka obs³uga. Z³o¿y³em zamówienie wieczorem a nastêpnego ranka ju¿ mia³em kod. Polecam.

2018-07-11 13:14:56 Ireneusz

Sprawny i czytelny proces usuniêcia blokady. Polecam

2018-07-09 18:21:25 Krzysztof

Wszystko szybko i sprawnie. Wszystko dzia³a.

2018-07-07 12:28:24 Michael

Excellent stuff. 2 hours and worked first time.

2018-07-06 10:44:41 Erus

Thanks a lot. the code worked fine and they were delivered on time. will be working with you more.

2018-07-05 17:24:54 Grzegorz

Polecam.dzia³a jak nalezy

2018-07-05 17:04:00 Mariusz

Szybko i sprawnie. Kod po godzinie, wszystko dzia³e jak nale¿y

2018-07-05 07:48:42 Grzegorz

Dzia³a piêknie :)

2018-07-03 18:23:38 Joseph

Good service 100%. I recomend it. Thank you.

2018-07-01 00:27:28 Robert

IMEI, szybka p³atno¶æ, kilka minut i kod NCK na mailu - wszystko w weekend chwilkê po pó³nocy. Odblokowanie to ju¿ formalno¶æ. Dziêkujê. POLECAM.

2018-06-26 19:07:56 Jacek

bardzo zadowolony

2018-06-25 22:28:04 Bogdan

wszystko ok szybko i bezproblemowo POLECAM

2018-06-25 21:33:54 Pawe³

Wszystko szybko i sprawnie. Kod zadzia³a³, simlock zdjêty. Polecam.

2018-06-25 19:23:52 Jacek

szybko,sprawnie i na czas dziêkujê

2018-06-19 20:57:23 Przemys³aw

Super obs³uga.Szybko i sprawnie.

2018-06-19 20:57:02 Przemys³aw

Super obs³uga.Szybko i sprawnie.

2018-06-19 10:09:20 Marcin

szybko, sprawnie. wszystko dzia³a

2018-06-18 12:44:22 Sebastian

Habe mein Samsung A 5 entsperrt. Danke euch. Einziger minus punkt ist das ich 1 Woche warten musste auf den Code.

2018-06-12 20:59:22 Grzegorz

Super, telefon odblokowany bez problemu. Polecam jak najbardziej.

2018-06-12 10:19:36 Aleksandra

Od razu po zaksiêgowaniu wp³aty dosta³am kod, który szybko i sprawnie rozwi±za³ mój problem ;)

2018-06-11 20:21:30 Juanjo

Supermega rápido, muy contento con el sevicio, gracias.

2018-06-11 13:55:39 Janusz

Szafa gra. Kontakt z biurem obslugi bardzo satysfakcjonujacy :)

2018-06-08 13:13:22 Catalin

You are the best. The code working. I recommand you with pleasure.

2018-06-07 11:40:47 Attila

Fast work cheap price recommend

2018-06-06 18:55:44 Michal

Pocz±tkowo mia³em mieszane uczucia, co do wysy³ania gdzie¶ pieniêdzy i oczekiwania na kody w systemie online. Ale zaryzykowa³em. I nie ¿a³ujê.... Zlecenie zosta³o zrealizowane w mniej ni¿ 10 minut i telefon jest ju¿ odblokowany i dzia³a jak nale¿y. A dla porównania, ta sama us³uga tylko w punkcie kosztowa³a 3x wiêcej... Wiêc nie trzeba komentowaæ.... :) Polecam

2018-06-04 14:31:25 Krzysztof

Wszystko szybko i poprawnie

2018-06-04 11:53:53 Piotr

dzia³a

2018-06-02 21:11:20 Krzysztof

Super wsyztko dzia³a

2018-06-02 15:14:53 Stefan

hat sehr schnell und ohne Probleme funktioniert

2018-06-02 14:57:43 Robert

Wszystko sprawnie przeprowadzone. Kody i instrukcja dostarczone w ci±gu kilku minut.

2018-05-25 13:08:32 B³a¿ej

Wszystko posz³o sprawnie

2018-05-23 07:46:06 Oliwier

Szczerze mówi±c nieco siê ba³em, ¿e bêdê mia³ w plecy 23,99 PLN, ale mi³o siê zdziwi³em. Wiadomo¶æ z kodem przysz³a po kilku minutach i wszystko dzia³a³o. Polecam

2018-05-22 00:20:13 Marco Francisco

Todo muy bien, gracias. servicio muy confiable.

2018-05-14 16:05:48 Jacek

Szybko, sprawnie, skutecznie.

2018-05-13 12:11:45 Lucian

Thank you, very fast and correct number

2018-05-09 19:57:13 Magdalena

Szybko i po bólu. :)

2018-05-08 10:45:35 Pawe³

Super szybko i bezproblemowo. Polecam w 100%

2018-05-07 11:09:46 Krzysztof

Wszystko w porz±dku. Szybka wysy³ka kodu.

2018-05-06 08:55:03 Joanna

Szybko, sprawnie. Polecam

2018-05-03 21:16:57 Jozef

thank you very much, many thanks, TOP

2018-05-02 18:08:35 Michael

Alles perfekt 👍 keine 20 min gedauert.

2018-05-02 09:51:55 Dominik

Einwandfrei Schnell + günstig Vielen Dank

2018-04-29 11:19:50 Piotr

B³yskawiczna realizacja zamówienia. Serwis godny polecenia

2018-04-25 17:45:18 Olexandr

Super. Bardzo szybko.

2018-04-25 17:45:11 Olexandr

Super. Bardzo szybko.