Déblocage Samsung Galaxy Ace 4

Pour Samsung Galaxy Ace 4 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung Galaxy Ace 4

 

Dernier commentaire sur la libération

 • super szybko, super spranie. Polecam

  piotr - 2018-05-14 09:52:28

 • Super szybko zrealizowana us³uga, kod dosta³em po oko³o 15 minutach, POLECAM

  Adam - 2018-05-12 07:48:09

 • To moje drugie zamówienie i równie¿ tym razem jestem bardzo zadowolona. Szybko, sprawnie i bez problemu. Polecam

  beata - 2018-05-07 12:36:50

 • 10 minut i po sprawie polecam

  £ukasz - 2018-04-22 09:27:17

 • Zgrabnie, szybko (15 min.) i konkretnie :-)

  Marcin - 2018-04-20 15:41:46

Comment entrer le code sur le mobile Samsung Galaxy Ace 4 ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2018-05-14 09:52:28 piotr

super szybko, super spranie. Polecam

2018-05-12 07:48:09 Adam

Super szybko zrealizowana us³uga, kod dosta³em po oko³o 15 minutach, POLECAM

2018-05-07 12:36:50 beata

To moje drugie zamówienie i równie¿ tym razem jestem bardzo zadowolona. Szybko, sprawnie i bez problemu. Polecam

2018-04-29 17:32:56 Grzegorz

Szybko sprawnie i bez problemow. Polecam

2018-04-22 09:27:17 £ukasz

10 minut i po sprawie polecam

2018-04-20 15:41:46 Marcin

Zgrabnie, szybko (15 min.) i konkretnie :-)

2018-04-09 16:17:57 Bogus³aw

Wszystko ok. Szybko i solidnie.

2018-03-27 15:59:45 ADRIAN

Polecam. W kilka minut kod na @ i galaxy ace 4 odblokowany.

2018-03-24 23:14:39 Sylwester

wszystko gra kod ok

2018-03-23 10:26:54 Damian

Samsung galaxy ace 4 - szybko, sprawnie, wszystko dzia³a. Kod przyszed³ po paru minutach. Cena atrakcyjna, serdecznie polecam

2018-03-20 19:30:23 Ewa

Szybko i skutecznie :-)

2018-03-19 11:29:28 Milena

Kod przyszed³ dos³ownie po kilku minutach. polecam

2018-03-18 12:54:21 Miros³aw

Wszystko ok

2018-03-15 13:19:33 Adam

Szybko, tanio i sprawnie. Simlock zdjêty za 24 z³ zamiast 60 z³ w serwisie, polecam

2018-03-13 10:54:36 S³awomir

Pe³ny profesjonalizm. Od dokonania wp³aty 10 minut i kod na mailu. Telefon odblokowany.

2018-03-12 10:50:04 £ukasz

Witam, by³em zmuszony zamówiæ us³ugê wraz z kodem frezze gdy¿ zablokowa³em licznik gdy¿ po z³o¿eniu i op³aceniu zamówienia realizacja nast±pi³a niemal natychmiast... ale telefon sam odblokowa³ siê po wpisaniu tylko kodu UNFREZZE nie wiem czym jest to warunkowane ale reasumuj±c serwis spe³ni³ swoj± powinno¶æ. polecam ;)

2018-03-01 13:02:23 Micha³

Gor±co polecam, wszystko dzia³a. POLECAM

2018-02-20 10:12:50 didi

Super.W 10 min. odblokowany tel.bez problemów.Polecam.

2018-02-15 10:56:35 Micha³

Polecam Szybko i sprawnie

2018-02-13 18:32:01 Robert

5 minut i problem rozwi±zany.

2018-02-12 19:04:03 £ukasz

Bardzo szybka realizacja us³ugi, serdecznie polecam

2018-02-12 17:45:10 Maciej

Kolejny raz kod SIM Lock do Samsunga w Orange przyszed³ szybko, a odblokowanie posz³o bez problemu. Polecam

2018-02-12 11:25:02 Mariusz

wszystko dzia³a,expresowa us³uga

2018-01-27 15:32:12 P

wszystko oki :)))))

2018-01-26 19:13:27 Teresa

dziekuje kod otrzyma³am po 5 minutach od przelewu

2018-01-19 15:19:02 Tomasz

Szybko i sprawnie. Polecam

2018-01-17 16:35:10 Karol

wszystko dzia³o siê tak szybko, ¿e nie zd±¿y³em wypiæ piwerka. Polecam

2018-01-16 19:57:13 Mi³osz

Od momentu z³o¿enia zamówienia i p³atno¶ci do otrzymania kodu minê³o mniej ni¿ 5 minut. Super sprawa

2018-01-15 15:32:51 Krzysztof

Simlock ¶ci±gniêty bez najmniejszego problemu.Polecam

2018-01-15 12:32:03 Rafal

Super sprawnie i szybko zalatwiona sprawa -POLECAM

2018-01-07 21:10:31 Klaudia

Super, b³yskawicznie i bez ¶ciemy POLECAM

2018-01-03 17:13:38 katarzyna

wszystko przebieglo pomyslnie polecam

2017-12-31 13:12:21 tomasz

Wszystko trwa³o nie d³u¿ej ni¿ 10 min. P³acisz, dostajesz sms i dalej e-mail z kodem wpisujesz i dzia³a. Szybko, prosto, profesjonalnie.

2017-12-29 12:30:51 marek

Czas realizacji 15 min. wszystko dzia³a. Polecam.

2017-12-28 16:32:14 Krzysztof

Super

2017-12-28 12:14:27 Adrian

szybko, sprawnie i tak jak byæ powinno.

2017-12-28 10:08:01 Jaros³aw

Szybko, bez problemowo. 2 minuty i kod by³ ju¿ na skrzynce. Polecam

2017-12-27 21:28:05 Emila

W punkcie z tel powiedzieli mi 3-4 dni bo potrzebuj± kody. Sama za³atwi³am to w dwie godz. Polecam

2017-12-27 21:26:55 Emila

W punkcie z tel powiedzieli mi 3-4 dni bo potrzebuj± kody. Sama za³atwi³am to w dwie godz. Polecam

2017-12-19 10:56:48 Cezary

Szybko i bardzo sprawnie. Polecam serwis

2017-12-15 10:29:35 Przemys³aw

Jak najbardziej serwis godny polecenia kod aktywuj±cy komórkê przyszed³ po oko³o 10 minutach wszystko w porz±dku polecam

2017-12-13 22:10:41 Lech

Us³ugê wykonano szybko i solidnie. Polecam.

2017-12-12 16:37:46 Krzysztof

Us³uga po raz kolejny zrealizowana w ekspresowym tempie: kilkana¶cie minut od z³o¿enia zamówienia i wykonania przelewu. Polecam.

2017-12-12 16:09:55 Robert

Super szybko i tanio i dzia³a na 1000%

2017-11-30 14:10:36 Piotr

Wszystko OK szybko profesjonalnie

2017-11-28 20:52:49 marcin

Bardzo szybko dziêki

2017-11-24 17:25:26 Jacek

Jestem bardzo zadowolony.Szybka realizacja zamówienia. Bardzo polecam

2017-11-22 20:18:20 Wojciech

Wszystko ok Szybka realizacja Polecam

2017-11-22 18:58:48 Karol

Nie spodziewa³em siê, ¿e tak szybko mo¿na to za³atwiæ:) Dziêki, ¿e nie musia³em za to p³aciæ tym frajerom z orange ;)

2017-11-13 16:56:07 Wojciech

ok