Déblocage Samsung Galaxy Ace 4

Pour Samsung Galaxy Ace 4 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung Galaxy Ace 4

 

Dernier commentaire sur la libération

 • B³yskawiczna us³uga, kod przyszed³ po kilku minutach. Telefon odblokowany. Polecam

  Jêdrzej - 2021-09-21 14:17:59

 • Wszystko w porz±dku. Kod przyszed³ na maila w ci±gu 15 min.

  monika - 2021-07-26 21:04:05

 • Wszystko ok, kod dosta³em w ci±gu 1godz, polecam.

  Krzysztof - 2021-07-19 18:49:47

 • Simlock zdjêty wszystko jest ok, polecam

  Piotr - 2020-12-14 12:13:25

 • W moim przypadku oko³o 15tej w pi±tek jako¶ zamawia³em i nastêpnego dnia o 9tej by³ kod. Pod±¿a³em wed³ug instrukcji na stronie no i uda³o sie uporaæ z simlock. Elegancko

  B³a¿ej - 2020-11-01 09:55:30

Comment entrer le code sur le mobile Samsung Galaxy Ace 4 ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2021-09-21 14:17:59 Jêdrzej

B³yskawiczna us³uga, kod przyszed³ po kilku minutach. Telefon odblokowany. Polecam

2021-07-26 21:04:05 monika

Wszystko w porz±dku. Kod przyszed³ na maila w ci±gu 15 min.

2021-07-19 18:49:47 Krzysztof

Wszystko ok, kod dosta³em w ci±gu 1godz, polecam.

2020-12-14 12:13:25 Piotr

Simlock zdjêty wszystko jest ok, polecam

2020-11-01 09:55:30 B³a¿ej

W moim przypadku oko³o 15tej w pi±tek jako¶ zamawia³em i nastêpnego dnia o 9tej by³ kod. Pod±¿a³em wed³ug instrukcji na stronie no i uda³o sie uporaæ z simlock. Elegancko

2020-08-09 10:33:09 Arkadiusz

Wzorowa transakcja. Polecam

2020-07-02 13:34:09 Krzysztof

Telefon odblokowany, dzia³a. Czas operacji 15min. Super.

2020-04-22 07:46:00 Janusz

Wystarczy³o wstawiæ kod FREEZE i telefon odblokowany, kod NCK nie by³ potrzebny pewnie dlatego, ¿e nowa karta nie ma PINu - nie wiem...

2020-04-21 21:00:34 Bartosz

Wszystko OK

2020-04-08 15:47:25 Mateusz

Szybko oraz sprawnie. Telefon odblokowany od rêki. Polecam

2020-02-14 16:24:50 Lukasz

Wszystko szybko, i konkretnie, stary telefon dosta³ drugie ¿ycie. Polecam

2020-02-07 08:38:46 Artur

Bardzo szybko zamówienie by³o zrealizowane, wszystko zadzia³a³o prawid³owo.Polecam

2020-02-04 16:52:36 Marcin

No i ok, okolo 1 godziny czekania i kod doszed³.

2020-01-30 16:52:35 Micha³

Wszystko w porz±dku.

2020-01-15 03:40:55 Alwyn

The unlock worked perfectly, the service was excellent and very fast. Very happy

2019-12-11 17:39:49 Krystian

Super

2019-12-11 17:39:32 Krystian

Super szybko i sprawnie

2019-12-05 08:24:10 Jacek

20 minut i simlocka nie ma Idealnie. Du¿y pozytyw

2019-11-25 18:01:56 Piotr

Kod poprawny - telefon odblokowany.

2019-11-20 13:35:55 Misha_k

Wszystko OK.