Déblocage Sony-Ericsson K800i

Pour Sony-Ericsson K800i sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Sony-Ericsson K800i

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Realizacja bardzo szybka i zadzia³a³o bez problemu. Zabrak³o jedynie informacji (lub nie znalazlem jej) co zrobiæ w sytuacji, gdy IMEI jest d³u¿szy ni¿ 15 znaków, a taki by³ mój. Wystarczylo wpisaæ pierwszych 15 cyfr bez my¶lnikow.

  Krzysztof - 2019-01-09 08:53:50

 • Profesjonalna i szybka obs³uga oraz pomoc w przypadku wyst±pienia pytañ.

  Janusz - 2018-12-14 13:33:15

 • Us³uga na bardzo wysokim poziomie. Polecam wszystkim

  Miros³aw - 2018-10-05 10:20:48

 • Wszytko bardzo sprawnie i dobrze :) polecam :)

  Marcin - 2018-07-23 12:19:38

 • Dziêkujê. Wszystko zadzia³a³o jak nale¿y. Pozdrawiam i Polecam innym

  TOMASZ - 2018-07-05 11:28:46

Comment entrer le code sur le mobile Sony-Ericsson K800i ?

1. Insérez la carte SIM inacceptable et allumez le mobile.
2. Après avoir attendu quelques secondes, vous serez invité à saisir le "CODE PIN DEVERROUILLANT LE RÉSEAU".
3. Entrez le code et confirmez.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage :
1. Allumez le mobile avec la carte SIM avec laquelle il fonctionne actuellement.
2. Saisissez #987654321#
3. La fenêtre de verrouillage sim apparaîtra
4. Entrez le code de déverrouillage et confirmez.

NOTE!!!
Le code de déverrouillage ne peut être saisi que cinq fois. Avant la commande, assurez-vous que votre compteur n'est pas bloqué en permanence.

Comment vérifier le compteur de saisissement des codes?
1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Verrouillez l'écran de sorte qu’il y ait la demande de l'exécution de la démarche de déverrouillage
3. Pressez les séquences: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (pour les modèles Mini le bouton de menu peut être désigné par un seul grand carré)
4. Sélectionnez Service info
5. Sélectionnez SimLock
6. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
7. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
8. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Saisissez *#*#7378423#*#*
3. Sélectionnez Service info
4. Sélectionnez SimLock
5. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
6. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
7. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

Commenté

2019-01-09 08:53:50 Krzysztof

Realizacja bardzo szybka i zadzia³a³o bez problemu. Zabrak³o jedynie informacji (lub nie znalazlem jej) co zrobiæ w sytuacji, gdy IMEI jest d³u¿szy ni¿ 15 znaków, a taki by³ mój. Wystarczylo wpisaæ pierwszych 15 cyfr bez my¶lnikow.

2018-12-14 13:33:15 Janusz

Profesjonalna i szybka obs³uga oraz pomoc w przypadku wyst±pienia pytañ.

2018-10-05 10:20:48 Miros³aw

Us³uga na bardzo wysokim poziomie. Polecam wszystkim

2018-07-23 12:19:38 Marcin

Wszytko bardzo sprawnie i dobrze :) polecam :)

2018-07-05 11:28:46 TOMASZ

Dziêkujê. Wszystko zadzia³a³o jak nale¿y. Pozdrawiam i Polecam innym

2018-06-25 10:09:46 Grzegorz

Bardzo szybko przes³any kod, który zadzia³a³ w 100%.

2018-04-17 13:51:03 Magda

Rewelacja, ekspresowa us³uga

2018-03-26 18:30:20 Zbigniew

Super, szybko i sprawnie polecam

2018-03-26 11:31:29 marek

wszystko dziala jak nalezy,I am very happy,good job.....

2018-03-01 22:44:33 Adrian - MEGA ZADOWOLONY KLIENT

Trafi³em na t± stronkê przypadkiem i nie ¿a³ujê. Nie s±dzi³em, ¿e firma oka¿e siê tak satysfakcjonuj±ca. Transakcja przebieg³a zgodnie z opisem i otrzymany kod pasowa³ do mojego zabytkowego k800i w bardzo przyzwoitej cenie. Genialny serwis i gwarantujê, ¿e kolejny klient bêdzie w pe³ni zadowolony jak ja. WIELKIE PODZIÊKOWANIA P£YN¡ ODE MNIE DLA STRONY ZA POMOC Jestem bardziej szczê¶liwy ni¿ szczê¶liwy :) W przysz³o¶ci na pewno skorzystam z tej strony ponownie je¶li bêdê mia³ znów potrzebê ¶ci±gniêcia simlocka z moich przysz³ych telefonów. 100% POLECAM ;)

2018-02-16 10:05:31 Krzysztof

Nie bardzo wierzy³em, ¿e zadzia³a ale wszystko jest OK. Za niewielkie pieni±dze przywróci³em do ¿ycia zabytek ;)

2017-12-14 14:16:08 Patryk

Wszystko przebieg³o sprawnie. Kod by³ dostêpny od rêki. Instrukcja (dwa warianty) okaza³a siê bardzo przydatna. Polecam

2017-11-02 16:43:27 grzegorz

Super-szybko, dziala... POLECAM

2017-10-22 11:05:16 Tomek

Simlock zdjêty w 5 minut.

2017-09-24 14:38:40 Maciej

super dzia³a, b³yskawicznie

2017-09-03 18:04:03 Piother

Wszystko szybko, sprawnie, kod dzia³a. Polecam

2017-02-15 16:59:35 Micha³

Realizacja zamówienia w 5 min, kod na zdjêcie simlocka z Plusa SE K800i dzia³a. Polecam

2016-10-05 10:24:05 Krzysztof

Nie liczy³em, ¿e siê uda. Dwie minuty i po krzyku :)

2016-09-15 19:12:46 paul

EXCELLENT NO PROBLEMS WITH THIS FIRM

2016-07-18 22:09:46 ANDRZEJ

Super kontakt, szybka realizacja ju¿ po 10 minutach simlock by³ zdjêty wed³ug szczegu³owej instrukcji polecam

2015-10-26 15:34:04 Szymon

Bez najmniejszych k³opotów. Polecam.

2015-04-30 19:59:18 Robertxm

Jest dobrze :)

2014-11-19 22:54:43 Kamil

Wszystko jak nale¿y polecam

2013-12-26 15:24:57 EUGENIUSZ

Kod zadzia³a³ poprawnie, simlock zdjêty, polecam.

2013-12-04 15:58:00 Bo¿ena

TRANSAKCJA POMY¦LNA, POLECAM.

2013-10-21 21:31:11 S³awomir

Wszystko odby³o siê bez problemów, jest OK Poleca wszystkim

2013-07-03 18:05:02 Peter

Thanks code worked perfect instructions great received on 3/7/13 Thanks again

2013-06-17 10:47:00 Dariusz

B. ³atwy sposób na pozbycie siê simlocka. Ale przy telefonie, który odblokowa³em (4 lata po zakoñczeniu umowy z Plusem), cena us³ugi przewy¿szy³a cenê telefonu.;)

2013-01-14 23:09:53 £ukasz

Bardzo prosta i wygodna metoda zdejmowania simloca. Kod dzia³a³ prawid³owo

2012-10-26 10:52:57 Wojciech

Polecam weszystko ok

2012-05-30 18:57:26 Piotr

Zadzia³a³o bez pud³a Jestem b. zadowolony. Zastosowa³em czwarty wariant "mieszany" :) tzn. na nieakceptowalnej karcie wbi³em (

2012-05-16 18:36:20 MICHAL B.

WSZYSTKO DZIA£A BEZ ZA¯UTU,SIMLOCK ZNIK£ POZDRAWIAM

2012-03-26 20:30:24 Wojciech

Wszystko OK, polecam.

2011-12-28 14:28:48 Marian

Szybko, sprawnie, telefon odblokowany. Polecam

2011-07-15 23:10:30 Jacek

Bardzo szybka realizacja, rzetelna i pe³na informacja na kazdym etapie.

2011-04-11 20:39:21 El¿bieta

Wszystko OK,za³atwione bez wychodzenia z domu

2011-01-26 17:28:24 Mateusz

Szybko, tanio, skutecznie i co najwa¿niejsze bez wychodzenia z domu. Pozdrawiam