Déblocage Sony-Ericsson MT11i

Pour Sony-Ericsson MT11i sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Sony-Ericsson MT11i

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Super, telefon odblokowany w ci±gu 15 minut. Polecam

  Wiktor - 2021-08-01 21:14:26

 • Excellent service, extremely fast. Thank you so much

  David - 2019-05-22 20:23:27

 • Simlock dostarczony w 5 minut i kod poprawny. Telefon odblokowany. Nie pierwszy raz korzystam z tego serwisu wiec polecam.

  Marcin - 2018-11-18 14:42:01

 • Us³uga ekspresowa. Operacja szybka i bezproblemowa zakoñczona pe³nym sukcesem. Gor±co polecam

  Henryk - 2018-05-07 10:46:20

 • Wszystko super dzia³a, dosta³em natychmiast sms, wpisa³em i po simlocku

  MACIEJ - 2018-01-02 09:49:33

Comment entrer le code sur le mobile Sony-Ericsson MT11i ?

1. Insérez la carte SIM inacceptable et allumez le mobile.
2. Après avoir attendu quelques secondes, vous serez invité à saisir le "CODE PIN DEVERROUILLANT LE RÉSEAU".
3. Entrez le code et confirmez.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage :
1. Allumez le mobile avec la carte SIM avec laquelle il fonctionne actuellement.
2. Saisissez #987654321#
3. La fenêtre de verrouillage sim apparaîtra
4. Entrez le code de déverrouillage et confirmez.

NOTE!!!
Le code de déverrouillage ne peut être saisi que cinq fois. Avant la commande, assurez-vous que votre compteur n'est pas bloqué en permanence.

Comment vérifier le compteur de saisissement des codes?
1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Verrouillez l'écran de sorte qu’il y ait la demande de l'exécution de la démarche de déverrouillage
3. Pressez les séquences: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (pour les modèles Mini le bouton de menu peut être désigné par un seul grand carré)
4. Sélectionnez Service info
5. Sélectionnez SimLock
6. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
7. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
8. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Saisissez *#*#7378423#*#*
3. Sélectionnez Service info
4. Sélectionnez SimLock
5. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
6. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
7. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

Commenté

2021-08-01 21:14:26 Wiktor

Super, telefon odblokowany w ci±gu 15 minut. Polecam

2019-05-22 20:23:27 David

Excellent service, extremely fast. Thank you so much

2018-11-18 14:42:01 Marcin

Simlock dostarczony w 5 minut i kod poprawny. Telefon odblokowany. Nie pierwszy raz korzystam z tego serwisu wiec polecam.

2018-05-07 10:46:20 Henryk

Us³uga ekspresowa. Operacja szybka i bezproblemowa zakoñczona pe³nym sukcesem. Gor±co polecam

2018-01-02 09:49:33 MACIEJ

Wszystko super dzia³a, dosta³em natychmiast sms, wpisa³em i po simlocku

2017-11-28 18:19:33 Artur

Po dokonaniu op³aty b³yskawiczna odpowied¼ zwrotna z kodem. Wprowadzi³em do telefonu zgodnie z instrukcj± i wszystko zadzia³a³o. Simlock zdjêty, a telefon dzia³a prawid³owo.

2017-10-12 08:35:32 Marzena

Szybko,sprawnie i na temat,wzorowa tranzakcja

2017-07-25 14:25:47 Wojciech

Witam bardzo szybka obs³uga wszystko bez problemu oczywi¶cie telefon odblokowany.

2017-06-12 17:10:13 Tomasz

Kod otrzyma³em bardzo szybko, wszystko dzia³a. Polecam.

2017-05-28 13:22:28 Piotr

Pierwszy raz zdejmowa³em simlocka, operacja zakoñczona sukcesem. Sprawna i szybka obs³uga. Cenne wskazówki i obja¶nienia.

2017-05-21 16:33:50 Gra¿yna

faktycznie dziala, nie ma simlocka i to w krotkim czasie

2017-05-16 17:16:46 GSM Factor

Realizacja w dos³ownie 5 minut. Bezproblemowo jak zawsze.

2017-04-25 23:52:19 Joanna

Szybka realizacja, kod w 100% dzia³aj±cy, 3 razy taniej ni¿ w salonie Polecam :)

2017-02-07 22:29:22 Daniel

Wszystko w jak najlepszym porz±dku. Kod zadzia³a³ za pierwszym razem. Bardzo prosta instrukcja postêpowania jak usun±æ silnika. Polecam

2017-01-11 16:55:03 Stanis³aw

B³yskawiczna akcja i na dodatek poprawnie zdjêty simlock. Brawo

2017-01-11 16:50:12 Stanis³aw

Trwa³o krócej ni¿ siê spodziewa³em. Na dodatek poprawnie odblokowany telefon. Polecam

2017-01-03 11:47:44 Krzysztof

¦wietna sprawa simlock z se mt11i zdjêty momentalnie pin odblokowuj±cy otrzyma³em 2min po dokonaniu p³atno¶ci a mo¿e nawet i szybciej. By³em trochê sceptyczny czy to zadzia³a lecz siê uda³o, a w serwisie chcieli 80z³ zapewne za to samo. Jednym s³owem gor±co polecam t± witrynkê, je¶li znów bêdê potrzebowa³ takiej us³ugi na pewno tu zajrzê ponownie.

2016-12-21 05:14:27 Grzegorz

Uda³o siê za pierwszym razem,blokada zosta³a usuniêta.Us³ugi na wysokim poziomie ,bardzo dziêkujê i polecam.

2016-12-19 22:14:32 Grzegorz

Jestem bardzo zadowolony ,wszystko gra i trzeszczy.Dziêkujê bardzo.

2016-11-10 10:06:02 cezary

Szybko i sprawnie.