Déblocage Sony Xperia M4 Aqua

Pour Sony Xperia M4 Aqua sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Sony Xperia M4 Aqua

 

Dernier commentaire sur la libération

  • great thanks

    Fabrice - 2016-11-07 16:00:45

  • service parfait; je recommande

    eric - 2015-09-16 14:56:54

Comment entrer le code sur le mobile Sony Xperia M4 Aqua ?

1. Insérez la carte SIM inacceptable et allumez le mobile.
2. Après avoir attendu quelques secondes, vous serez invité à saisir le "CODE PIN DEVERROUILLANT LE RÉSEAU".
3. Entrez le code et confirmez.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage :
1. Allumez le mobile avec la carte SIM avec laquelle il fonctionne actuellement.
2. Saisissez #987654321#
3. La fenêtre de verrouillage sim apparaîtra
4. Entrez le code de déverrouillage et confirmez.

NOTE!!!
Le code de déverrouillage ne peut être saisi que cinq fois. Avant la commande, assurez-vous que votre compteur n'est pas bloqué en permanence.

Comment vérifier le compteur de saisissement des codes?
1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Verrouillez l'écran de sorte qu’il y ait la demande de l'exécution de la démarche de déverrouillage
3. Pressez les séquences: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (pour les modèles Mini le bouton de menu peut être désigné par un seul grand carré)
4. Sélectionnez Service info
5. Sélectionnez SimLock
6. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
7. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
8. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Saisissez *#*#7378423#*#*
3. Sélectionnez Service info
4. Sélectionnez SimLock
5. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
6. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
7. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

Commenté

2018-05-10 10:49:52 Sebastian

Bardzo szybko i sprawnie, wszytko dzia³a bez zarzutu.... Polecam

2018-05-08 12:19:24 Harald

Wer etwas Zeit hat, bekommt das was er möchten. Hat sehr gut funktioniert.

2018-04-30 11:08:57 Mateusz

Wszystkim polecam, sci±gniêcie simlocka zaje³o 3s, odrazu po wp³acie otrzyma³em kod.Polecam

2018-04-11 19:17:47 Dawid

Dzia³a szybko i sprawnie POLECAM

2018-03-29 10:14:08 Grzegorz

Sony m4 aqua Zadzia³alo. Po kilku minutach od p³atno¶ci kart± przyszed³ kod. Polecam

2018-03-28 11:35:38 Mateusz

Gor±co polecam, po 15 minutach simlock odblokowany.

2018-03-26 15:48:40 Robert

Bardzo sprawna i prawid³owa obs³uga gor±co polecam

2018-03-16 22:08:02 £ukasz

Amazing servis I always will recommend for everyone ;) Thank you.

2018-03-13 15:10:30 £ukasz

Us³uga, b³yskawicznie za³atwiona, wszystko dzia³a. Polecam

2018-02-22 11:23:48 Wojciech

Bardzo szybko i zrêcznie. Jestem zadowolony

2018-02-18 13:03:50 Arkadiusz

Wszystko posz³o sprawnie, telefon odblokowany w ci±gu 10 min. Wielkie dziêki

2018-02-14 22:53:40 Hector Adrian

Todo excelente

2018-02-14 20:10:33 Lazaro

todo perfecto liberado a la primera buen trabajo

2018-02-07 17:15:57 Piotr

👍

2018-01-25 18:19:18 JF

Guys. Great Service. Super Worked at 1st time. Keep the good working.

2018-01-22 19:44:37 GONZALO

Buenas tardes estoy muy satisfecho con su servicio excelente, saludos cordiales.

2018-01-22 06:10:29 Josue

He hecho dos liberaciones, y el servicio ha sido muy bueno y rápido los recomiendo...

2018-01-17 19:06:33 Karolina

Us³uga zrealizowana szybko i bez problemow. Polecam

2018-01-12 18:59:28 Norbert

Us³uga przeprowadzona b. sprawnie, zajê³a oko³o 7 min. Polecam

2018-01-12 10:24:16 michael

Exelent service worked perfectly

2018-01-09 13:53:43 Paul

Sony M4 Aqua, Entsperren in österreichischen Netz hat großartig funktioniert, Code kam nach 3 Werktagen. Super Service

2018-01-04 14:31:51 Walter

Hallo Entsperren hat funktioniert mit NCK Codes. SPCK Codes wurde nicht benötigt. Alles läuft bestens Danke. Ein zufriedener Kunde. Jänner 2018

2018-01-02 13:28:13 Bartosz

Szybko sprawnie. Dzieki

2018-01-01 12:11:37 ArturKrz

Trochê obawia³em siê takiego odblokowania telefonu. Przelaæ pieni±dze i czekaæ na kod... ale faktycznie, chwilê po przelewie mia³em informacjê, ¿e us³uga jest realizowana a po 10 minutach dosta³em kod do zdjêcia simlocka. Wa¿ne ¿eby nie pomyliæ siê w numerze IMEI i mieæ pod rêk± kartê sim innego operatora.

2017-12-28 17:45:57 Ma³gorzata

Szybko, sprawnie, wszystko dzia³a idealnie. Czeka³am mo¿e 5 minut Polecam, choæ nie wierzy³am, ¿e to nie ¶ciema, koszt tutaj to 22 z³ote, a w Orange 77 z³

2017-12-22 00:40:51 Maria

Rewelacja, kod do odblokowania przyszed³ po 2 minutach od wp³aty :) Polecam simlock24.pl

2017-12-17 15:40:43 Andrzej

Ca³a transakcja nie trwa³a 5 min. Telefon odblokowany b³yskawicznie. Z czystym sumieniem mogê poleciæ simlock24.pl Pozdrawiam

2017-12-15 20:24:22 Jaros³aw

Wszystko extra szybko parê min .Kod ok Polecam

2017-12-10 18:19:55 Arnoldas

Nice, perfect. Recommend

2017-12-09 20:30:29 salvador

todo perfeito, graciñas

2017-12-06 18:19:42 karol

Kod do mnie dotar³ w 3 minuty Niesamowite Polecam.

2017-12-04 14:16:48 Wojtek

Super w 7 minut dosta³em kod wszystko bez ¿adnych problemów najlepsza strona

2017-11-27 19:21:10 Lázaro Daniel

Muy rápido y confiable. Se desbloqueo en cuanto ingresé el código gracias

2017-11-20 07:36:42 Jan

Bardzo szybko i bardzo profesjonalnie. Gor±co polecam

2017-11-13 00:47:49 Krzysztof

Us³uga wykonana ekspresowo. Polecam

2017-11-06 14:56:12 Carol

Excellent service code available in the 5 days and worked 1st time, thanks

2017-10-30 11:04:14 Jerzy

Wszystko trwa³o 5 minut i telefon odblokowany

2017-10-28 22:39:33 Kinga

Mega szybko, mega cena i mega polecam

2017-10-27 17:34:27 Dariusz Krzysztof Gorski www.powerdata.pl

Witajcie. Jestem raczej sceptycznie nastawiony do dokonywania zakupów tego rodzaju us³ug w internecie, jednak jestem mile zaskoczony i bardzo zadowolony. Polecam tê Firmê - kod PIN do odblokowania, otrzyma³em prawie natychmiast po zrealizowaniu przedp³aty ... Wbity kod, doskonale spe³ni³ swoje zadanie - telefon natychmiast po³±czy³ siê z now± sieci± - dziêkujê i pozdrawiam simlock24.

2017-10-08 14:06:50 Rafa³

Wszystko dzia³a, bardzo szybka wysy³ka, polecam

2017-10-05 01:54:40 Moshe

It took almost three days but overall I'm satisfied.

2017-10-03 22:19:02 Dawid

Jestem zadowolony, ¿e dzia³a

2017-10-03 19:54:49 Juan Jose

Excelente servicio, lo contraté con miedo ya que circulan varios estafadores el la red. Los recomiendo al 100%, sinceramente estoy muy conforme. Gracias

2017-10-01 23:13:21 ANDREI

The service is just super 5 minutes and it's ready Sony Xperia M4 Aqua

2017-09-24 11:27:05 Patryk

Super, oko³o 5 minut :)

2017-09-12 21:11:01 Radoslaw

Polecam. Telefon odblokowany w nieca³e 10 min.

2017-09-12 13:02:35 DANIEL

Excellent the code works perfectly it is very easy my sony Xperia M4 Acqua has been unlocked. Thank you very much.

2017-09-03 09:50:17 Marcin

Wszystko zajê³o kilka minut, mimo ¿e robione to by³o w sobotê po po³udniu. Natomiast nie s±dzi³em ¿e w dzisiejszych czasach dochodzi jeszcze do blokowania telefonów przez operatorów.....

2017-09-02 09:47:54 Julia

All working good. Get my code after 4 days. Highly recommended

2017-08-30 09:23:52 Zbigniwe

Szybko i dzia³a :)