Déblocage Sony Xperia M4 Aqua

Pour Sony Xperia M4 Aqua sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Sony Xperia M4 Aqua

 

Dernier commentaire sur la libération

  • great thanks

    Fabrice - 2016-11-07 16:00:45

  • service parfait; je recommande

    eric - 2015-09-16 14:56:54

Comment entrer le code sur le mobile Sony Xperia M4 Aqua ?

1. Insérez la carte SIM inacceptable et allumez le mobile.
2. Après avoir attendu quelques secondes, vous serez invité à saisir le "CODE PIN DEVERROUILLANT LE RÉSEAU".
3. Entrez le code et confirmez.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage :
1. Allumez le mobile avec la carte SIM avec laquelle il fonctionne actuellement.
2. Saisissez #987654321#
3. La fenêtre de verrouillage sim apparaîtra
4. Entrez le code de déverrouillage et confirmez.

NOTE!!!
Le code de déverrouillage ne peut être saisi que cinq fois. Avant la commande, assurez-vous que votre compteur n'est pas bloqué en permanence.

Comment vérifier le compteur de saisissement des codes?
1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Verrouillez l'écran de sorte qu’il y ait la demande de l'exécution de la démarche de déverrouillage
3. Pressez les séquences: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (pour les modèles Mini le bouton de menu peut être désigné par un seul grand carré)
4. Sélectionnez Service info
5. Sélectionnez SimLock
6. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
7. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
8. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Saisissez *#*#7378423#*#*
3. Sélectionnez Service info
4. Sélectionnez SimLock
5. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
6. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
7. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

Commenté

2019-02-15 13:45:09 Bart³omiej

¦wietnie wyja¶nione jak pozbyæ siê simlocka. Kod zadzia³a³, szybka wysy³ka no i cenowa trzy razy mniej ni¿ w salonie Orange.

2019-01-28 08:48:52 Michael

Einfach und schnell funktioniert, war sehr verwundert, dass es so reibungslos funktionierte

2019-01-09 22:34:46 Sebastian

¦wietna robota, b³yskawiczna odpowied¼ z kodem po wp³acie, i najwa¿niejsze klient zadowolony.

2019-01-09 22:18:32 Leszek

Generowanie trwa³o d³u¿ej ni¿ w ofercie ale kod dzia³a³ bez problemów.

2018-12-30 18:48:25 Rafal

Wszystko ok, kod dzia³a.

2018-12-20 10:57:41 Johann

hat etwas länger gedauert, aber TOP Ergebnis, ''Entsperrung erfolgreich durchgeführt, Trotz Wartezeit empfehlenswert

2018-12-12 14:31:40 piotr

szybko ,sprawnie ,polecam

2018-12-08 17:28:15 Rafa³

oki

2018-12-03 23:55:24 Zygfryd

Bardzo szybko i sprawnie polecam

2018-11-30 08:55:55 Marek

Us³uga wygenerowania kodu odblokujacego simlocka na 5 po zrobieniu przelewu w ci±gu 2 minut otrzyma³em kod i telefon ¶miga w wszystkich sieciach polecam

2018-11-28 09:21:41 PAWE£

Po zrobieniu przelewu, w ci±gu 2 min mia³em kod do odblokowania telefonu. Polecam

2018-11-12 20:16:10 Andrzej

Transakcja b³yskawiczna. Polecam.

2018-10-29 17:12:40 Marek

Jestem pod wra¿eniem szybko¶ci pojêcia zlecenia i skuteczno¶ci dostarczonego kodu

2018-10-23 10:06:39 Piotr

Wszystko ok. Polecam

2018-10-19 23:50:03 Agnieszka

wszystko szybko i sprawnie

2018-08-30 11:10:56 Anna

polecam, przejrzy¶cie i szybko, w ci±gu kilku minut simlock zdjêty

2018-08-21 12:51:16 Renata

Na kod czekalam pare dni,jako ze simlock byl z o2 z uk,samo wpisanie kodu zajelo pare sekund i telefon byl odblokowany.szybko I sprawnie.polecam

2018-08-18 17:46:28 Bart³omiej

mega szybko oczywi¶cie polecam

2018-08-17 15:23:27 Pawe³

wszystko ok w jak najlepszym porzadku , kod zadzia³a³ ,THX

2018-08-11 17:47:29 Tomasz

Kod dzia³a, ¶cign±³ simlocka, choæ by³y trudno¶ci z telefonu. Zadzia³a³ dopiero z komputera

2018-08-02 16:13:07 Wojciech

Perfekcyjna transakcja. Na kod czeka³em 4 minuty od wp³aty. Simlocka ¶ci±gn±³em w 1 minutê. Polecam :)

2018-07-25 20:29:14 krzysztof

simlock kod otrzymany w ciagu 30sekund sony aqua m4...polecam

2018-07-21 04:34:32 Súper 😊

Happy to be able to unlock my phone I don’t have time for bell, I always have to be transfer from representative to a representative Well worth the money

2018-07-10 14:52:53 Sylwia

Jak bym mog³a daæ to bym da³a z 1000 gwiazdek. Ekstra szybko dosta³am kod. Dziêkujê

2018-06-11 16:05:56 Sergio

Muy buen servicio rápido confiable y atento. Saludos

2018-05-31 10:04:22 Gerald

Hat problemlos funktioniert. Danke

2018-05-10 10:49:52 Sebastian

Bardzo szybko i sprawnie, wszytko dzia³a bez zarzutu.... Polecam

2018-05-08 12:19:24 Harald

Wer etwas Zeit hat, bekommt das was er möchten. Hat sehr gut funktioniert.

2018-04-30 11:08:57 Mateusz

Wszystkim polecam, sci±gniêcie simlocka zaje³o 3s, odrazu po wp³acie otrzyma³em kod.Polecam

2018-04-11 19:17:47 Dawid

Dzia³a szybko i sprawnie POLECAM

2018-03-29 10:14:08 Grzegorz

Sony m4 aqua Zadzia³alo. Po kilku minutach od p³atno¶ci kart± przyszed³ kod. Polecam

2018-03-28 11:35:38 Mateusz

Gor±co polecam, po 15 minutach simlock odblokowany.

2018-03-26 15:48:40 Robert

Bardzo sprawna i prawid³owa obs³uga gor±co polecam

2018-03-16 22:08:02 £ukasz

Amazing servis I always will recommend for everyone ;) Thank you.

2018-03-13 15:10:30 £ukasz

Us³uga, b³yskawicznie za³atwiona, wszystko dzia³a. Polecam

2018-02-22 11:23:48 Wojciech

Bardzo szybko i zrêcznie. Jestem zadowolony

2018-02-18 13:03:50 Arkadiusz

Wszystko posz³o sprawnie, telefon odblokowany w ci±gu 10 min. Wielkie dziêki

2018-02-14 22:53:40 Hector Adrian

Todo excelente

2018-02-14 20:10:33 Lazaro

todo perfecto liberado a la primera buen trabajo

2018-02-07 17:15:57 Piotr

👍

2018-01-25 18:19:18 JF

Guys. Great Service. Super Worked at 1st time. Keep the good working.

2018-01-22 19:44:37 GONZALO

Buenas tardes estoy muy satisfecho con su servicio excelente, saludos cordiales.

2018-01-22 06:10:29 Josue

He hecho dos liberaciones, y el servicio ha sido muy bueno y rápido los recomiendo...

2018-01-17 19:06:33 Karolina

Us³uga zrealizowana szybko i bez problemow. Polecam

2018-01-12 18:59:28 Norbert

Us³uga przeprowadzona b. sprawnie, zajê³a oko³o 7 min. Polecam

2018-01-12 10:24:16 michael

Exelent service worked perfectly

2018-01-09 13:53:43 Paul

Sony M4 Aqua, Entsperren in österreichischen Netz hat großartig funktioniert, Code kam nach 3 Werktagen. Super Service

2018-01-04 14:31:51 Walter

Hallo Entsperren hat funktioniert mit NCK Codes. SPCK Codes wurde nicht benötigt. Alles läuft bestens Danke. Ein zufriedener Kunde. Jänner 2018

2018-01-02 13:28:13 Bartosz

Szybko sprawnie. Dzieki

2018-01-01 12:11:37 ArturKrz

Trochê obawia³em siê takiego odblokowania telefonu. Przelaæ pieni±dze i czekaæ na kod... ale faktycznie, chwilê po przelewie mia³em informacjê, ¿e us³uga jest realizowana a po 10 minutach dosta³em kod do zdjêcia simlocka. Wa¿ne ¿eby nie pomyliæ siê w numerze IMEI i mieæ pod rêk± kartê sim innego operatora.