Déblocage Sony Xperia T3

Pour Sony Xperia T3 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Sony Xperia T3

 

Dernier commentaire sur la libération

  • Super je ne manquerais pas de revenir sur ce site très rapide et efficace merci.

    guy - 2019-11-26 08:09:29

  • Super rapide et fonctionnel

    Sandy - 2018-02-25 09:12:45

  • nienaganna obs³uga, szybka, sprawna. to jest bardzo powa¿ny. Gratulacje.

    ALICJA - 2016-08-28 13:51:21

Comment entrer le code sur le mobile Sony Xperia T3 ?

1. Insérez la carte SIM inacceptable et allumez le mobile.
2. Après avoir attendu quelques secondes, vous serez invité à saisir le "CODE PIN DEVERROUILLANT LE RÉSEAU".
3. Entrez le code et confirmez.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage :
1. Allumez le mobile avec la carte SIM avec laquelle il fonctionne actuellement.
2. Saisissez #987654321#
3. La fenêtre de verrouillage sim apparaîtra
4. Entrez le code de déverrouillage et confirmez.

NOTE!!!
Le code de déverrouillage ne peut être saisi que cinq fois. Avant la commande, assurez-vous que votre compteur n'est pas bloqué en permanence.

Comment vérifier le compteur de saisissement des codes?
1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Verrouillez l'écran de sorte qu’il y ait la demande de l'exécution de la démarche de déverrouillage
3. Pressez les séquences: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (pour les modèles Mini le bouton de menu peut être désigné par un seul grand carré)
4. Sélectionnez Service info
5. Sélectionnez SimLock
6. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
7. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
8. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Saisissez *#*#7378423#*#*
3. Sélectionnez Service info
4. Sélectionnez SimLock
5. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
6. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
7. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

Commenté

2020-10-19 20:45:13 m323f

wszystko ok

2020-09-24 12:05:34 Robert

Super dzia³a

2020-08-12 13:35:13 Bart³omiej

Wszystko sprawnie w 5 minut za³atwione, polecam

2020-06-24 13:47:51 Arkadiusz

Od momentu z³o¿enia zamówienia bardzo szybka reakcja. Po wcze¶niejszym sprawdzeniu wys³anych zdjêæ telefonu i otrzymanej pozytywnej odpowiedzi szybko zajêto siê moim zamówieniem. Telefon po wpisaniu otrzymanego kodu od lokuj±cego dzia³a bezzarzutu. W obecnej sytuacji cena za us³ugê jest naprawdê rewelacyjna. Polecam

2020-04-06 07:54:12 Maciej

wszystko w porzadku szybko i sprawnie no i dzia³a

2019-11-26 08:09:29 guy

Super je ne manquerais pas de revenir sur ce site très rapide et efficace merci.

2019-11-25 10:31:27 Agnieszka

Po 3min otrzyma³am simlocka

2019-10-22 14:48:13 Janusz

Szybko i sprawnie. Wszystko OK.

2019-09-04 17:30:56 Marek

Wszytsko dzia³a, polecam

2019-05-07 22:38:36 Aneta

Bardzo sprawnie i skutecznie. Wszystko dzia³a bez zarzutu. Polecam

2019-04-24 11:16:47 Vladyslav

Very fast service Thanks Support team works fine

2019-04-12 12:41:32 Lech

Polecam Szybko sprawnie bez problemu

2019-03-27 17:09:25 Kamil

Szybko, rzetelnie i na temat. Kod zadzia³a³ bezproblemowo na mojej Xperii T3. Dziêkujê i polecam

2019-03-18 08:59:32 Piotr

Polecam wszystko sprawnie.

2019-03-10 09:23:55 Maciej

BARDZO SZYBKA US£UGA,3 MINUTY Z P£ATNO¦CI¡ BLIK, I KOD DOSTARCZONY

2019-03-10 09:21:53 Maciej

Mega szybko¶æ, pe³en profesjonalizm, ceny najni¿sze na rynku.

2019-02-13 13:14:39 Zdzis³aw

Kod spe³ni³ swoje zadanie dziêkujê i polecê znajomym.

2019-02-09 02:58:13 Krzysztof

Realizacja b³yskawiczna, kod prawid³owy Serdeczne dziêki :D

2019-02-08 12:28:18 Justyna

Super obs³uga wszystko sprawnie posz³o 5 minut i za³atwione. Warto z us³ug tej firmy korzystaæ. Polecam

2019-01-24 00:10:12 Ma³gorzata

Kod przyszed³ w ci±gu 5 minut. Sprawne i szybkie zdjêcie blokada sim-lock.

2018-12-12 22:10:22 Maciej

Dziêki jak zwykle bez problemu

2018-12-11 08:23:04 Adrian MAXKOM

Telefon Sony Odblokowany w 2 minuty Polecam Solidna Firma .

2018-12-03 10:10:56 £ukasz

Wysy³ka kodu w podanym czasie, kod poprawny.

2018-11-13 16:29:33 MA£GORZATA

Bardzo sprawna transakcja, kod otrzyma³am po kilku minutach. Obawia³am siê oszustów, lecz zaskoczy³am siê pozytywnie.

2018-11-12 19:16:08 Kamila

Wszystko ¶miga jak nale¿y

2018-11-12 12:45:26 Pawe³

Full wypas :-) szybko, sprawnie i zgodnie z oferta. Polecam :-)

2018-11-12 12:45:01 Pawe³

Full wypas :-) szybko, sprawnie i zgodnie z oferta. Polecam :-)

2018-11-07 21:43:33 Stanis³aw

Wszystko siê uda³o, telefon odblokowany. Jedyny problem, to niezarejestrowanie przelewu i konieczno¶æ dos³ania potwierdzenia, co wyd³u¿y³o procedurê.

2018-11-07 21:14:29 Krzysztof

B³yskawiczna realizacja zamówienia, b³yskawiczne odblokowanie. Wszystko ok. Polecam

2018-10-30 09:46:28 Micha³

Sam by³em w szoku jak sprawnie to posz³o. Spodziewa³em siê wa³ka, bo mam ograniczone zaufanie do takich stron, ale by³em mile zaskoczony a telefon odblokowany w 3min Pomimo ceny, to i tak w serwisie przycieli by dwa razy tyle, Polecam

2018-10-28 19:10:40 janusz

Witam chcialem odblokowaæ telefon korzystaj±c z wykupionego kodu (zakupi³em w dniu 19-08-2018). Z kodu chcialem skorzystac po ponad 3 miesi±cach. Czy wykupiony kod straci³ wa¿no¶æ ( kod nie wchodzi w telefonie )

2018-10-23 13:09:02 Rafa³

Sprawa za³atwiona w 2min. Polecam Szczerze odradzam nieudaczników z e-simlock.com.pl

2018-09-18 10:17:51 Katarzyna

Super, szybko i sprawnie

2018-09-10 13:26:13 mateusz

Wszystko super i szybko

2018-09-04 10:21:21 Tomasz

Szybko sprawnie i bez ¿adnych problemów. Polecam.

2018-08-19 10:23:08 Marek

Kod otrzyma³em w kilka minut po z³o¿eniu i op³aceniu zamówienia.Po wpisaniu kodu do telefonu zadzia³a³ natychmiast.POLECAM

2018-08-18 12:30:32 Adam

nie potrzebowa³em nigdy zdejmowaæ blokady operatora ale trafi³ siê zainteresowany moj± star± T3 ( lata) i mog³em j± odsprzedaæ za przyzwoita kwotê tote¿ potrzebowa³em zdj±æ blokadê, faktycznie zrobi³em wszystko wg. zaleceñ - sprawdzenie ilo¶ci prób, nr imei itd. oraz zamówi³em i op³aci³em us³ugê poprzez p³atnosci24 co z pewno¶ci± ma wp³yw na szybko¶æ otrzymania kodu odblokowuj±cego- przyszed³ po ok 3 min. wprowadzi³em i jest ok polecam

2018-08-06 16:44:09 Wojciech

POLECAM

2018-07-09 16:36:25 Magda

Szybko, sprawnie

2018-06-06 10:12:52 Mateusz

Szybka, bezproblemowa us³uga.

2018-06-02 09:33:19 Janusz

Polecam

2018-05-29 16:57:41 Adrian MAXKOM

Telefon T3 Odblokowany w 2 minuty .Polecam

2018-05-28 11:49:09 tomek

Wszystko szybko i sprawnie :-)

2018-05-18 08:36:04 S³awomir

Bardzo dziêkujê . Kod odblokowania mia³em po 1 minucie Polecam w 100 %

2018-05-09 14:53:58 Katarzyna

Szybka i sprawna transakcja. Polecam.

2018-04-11 17:29:15 Aneta

Us³uga przebieg³a bardzo sprawnie i szybko. Bez problemu odblokowa³am sieæ.

2018-04-06 20:31:00 Grzegorz

Serdecznie polecam tê stronê. Us³uga zrealizowana b³yskawicznie Dos³ownie czeka³em 2 min. na zrealizowanie tej transakcji.

2018-03-23 16:33:34 Magda

Ekspresowo i bardzo profesjonalnie. Zdecydowanie polecam i pozdrawiam :)

2018-03-20 05:58:42 Ewa

Niezawodny serwis, korzystam z niego po raz który¶ i zawsze z sukcesem. Polecam wszystkim Szybko sprawnie i bezproblemowo.

2018-03-19 09:30:54 £ukasz

wszystko sprawnie, bezproblemowo. Xperia T3 ju¿ ze zdjêta blokad± SIM:D wreszxie uwolniony od "chom±ta" Orange :D polecam simlock24 - dobra firma