Combien de temps j'attendrai le code de déblocage?


Temps d'attente pour un code de déverrouillage est de 1 à 6 heures.

Le temps moyen d'obtention du code fait 55 minutes. Ce temps est calculé sur la base de 50 dernières commandes passées par nos clients.


Débloquer ZTE MF65

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Muy buen servicio me estoy muy agradecido por el trato y eficiencia sobretodo la rapidez

  alexis - 2017-09-20 23:49:19

 • Excellent service, very quick reply and it worked 100%

  Derek - 2017-09-18 08:54:18

 • By³em troszkê sceptyczny je¶li chodzi o odblokowanie kodem tego modemu. Teraz ju¿ nie mam ¿adnych w±tpliwo¶ci. Wszystko posz³o idealnie , za pierwszym razem. Polecam gor±co ka¿demu kto chce zdj±æ blokadê simlock.

  Piotr - 2017-09-17 12:53:54

 • Us³uga w 100% dzia³a. Co prawda trochê czeka³em ale siê op³aci³o. Polecam.

  Krzysiek - 2017-09-08 08:38:00

 • Excellent result.......is done. Am impressed, good job

  Amaechi - 2017-08-23 18:47:08

Comment entrer le code sur le mobile ZTE MF65 ?

Le code pour le mobile de la marque ZTE peut être saisi selon des instructions:

1 - Allumez le téléphone avec une carte SIM étrangère *
2 – Il apparaît un message invitant à saisir le code, saisissez le code reçu du deblocage24.fr

* Étrangère - carte SIM du réseau dans lequel le téléphone ne fonctionne pas.

Commenté

2017-09-22 13:31:57 Wilfredo

Excelente, rápido y buen precio. Saludos desde República Dominicana.

2017-09-20 23:49:19 alexis

Muy buen servicio me estoy muy agradecido por el trato y eficiencia sobretodo la rapidez

2017-09-19 02:32:35 Raymond

Thanks for fast sending unlocking codes..... I give you 5 stars

2017-09-18 08:54:18 Derek

Excellent service, very quick reply and it worked 100%

2017-09-17 12:53:54 Piotr

By³em troszkê sceptyczny je¶li chodzi o odblokowanie kodem tego modemu. Teraz ju¿ nie mam ¿adnych w±tpliwo¶ci. Wszystko posz³o idealnie , za pierwszym razem. Polecam gor±co ka¿demu kto chce zdj±æ blokadê simlock.

2017-09-17 12:17:59 hieronim

US£UGA ZOSTA£A WYKONANA SZYBKO I CO NAJWA¯NIEJSZE PROFESJONALNIE. WSZYSTKO ¦MIGA. POLECAM

2017-09-15 21:03:54 Wojciech

Wszystko OK. Polecam :)

2017-09-13 11:37:03 Leomel

Thank you so much for the unlock code,,,i can now use other sim card,,,thanks a lot ..

2017-09-09 09:55:38 Geoffrey

Their services are perfect. I got my unlock code within 4 hours. Thank you Thank you

2017-09-08 08:38:00 Krzysiek

Us³uga w 100% dzia³a. Co prawda trochê czeka³em ale siê op³aci³o. Polecam.

2017-09-05 12:48:43 Krzysztof

szybko sprawnie bezproblemowo polecam

2017-09-02 13:11:08 Mariusz

Petarda Parê klikniêæ i temat SIM Locka za³atwiony

2017-08-25 11:11:33 Maciej

Mo¿e nei 20 minut , ale pó³torej godziny - ale z soboty na niedzielê po 23 :D Czas rewelacja , dzia³anie - 101% OK. Bardzo polecam

2017-08-23 18:47:08 Amaechi

Excellent result.......is done. Am impressed, good job

2017-08-23 10:49:48 JR

Very reliable service -- I was not expecting it to work but I tried to give it a shot. As soon as I received the code via email, I tried to unlock my pocket wifi (ZTE MF65m) with the code given to me following the steps from other sources. However, the service was slow as it took more than 10 hours for me to get my code. Nevertheless, it was great since my pocket wifi is now unlocked KUDOS

2017-08-22 17:43:22 Rita

Could be faster but good

2017-08-20 01:07:25 B....

Dzia³a

2017-08-13 21:34:07 horlah

wow this is great........it's works perfectly

2017-08-11 12:55:17 Kevin

As usual, the service required was delivered and so far I have successfully unlocked HTC 510 and ZTE MF65+. I recommend sim-unlock.net. The service is timely and professionally delivered. The pricing is unbeatable, the payment methods are supported worldwide.

2017-08-05 21:14:53 Raymond Marius

Rapide et ca marche

2017-08-04 15:41:32 TRA

Domino wifi Orangeci ZTE MF65m déverrouillé. Merci pour le service

2017-08-04 14:24:45 anthony

thank you..it works

2017-08-03 13:24:45 Piotr

Wszystko bangla jak nale¿y ;) Polecam :)

2017-07-28 16:59:05 Patrycja

Super stronka Po z³o¿eniu i op³aceniu zamówienia po ok 2 h dosta³am kod i wszystko dzia³a jak nale¿y. Bêdê polecaæ ;)

2017-07-27 12:07:07 SK

Reliable service Took a while for my code to be sent but it was still within 24 hours and the code worked perfectly which is all that matters. Thank you

2017-07-26 13:58:26 Diogo

excelent

2017-07-23 16:52:02 Pedro

zamówienie zrealizowane w ci±gu nieca³ych 2 godz. Wszystko OK. Polecam

2017-07-22 19:45:42 Sisi

5 estrelas. Funciona perfeitamente e é rápido.

2017-07-20 12:04:54 kone

VERY FAST UNLOCK SERVICE THANKS

2017-07-19 11:11:47 Shola

This site is simply the best.. Got my unlocking code with 25mins of payment...You guys are doing a great job Love from Nigeria

2017-07-18 10:55:55 Piotr

Polecam 100% szybko, sprawnie a przede wszystkim skutecznie

2017-07-17 22:37:02 André

Very god and fast service. Thanks.

2017-07-17 16:43:41 Rex

Unlock done..

2017-07-16 18:40:07 Karol

Super. Lekko siê obawia³em przelewaæ pieni±dze, ale opinia na elektrodzie mnie przekona³a. Bardzo szybko, 15 minut i zadzia³a³o. Polecam.

2017-07-14 11:05:22 Aleksy

Wszystko ekspresowo w oko³o 20 min i po k³opocie polecam

2017-07-12 13:07:07 Obadiah

Thank you very much it worked

2017-07-11 17:15:37 wojciech

urz±dzenie,dzia³a poprawnie

2017-07-10 14:24:59 Grzegorz

Rewelacja, 20 min. i za³atwione.

2017-07-10 14:02:31 azeez

It work perfect. Thank

2017-07-07 19:03:30 Pawe³

Bardzo profesjonalna w 100% zadowalaj±ca us³uga.Routery odblokowania w kilkadziesi±t minut za rozs±dn± kwotê a nie jak w orange w cenie warto¶ci routera.Dziêkujê.

2017-07-01 14:55:50 John

Excellent service. device was unlocked in 26 minutes. very pleased. Thank you

2017-06-28 11:38:47 Roman

Successfully unlocked my ZTE MF65 from Orange in less than an hour. Thanks Everything's fine except for the cost, I'd like to pay less for such things

2017-06-26 23:51:08 Mike

I tried a couple of the free sites but the codes they generated didn't work. This ste cost a tiny amount (compared to Telstra,Australia) and it generated the correct code straight away. Modem is working fine now on a generous 365 days plan offered by Aldimobile.com.au. Thanks so much for an honest site that gives the right answers. Recommended.

2017-06-26 22:49:36 Grzegorz

faktycznie szybko (w niedzielê) bez problemów.

2017-06-25 18:28:12 ANDRZEJ

Wszystko jest w nale¿ytym porz±dku,blokada zdjeta, krótki czas oczekiwania,na kody, bardzo dziêkujê i polecam i pozdrawiam.

2017-06-25 17:48:12 Solomon

Service is excellent....I got my unlock code in less than an hour and my Zte m65 now works with multiple sim.

2017-06-24 20:26:05 ANDRZEJ

Wszystko w nale¿ytym porz±dku,kod by³ prawid³owy nie trzeba p³aciæ wysokich sum w serwisach, bardzo dziêkujê i pozdrawiam.

2017-06-23 15:25:25 Emx

A really good service and works just as promised, I mistakenly paid twice and was refunded for the extra pronto.

2017-06-17 12:22:51 Muhammed

it's work

2017-06-16 20:15:27 Bartosz

Posz³o sprawnie, 50 min czekania, wszystko dzia³a. Jak za takie ma³e pieni±dze to bardzo polecam Jestem zadowolony