Combien de temps j'attendrai le code de déblocage?


Temps d'attente pour un code de déverrouillage pour les téléphones LG est de 1 à 4 heures.

Le temps moyen d'obtention du code fait 51 minutes. Ce temps est calculé sur la base de 50 dernières commandes passées par nos clients.


Débloquer LG G2 mini

 

Dernier commentaire sur la libération

 • NIE POSZ£O WPISA£EM TRZY KODY . NIEPOWODZENIE

  PRZEMYS£AW - 2018-01-13 10:41:06

 • Excelente servicio y rapidísimo se realizó la liberación. Muy recomendable

  Eduardo - 2017-12-27 11:48:15

 • polecam 100%

  Konrad - 2017-11-18 11:12:19

 • wszystko ok, po 10 minutach mia³em odblokowany tel. polecam

  Jakub - 2017-11-09 11:50:34

 • Szybko i sprawnie.

  Mateusz - 2017-11-07 19:36:31

Comment entrer le code sur le mobile LG G2 mini ?

Pour entrer le code de déverrouillage sim pour le mobile LG , procédez comme suit:
1. Insérez la carte SIM qui fonctionne sur votre mobile à présent.
2. Entrez 2945#*XXX# ou 2945#*71001#
3. Vous serez invité à saisir le code
4. Entrez le code de déverrouillage
5. Le téléphone est déverrouillé

XXX Ce sont les chiffres du modèle du mobile LG, p.ex. pour KU990 nous saisissons 2945#*990#, GT540 nous saisissons2945#*540#

Commenté

2018-01-13 10:41:06 PRZEMYS£AW

NIE POSZ£O WPISA£EM TRZY KODY . NIEPOWODZENIE

2017-12-27 11:48:15 Eduardo

Excelente servicio y rapidísimo se realizó la liberación. Muy recomendable

2017-11-18 11:12:19 Konrad

polecam 100%

2017-11-09 11:50:34 Jakub

wszystko ok, po 10 minutach mia³em odblokowany tel. polecam

2017-11-07 19:36:31 Mateusz

Szybko i sprawnie.

2017-11-05 11:30:11 Daniel

Sprawnie, szybko i co najwa¿niejsze dzia³a. Polecam

2017-11-02 11:04:46 £ukasz

Podchodzi³em nieco sceptycznie do tej us³ugi, ale bardzo pozytywnie siê zaskoczy³em. Realizacja trwa³a dok³adnie 3 minuty (i to 1 listopada, czyli w ¶wiêto - zdecydowanie poni¿ej podanego czasu ¶redniego), kody dzia³aj±, przysz³y te¿ na maila. Do tego dok³adne instrukcje jak zdj±æ simlocka. Naprawdê bez zastrze¿eñ.

2017-11-01 10:42:54 Ivan

Thank you very much

2017-10-10 14:47:54 Marcin

Po piêciu minutach dosta³em kod a po kolejnych dwóch mia³em ju¿ telefon bez simlocka.

2017-10-10 14:04:35 Tomasz

ok

2017-09-27 16:55:54 pablo

Excelente servicio muy recomendable

2017-09-26 15:13:01 francisco javier

Perfecto en 10 minutos tenía el código y todo ok

2017-09-14 18:30:51 Magdalena

B³yskawiczna us³uga ,dobry kontakt.Polecam

2017-09-13 14:36:31 Bartosz

ok

2017-09-09 15:44:10 Mateusz

LG G2 mini Nieca³e 5 Minut i ciesze siê telefonem bez Sim-locka :D

2017-08-18 15:39:01 Monika

Ok polecam szybko i sprawnie

2017-08-14 09:14:55 Kamil

Bardzo dobra i szybka us³uga. Po 2 minutach mia³em kod na mailu, a¿ siê zdziwi³em, ¿e tak szybko. Polecam Wszystkim

2017-08-12 12:36:23 Ewa

Polecam, kod dosta³am w 4 minuty, wszystko dzia³a

2017-08-02 15:25:01 Balázs

Very good job😀😀

2017-07-28 12:57:46 PIOTR

Wszystko ok. Szybko i bez problemu

2017-07-28 08:17:34 Dariusz

Kod otrzyma³em po 5 minutach, dzia³a bez zarzutu Instrukcja czytelna i dok³adna.

2017-07-25 03:26:54 Jonathan

Gracias, ha sido de mucha ayuda..

2017-07-24 08:07:50 Dominik

Wszystko zajê³o ok. 10 min polecam

2017-07-10 21:44:44 Ewa

Polecam Wszystko posz³o szybko i ³atwo.

2017-07-04 21:10:03 Blackelele

¦wietna sprawa. Kod przyszed³ w ci±gu 5 minut i telefon odblokowany. Polecam ka¿demu Bezpiecznie i bez zbêdnych formalno¶ci.

2017-06-27 10:48:16 Piotr

Bardzo szybko zrealizowana us³uga. Polecam

2017-06-25 16:21:18 Joanna

Polecam. Kod otrzymalam po kilku minutach.

2017-05-25 13:15:38 Gábor

Perfect. No problem at all Thank you

2017-05-25 09:28:44 meryzemby4

Wszystko w jak najlepszym porz±dku Polecam

2017-05-24 20:39:26 Dafiii

Kod dotar³ w ci±gu 15 min i wszystko dzia³a jak trzeba , polecam

2017-05-02 21:36:50 Daniel

Szybko i bezproblemowo.

2017-04-25 09:27:03 joanna

Wszystko posz³o b³yskawicznie Dziêkujê

2017-04-19 10:46:27 Grzegorz

Sprawa za³atwiona szybko,sprawnie. Wszystko bardzo ok

2017-04-06 15:59:41 Marek

kod otrzyma³em po 10 minutach wpisa³em kod i telefon bez zabezpieczenia sieci.Pe³en profesjonalizm .Polecam.

2017-04-06 13:45:39 Robert

Zamówiony kod dotar³ bardzo szybko polecam

2017-04-05 19:45:37 Szymon

By³em bardzo podejrzliwy ale wszystko posz³o szybko ³atwo tanio i przyjemnie. Nawet nie 10 minut. Gor±co polecam

2017-03-29 07:27:49 Maciej

Kod otrzyma³em w ci±gu paru minut. Bez problemu odblokowa³em LG G2 mini.

2017-03-27 19:09:58 £ukasz

Wszystko przebieg³o bez problemów, kod otrzyma³em w nieca³e 20minut, polecam

2017-03-22 10:31:38 Wojciech

Poza tym ¿e kod modelu telefonu jest inny i musia³em wyszukaæ go na google, to ca³a reszta w porz±dku. Polecam.

2017-03-21 21:08:43 Moro5

Wszystko SUPER i trwa³o 3-4 minuty.Polecam.

2017-03-21 16:22:08 Maciej

Wszystko dzia³a . Bardzo sprawna transakcja .

2017-03-19 11:19:56 wojciech 82

wszystko sprawnie i szybko ..Polecam

2017-03-10 21:20:18 Szymon

B³yskawicznie i bez problemu. Polecam

2017-03-02 17:49:14 gonzalo

no se demoró nada en llegar el código de desbloqueo, funcionó correctamente todo

2017-02-28 08:13:45 PAWE£

Wszystko OK, sprawnie i szybko

2017-02-26 10:17:24 Dariusz

Zamawia³em kod do LD G2 mini. Wszystko zajê³o 10 min. i dzia³a

2017-02-20 15:43:11 Agnieszka

Szybko, konkretnie i pozytywnie. Polecam

2017-02-18 13:19:48 Beata

Jestem mile zaskoczona bardzo szybko otrzyma³am kod do odblokowania rzetelna firma polecam

2017-02-17 13:00:13 Miros³aw

Szybko i profesjonalnie :)

2017-02-12 16:50:21 Mateusz

szybko i skutecznie polecam