Déblocage Samsung Galaxy Trend

Pour Samsung Galaxy Trend sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung Galaxy Trend

 

Dernier commentaire sur la libération

  • Rapide et efficace Merci beaucoup

    Brillet - 2018-08-10 11:51:40

  • Super mon Galaxy trend lite est debloque

    dominique - 2017-09-22 04:33:44

  • Toujours aussi parfait rapide et efficace. Le meilleur site

    lionel - 2016-04-28 16:17:16

Comment entrer le code sur le mobile Samsung Galaxy Trend ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2019-03-14 07:54:02 Lukasz

Super. Nie wiedzia³em ¿e to takie proste.

2019-03-11 12:17:10 Mieczys³aw

Zamówi³em oba kody poniewa¿ telefon kupi³em na olx z simlockiem orange wiêc nie mia³em pewno¶ci kto i ile razy próbowa³ odblokowaæ.Odblokowa³em pierwsz± metod± w pó³ minuty. Wszystko super lepiej siê nie da i bez wychodzenia z domu.

2019-01-16 18:39:35 Piotr

Transakcja przeprowadzona b³yskawicznie (telefon Samsung Galaxy Trend 2 Lite) - zamówienie, p³atno¶æ, otrzymanie kodu NCK i odblokowanie - wszystko w czasie 15 minut. Polecam.

2019-01-10 08:46:58 Jan

Super - szybka odpowied¼ - i co najwa¿niejsze - zadzia³a³o

2018-11-26 17:53:07 Rafa³

Szybko, Solidnie i cena ok :) Polecam

2018-08-21 15:53:53 Radu

Perfect

2018-08-10 11:51:40 Brillet

Rapide et efficace Merci beaucoup

2018-08-09 19:10:36 Wojciech

Po oko³o kwadransie otrzyma³em kod odblokowuj±cy. Chwila niepewno¶ci podczas wpisywania i zatwierdzania. Telefon odblokowany. Zero problemów. Dziêkujê i pozdrawiam.

2018-08-08 20:05:27 jacek

wszystko przebieg³o szybko, spodziewa³em siê ¿e zajmie mi to du¿o wiêcej czasu i bêdzie problematyczne a tu mi³e zaskoczenie

2018-07-12 11:05:37 £ukasz

Szybka realizacja zamowienia i oczywiscie poprawny kod

2018-07-11 11:21:15 mariusz

wszystko sprawnie trwa³o to mo¿e 5 minut polecam z ca³± powag± ¿adna ¶ciema to dzia³a

2018-07-06 15:32:38 Krzysztof

Szybka, sprawna realizacja zamówienia. Gor±co polecam.

2018-06-27 11:42:54 Marcos

Muy muy bien, funciono perfectamente y muy rápido.

2018-06-08 11:11:08 Krzysztof

Skorzysta³em zaledwie drugi raz i jestem bardzo zadowolony z doskona³ej realizacji. Po prostu na Medal

2018-05-08 10:25:12 Cristian

The best

2018-04-26 11:01:28 Mateusz

Polecam, za kodem czeka³em 5minut, kod dzia³a w ka¿dej sieci POLECAM du¿o taniej wychodzi ni¿ w komisie

2018-04-23 11:06:49 Stanis³aw

Bardzo szybko, bardzo profesjonalnie i tanio. Pomoc i informacja telefoniczna na ka¿dym etapie. Bardzo serdecznie polecam.

2018-04-08 15:16:46 Ma³gorzata

po kilku minutach otrzyma³am kod, sam proces trwa³ równie¿ kilkana¶cie sekund. Polecam

2018-02-23 17:35:15 £ukasz

Wszystko ok. Polecam

2018-02-23 17:22:45 Bogdan

Super jest .Szybko ,niedrogo ,skutecznie

2018-02-20 14:36:20 Witold

Bardzo szybko i po simloczku. Bardzo zadowolony klient. POLECAM

2018-02-20 07:21:07 Szymon

Szybko, sprawnie, bez problemów

2018-01-30 09:53:57 Piotr

us³uga szybka. wszystko dzia³a polecam

2018-01-20 18:34:51 Joanna

Szybko, sprawnie, polecam

2018-01-17 12:03:32 Zbigniew

Sprawna us³uga. Blokada zdjêta w ci±gu 5 min. z samsunga Galaxy Trend. Polecam.

2018-01-16 22:03:55 £ukasz

Polecam szybko i bez problemowo

2018-01-16 14:49:32 Pawe³

Wszystko ³atwo szybko i czytelnie. Polecam

2018-01-14 13:20:15 Mariusz

bardzo fajna sprawa

2018-01-12 21:57:22 Andrzej

Telefon Samsung z Orange Polska, kod odblokowania simlocka dostalem w 11 minut i ponad dwa razy mniej za niego zaplacilem niz bym zaplacil w Orange, polecam Simlock24

2018-01-03 14:36:36 Marek

Szybko i sprawnie polecam

2017-12-27 21:31:13 Rafa³

Szybko Sprawnie Gor±co polecam zas³u¿one 5 gwiazdek

2017-12-27 13:08:33 Zbigniew

Dziêkujê. Telefon odblokowany w 5 min

2017-10-30 19:37:55 robert

buen servicio

2017-10-28 18:23:37 Jaros³aw

Rewelacyjnie 7 minut na kod. Super.

2017-10-22 11:38:27 Micha³

Simlock odblokowany w 15min z sieci orange. Telefon to Galaxy Trend 2 LITE. Super sprawa polecam.

2017-10-19 10:34:36 Tomasz

Wszystko ok. 10 minut i blokada zdjêta. Polecam.

2017-10-16 10:08:36 Les³aw

Znakomita obs³uga, realizacja zamówienia trwa³a góra 10 min./kod poprawny/- Polecam przysz³ym beneficjentom.

2017-09-29 18:16:05 ELISEO

excelente todo bien, 100 % recomendado

2017-09-22 04:33:44 dominique

Super mon Galaxy trend lite est debloque

2017-09-18 00:53:39 Jaros³aw

Dzia³a Polecam.

2017-09-14 15:25:19 Dariusz

Polecam, dzia³a prawid³owo

2017-09-13 11:30:47 Krzysztof

Do¶æ szybko i bezproblemowo. Polecam

2017-09-10 19:51:26 Grzegorz

Kod poprawny .Polecam.

2017-09-10 17:52:09 Wojciech

Realizacja b³yskawiczna, procedura prosta i skuteczna - ca³o¶æ trwa³a oko³o 10 minut. Znakomicie. Pozdrowienia i wyrazy szacunku.

2017-09-08 10:08:02 Sylwester

Szybko ,tanio bez problemów.Polecam.

2017-09-07 19:06:28 Sylwester

10 min.i po bólu.Polecam

2017-09-04 23:32:37 Dariusz

bardzo szybko bardzo sprawnie wszystko za³atwione polecam

2017-08-18 10:10:11 Tudor

Brilliant I just ordered in the evening and next day when I woke up it was done Thank you

2017-08-03 17:11:58 Piotr

Reeeewelacja Szybko i ³atwo POLECAM

2017-07-28 14:08:08 pawel

szbko solidnie i bez problemu POLECAM