Déblocage Samsung Galaxy Trend 2 Lite

Pour Samsung Galaxy Trend 2 Lite sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung Galaxy Trend 2 Lite

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Wszystko dzia³a super Poni¿ej 15 minut.

  Patrycja - 2020-10-29 18:36:29

 • By³em pe³en obaw, ale simlock znikn±³ na dobre, telefon dosta³ 2-gie ¿ycie. polecam serwis, wszystko trwa³o 30 min w niedziele

  Witold - 2020-03-29 19:06:57

 • Szybko sprawie tak ¿e ocena na 6,polecam.

  Wies³aw - 2020-01-15 15:45:56

 • Wszystko zgodnie z opisem, jak najbardziej polecam

  Ewa - 2019-10-03 14:05:51

 • JESTEM ZASKOCZONY SZYBKO¦CI¡ REALIZACJI MOJEGO ZAMÓWIENIA.TRWA£O TO RAPTEM NIECA£E PÓ£ GODZINY. KOD ZADZIA£A£ PRAWID£OWO.TELEFON ODBLOKOWANY BEZ PROBLEMU. ¦MIA£O POLECAM FIRMÊ SIMLOCK24.PL

  PIOTR - 2019-09-10 11:36:50

Comment entrer le code sur le mobile Samsung Galaxy Trend 2 Lite ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2020-10-29 18:36:29 Patrycja

Wszystko dzia³a super Poni¿ej 15 minut.

2020-03-29 19:06:57 Witold

By³em pe³en obaw, ale simlock znikn±³ na dobre, telefon dosta³ 2-gie ¿ycie. polecam serwis, wszystko trwa³o 30 min w niedziele

2020-01-15 15:45:56 Wies³aw

Szybko sprawie tak ¿e ocena na 6,polecam.

2019-10-03 14:05:51 Ewa

Wszystko zgodnie z opisem, jak najbardziej polecam

2019-09-10 11:36:50 PIOTR

JESTEM ZASKOCZONY SZYBKO¦CI¡ REALIZACJI MOJEGO ZAMÓWIENIA.TRWA£O TO RAPTEM NIECA£E PÓ£ GODZINY. KOD ZADZIA£A£ PRAWID£OWO.TELEFON ODBLOKOWANY BEZ PROBLEMU. ¦MIA£O POLECAM FIRMÊ SIMLOCK24.PL

2019-08-18 20:22:07 S³awomir

ok

2019-05-17 12:43:20 Wojciech

Super, polecam..

2019-01-16 18:39:35 Piotr

Transakcja przeprowadzona b³yskawicznie (telefon Samsung Galaxy Trend 2 Lite) - zamówienie, p³atno¶æ, otrzymanie kodu NCK i odblokowanie - wszystko w czasie 15 minut. Polecam.

2018-11-26 17:53:07 Rafa³

Szybko, Solidnie i cena ok :) Polecam

2018-08-09 19:10:36 Wojciech

Po oko³o kwadransie otrzyma³em kod odblokowuj±cy. Chwila niepewno¶ci podczas wpisywania i zatwierdzania. Telefon odblokowany. Zero problemów. Dziêkujê i pozdrawiam.

2018-08-08 20:05:27 jacek

wszystko przebieg³o szybko, spodziewa³em siê ¿e zajmie mi to du¿o wiêcej czasu i bêdzie problematyczne a tu mi³e zaskoczenie

2018-07-12 11:05:37 £ukasz

Szybka realizacja zamowienia i oczywiscie poprawny kod

2018-07-06 15:32:38 Krzysztof

Szybka, sprawna realizacja zamówienia. Gor±co polecam.

2018-05-08 10:25:12 Cristian

The best

2018-04-26 11:01:28 Mateusz

Polecam, za kodem czeka³em 5minut, kod dzia³a w ka¿dej sieci POLECAM du¿o taniej wychodzi ni¿ w komisie

2018-04-23 11:06:49 Stanis³aw

Bardzo szybko, bardzo profesjonalnie i tanio. Pomoc i informacja telefoniczna na ka¿dym etapie. Bardzo serdecznie polecam.

2018-02-23 17:35:15 £ukasz

Wszystko ok. Polecam

2018-02-23 17:22:45 Bogdan

Super jest .Szybko ,niedrogo ,skutecznie

2018-02-20 07:21:07 Szymon

Szybko, sprawnie, bez problemów

2018-01-17 12:03:32 Zbigniew

Sprawna us³uga. Blokada zdjêta w ci±gu 5 min. z samsunga Galaxy Trend. Polecam.