Déblocage Samsung Galaxy Trend 2 Lite

Pour Samsung Galaxy Trend 2 Lite sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung Galaxy Trend 2 Lite

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Transakcja przeprowadzona b³yskawicznie (telefon Samsung Galaxy Trend 2 Lite) - zamówienie, p³atno¶æ, otrzymanie kodu NCK i odblokowanie - wszystko w czasie 15 minut. Polecam.

  Piotr - 2019-01-16 18:39:35

 • Szybko, Solidnie i cena ok :) Polecam

  Rafa³ - 2018-11-26 17:53:07

 • Po oko³o kwadransie otrzyma³em kod odblokowuj±cy. Chwila niepewno¶ci podczas wpisywania i zatwierdzania. Telefon odblokowany. Zero problemów. Dziêkujê i pozdrawiam.

  Wojciech - 2018-08-09 19:10:36

 • wszystko przebieg³o szybko, spodziewa³em siê ¿e zajmie mi to du¿o wiêcej czasu i bêdzie problematyczne a tu mi³e zaskoczenie

  jacek - 2018-08-08 20:05:27

 • Szybka realizacja zamowienia i oczywiscie poprawny kod

  £ukasz - 2018-07-12 11:05:37

Comment entrer le code sur le mobile Samsung Galaxy Trend 2 Lite ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2019-01-16 18:39:35 Piotr

Transakcja przeprowadzona b³yskawicznie (telefon Samsung Galaxy Trend 2 Lite) - zamówienie, p³atno¶æ, otrzymanie kodu NCK i odblokowanie - wszystko w czasie 15 minut. Polecam.

2018-11-26 17:53:07 Rafa³

Szybko, Solidnie i cena ok :) Polecam

2018-08-09 19:10:36 Wojciech

Po oko³o kwadransie otrzyma³em kod odblokowuj±cy. Chwila niepewno¶ci podczas wpisywania i zatwierdzania. Telefon odblokowany. Zero problemów. Dziêkujê i pozdrawiam.

2018-08-08 20:05:27 jacek

wszystko przebieg³o szybko, spodziewa³em siê ¿e zajmie mi to du¿o wiêcej czasu i bêdzie problematyczne a tu mi³e zaskoczenie

2018-07-12 11:05:37 £ukasz

Szybka realizacja zamowienia i oczywiscie poprawny kod

2018-07-06 15:32:38 Krzysztof

Szybka, sprawna realizacja zamówienia. Gor±co polecam.

2018-05-08 10:25:12 Cristian

The best

2018-04-26 11:01:28 Mateusz

Polecam, za kodem czeka³em 5minut, kod dzia³a w ka¿dej sieci POLECAM du¿o taniej wychodzi ni¿ w komisie

2018-04-23 11:06:49 Stanis³aw

Bardzo szybko, bardzo profesjonalnie i tanio. Pomoc i informacja telefoniczna na ka¿dym etapie. Bardzo serdecznie polecam.

2018-02-23 17:35:15 £ukasz

Wszystko ok. Polecam

2018-02-23 17:22:45 Bogdan

Super jest .Szybko ,niedrogo ,skutecznie

2018-02-20 07:21:07 Szymon

Szybko, sprawnie, bez problemów

2018-01-17 12:03:32 Zbigniew

Sprawna us³uga. Blokada zdjêta w ci±gu 5 min. z samsunga Galaxy Trend. Polecam.

2018-01-16 14:49:32 Pawe³

Wszystko ³atwo szybko i czytelnie. Polecam

2017-12-27 21:31:13 Rafa³

Szybko Sprawnie Gor±co polecam zas³u¿one 5 gwiazdek

2017-12-27 13:08:33 Zbigniew

Dziêkujê. Telefon odblokowany w 5 min

2017-10-22 11:38:27 Micha³

Simlock odblokowany w 15min z sieci orange. Telefon to Galaxy Trend 2 LITE. Super sprawa polecam.

2017-10-19 10:34:36 Tomasz

Wszystko ok. 10 minut i blokada zdjêta. Polecam.

2017-09-14 15:25:19 Dariusz

Polecam, dzia³a prawid³owo

2017-09-13 11:30:47 Krzysztof

Do¶æ szybko i bezproblemowo. Polecam

2017-09-10 17:52:09 Wojciech

Realizacja b³yskawiczna, procedura prosta i skuteczna - ca³o¶æ trwa³a oko³o 10 minut. Znakomicie. Pozdrowienia i wyrazy szacunku.

2017-09-08 10:08:02 Sylwester

Szybko ,tanio bez problemów.Polecam.

2017-09-07 19:06:28 Sylwester

10 min.i po bólu.Polecam

2017-09-04 23:32:37 Dariusz

bardzo szybko bardzo sprawnie wszystko za³atwione polecam

2017-08-18 10:10:11 Tudor

Brilliant I just ordered in the evening and next day when I woke up it was done Thank you

2017-08-03 17:11:58 Piotr

Reeeewelacja Szybko i ³atwo POLECAM

2017-07-28 14:08:08 pawel

szbko solidnie i bez problemu POLECAM

2017-05-23 12:59:16 jerzy

Perfekcyjnie i szybko.

2017-05-11 11:57:36 EWA

Jestem bardzo zadowolona z waszych us³ug. Próbowa³am wszystkiego ¿eby odblokowaæ mój telefon i nic...a w simlock24. Otrzyma³am kody w 1 dzieñ i odrazu zadzia³a³o Mega super. Polecam ka¿demu 😉

2017-03-22 19:59:23 Mariusz

Super szybko, oko³o 10 minut i po temacie. Polecam

2017-03-20 14:39:24 Damian

Podszed³em z nieufno¶ci±, ale nie minê³o du¿o czasu (kilkana¶cie minut), a temat zosta³ za³atwiony :) skutecznie :) POLECAM

2017-02-07 11:08:30 Pawel

szybko, sprawnie , 1000% polecam

2017-01-03 00:18:58 DARIUSZ

SZYBKO I SPRAWNIE POLECAM 100%

2017-01-01 12:57:35 Wojciech

Korzystam ju¿ z Waszych us³ug drugi raz i jestem pod wielkim wrazeniem kod przeslany po 5 minutach wszystko dziala sprawnie polecam

2017-01-01 12:49:15 Lukasz

Wszytko dzia³a bez najmniejszego problemu. Gor±co polecam simlock24

2016-12-31 11:55:46 Lukasz

Wszytko Perfekt jak zawsze

2016-12-29 12:05:03 Andrzej

Wszystko zgodne z opisem na stronie. Cena dobra, kod przyszed³ bardzo szybko i co najwa¿niejsze mam odblokowany telefon. poecam

2016-12-13 18:50:13 £ukasz

Wszystko spoko kod sie zgadza polecam

2016-11-30 02:18:15 Marcin

¦ci±gniêcie simlocka zajê³o mi w sumie 15 minut bez wychodzenia z domu.Obsluga zlecenia na najwy¿szym poziomie.Polecam wszystkim

2016-10-21 07:01:53 Kazimierz

czeka³em 10 minut na kod jestem bardzo zadowolony

2016-10-03 23:17:54 geoff

hi , all good had to try twice but code worked and the phone is now sim free thanks

2016-09-15 07:36:37 User

Realizacja zamówienia i rozwi±zanie problemu zajê³o w sumie kilka minut. Du¿y plus.

2016-09-12 18:04:52 Henrk

Super sprawa parê minut i tel... bez sima bardzo bardzo polecam .

2016-08-23 18:46:35 barra

Very prompt and excellent service very well explained would recomend for anyone

2016-08-16 09:27:19 konrad

super sprawa polecam ,szybko sprawnie ,super polecam

2016-08-04 20:55:48 Mariusz

Szybka realizacja, kod dzia³a wszystko Ok. Polecam

2016-08-02 15:05:04 £ukasz

Kod dosta³em po 8 minutach. Simlock zdjêty bez najmniejszego problemu

2016-08-02 13:27:08 Jacek

Polecam szybko i tanio i ³atwo ¶ci±gniesz simlocka

2016-07-15 12:28:06 Paul

great service, code arrive within an hour and worked perfectly a+++

2016-07-12 17:32:47 Adam

Szybko, ³atwo i pewnie gor±co polecam.