Déblocage Samsung S5611

Pour Samsung S5611 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung S5611

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Wszystko super zadzia³a³o.

  S³awomir - 2018-02-14 09:48:41

 • Super B³yskawicznie

  Andrzej - 2018-01-14 10:03:31

 • Polecam wszystkim korzystanie z tej stronki. przys³anie kodu nie trwa³o nawet 10 minut. Wszystko zgodnie z zamówieniem, telefon dzia³a na sta³e bez simlocka. Pozdrawiam

  Micha³ - 2017-12-19 23:05:17

 • Szybka obs³uga - OK-Polecam

  Tomasz - 2017-12-13 15:15:51

 • Szybko, sprawnie i dobrze :)

  Zgred-ek - 2017-12-11 10:09:40

Comment entrer le code sur le mobile Samsung S5611 ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2018-02-14 09:48:41 S³awomir

Wszystko super zadzia³a³o.

2018-01-14 10:03:31 Andrzej

Super B³yskawicznie

2017-12-19 23:05:17 Micha³

Polecam wszystkim korzystanie z tej stronki. przys³anie kodu nie trwa³o nawet 10 minut. Wszystko zgodnie z zamówieniem, telefon dzia³a na sta³e bez simlocka. Pozdrawiam

2017-12-13 15:15:51 Tomasz

Szybka obs³uga - OK-Polecam

2017-12-11 10:09:40 Zgred-ek

Szybko, sprawnie i dobrze :)

2017-11-23 14:04:24 Jarecki

Wszystko super czas realizacji 5 min.Jak najbardziej daje zas³u¿one 5 gwiazdek.

2017-11-09 09:49:43 Damian

B³yskawiczna realizacja. polecam

2017-10-12 15:01:19 Krzysztof

Excellent service. Sent a request at 4am and got the codes few hours later. It took less than a minute to unlock the phone. Highly recommended. Resonably priced too.

2017-10-10 14:32:01 Zygmunt

Z³o¿y³em dwa zamówienia i oba zosta³y zrealizowane w bardzo szybkim czasie

2017-09-28 21:47:19 Maria

kod otrzyma³am b³yskawicznie 15 minut od chwili dokonania wp³aty , niestety nie ¶ci±gnê³am simlocka , telefon jest zablokowany has³em ,

2017-09-27 11:35:12 Pawe³

W kilkana¶cie minut simlock zosta³ zdjêty ,polecam super 👍

2017-09-15 11:06:02 Urszula

Trx przebieg³a zgodnie z opisem i sprawnie. Kod simlock otrzyma³am po ok. 15 min - poprawny. Polecam.

2017-09-07 23:38:53 Dariusz

ok

2017-07-28 11:09:14 pawel

Telefon ju¿ dzia³a bez sim locka, bardzo szybka realizacja. Polecam

2017-07-27 10:05:12 Sebastian

Bardzo szybko i sprawnie polecam :D

2017-07-11 14:33:04 Tadeusz

wszystko w najlepszym porz±dku, kod poprawny mo¿na kontaktowaæ siê innej sieci komórkowej, jestem zbudowany takimi mo¿liwo¶ciami Waszej firmy

2017-07-11 13:06:31 Miros³aw

Wspó³praca na 5 - polecam mo¿na spokojnie pobieraæ kody moje pasowa³y.

2017-07-10 21:35:30 Tadeusz

Transakcja posz³a tak szybko, ¿e nie zd±¿y³em siê pozbieraæ a mog³em rozmawiaæ ju¿ w innej sieci hue, hue

2017-06-18 12:31:49 Sylwia

Szybko, tanio, sprawnie, pozytywnie. Nie ca³e 15 minut i simlock zdjêty. ;)

2017-06-14 18:03:30 £ukasz

Ekspresowa us³uga, dos³ownie kilka minut i mia³em ju¿ kod odblokowuj±cy.

2017-06-11 19:10:14 Marcin

Polecam Simlock zdjêty w 10 minut, szybko i bezproblemowo

2017-06-09 08:28:45 Adrian MAXKOM

SAMSUNG ODBLOKOWANY w 5 minut Polecam.

2017-05-31 18:17:16 Micha³

wszystko super

2017-05-14 08:56:20 Marta

Polecam jak najbardziej. Nie pierwszy raz korzystam z us³ug tej firmy. Wszystko w najlepszym porz±dku.

2017-04-25 23:17:43 marcin

suuuuper extra szybko i profesjonalnie

2017-04-25 18:07:38 Maciej

Polecam

2017-04-06 09:28:25 Adrian MAXKOM

Telefon s5611 odblokowany w 10 minut.POLECAM.

2017-03-31 18:14:49 Krzysztof

Na pocz±tku troche sceptycznie podchodzi³em do tematu ¿eby p³aciæ za jaki¶ kod, ale zaryzykowa³em i nie ¿a³uje. Kod do telefonu kosztowa³ 17.99 a w ró¿norodnych serwisach w moim mie¶cie i w miastach o¶ciennych krzyczeli za ¶ci±gniêcie ko³o 30 z³ i czas od godziny nawet do dwóch dni. Kod przyszed³ na maila w nieca³e 10 minut, wraz z instrukcj± . Polecam wachaj±cym siê osobom