Déblocage Samsung SM-B550H

Pour Samsung SM-B550H sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung SM-B550H

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Polecam, telefon odblokowany, kod dzia³a bez problemu.

  Grzegorz - 2021-01-11 12:10:03

 • Wszystko jak najbardziej OK, a co najwa¿niejsze SIM LOCK - zdjêty dziêki dostarczonemu kodowi i instrukcji. Polecam wszystkim zainteresowanym. Pozdrawiam

  Mariusz - 2020-11-30 12:07:11

 • Szybko i dzia³a. 3 x 100% zrealizowane.

  Andrzej - 2020-10-22 18:58:14

 • Polecam, kod dzia³a.

  Tomasz - 2020-07-14 10:14:22

 • Us³uga jak najgardziej godna polecenia.

  Marcin - 2020-05-29 16:14:13

Comment entrer le code sur le mobile Samsung SM-B550H ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2021-01-11 12:10:03 Grzegorz

Polecam, telefon odblokowany, kod dzia³a bez problemu.

2020-11-30 12:07:11 Mariusz

Wszystko jak najbardziej OK, a co najwa¿niejsze SIM LOCK - zdjêty dziêki dostarczonemu kodowi i instrukcji. Polecam wszystkim zainteresowanym. Pozdrawiam

2020-10-22 18:58:14 Andrzej

Szybko i dzia³a. 3 x 100% zrealizowane.

2020-07-14 10:14:22 Tomasz

Polecam, kod dzia³a.

2020-05-29 16:14:13 Marcin

Us³uga jak najgardziej godna polecenia.

2020-04-21 21:20:46 Wojciech

Powiem tak. Je¿eli komu¶ zale¿y na czasie i mega i profesjonalnym podej¶ciu to gor±co polecam. Szybko sprawnie, 0 problemów. Tel. Samsung xcover b550.

2020-01-09 13:28:09 Marcin

Dzia³a super, polecam.

2020-01-08 13:33:01 Tomasz

Wszystko ok

2019-12-19 07:40:00 Marek

Cena ¶wietna, realizacja bardzo szybka. Simlock zdjêty w kilkana¶cie minut.

2019-11-28 17:47:09 Patryk

dzia³a ale mog³oby byæ szybciej

2019-11-11 16:32:31 Andrzej

Sprawnie i dzia³a.

2019-11-05 00:05:20 Piotr

ok

2019-10-10 12:16:34 Dawid

Wszystko ok polecam ;)

2019-07-30 09:25:25 Adrian MAXKOM

SAMSUNG Odblokowany w kilka minut Polecam .

2019-04-26 08:46:03 Przemys³aw Wróbel

Najwa¿niejsze, ¿e us³uga dzia³a i telefon zosta³ ju¿ odblokowany Czas wys³ania kodu móg³by byæ krótszy

2019-04-01 09:33:17 Andrzej

Super szybko i konkretniepolecam

2019-02-13 16:03:30 Dominik

us³uga w porz±dku szybko i sprawnie. nie by³o ¿adnego problemu. polecam

2018-11-13 11:30:44 Adrian MAXKOM

Telefon Odblokowany w kilka Minut Polecam .

2018-09-07 06:47:11 Mariusz

wszystko ok us³uga bardzo szybko

2018-09-04 12:26:03 Jaros³aw

Wszystko posz³o szybko i bez komplikacji. W komisie powiedzieli mi 3 dni i 70 z³ tu zajê³o mi to 40 min i kosztowa³o 49 z³ 😁