Déblocage Samsung Xcover 550

Pour Samsung Xcover 550 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung Xcover 550

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Wszystko dzia³a jak powinno

  £ukasz - 2020-11-23 08:13:06

 • Us³uga bardzo dobra wszytsko dzia³a i prosta w obs³udze. Natomiast czas oczekiwania pisze ¶rednio 18 minut a ja czeka³em 20 godzin tak¿e tu jest ma³y problem.

  Grzegorz - 2020-08-12 08:34:39

 • wszystko ok. Sim lock offline bez problemu za pierwszym razem.

  Micha³ - 2020-07-22 18:05:41

 • Szybko,sprawnie i skutecznie.Zdecydowanie polecam.

  Robert - 2019-09-05 21:34:38

 • Wszystko super, odpowied¼ w sumie natychmiastowa, polecam w 100% Pozdr obs³ugê :))

  EWunia - 2019-06-05 22:18:26

Comment entrer le code sur le mobile Samsung Xcover 550 ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2020-11-23 08:13:06 £ukasz

Wszystko dzia³a jak powinno

2020-08-12 08:34:39 Grzegorz

Us³uga bardzo dobra wszytsko dzia³a i prosta w obs³udze. Natomiast czas oczekiwania pisze ¶rednio 18 minut a ja czeka³em 20 godzin tak¿e tu jest ma³y problem.

2020-07-22 18:05:41 Micha³

wszystko ok. Sim lock offline bez problemu za pierwszym razem.

2019-09-05 21:34:38 Robert

Szybko,sprawnie i skutecznie.Zdecydowanie polecam.

2019-06-05 22:18:26 EWunia

Wszystko super, odpowied¼ w sumie natychmiastowa, polecam w 100% Pozdr obs³ugê :))

2019-01-29 09:44:32 Piotr

Ekspresowa realizacja i simlock zdjêty. Polecam

2019-01-04 19:53:11 Andrzej

Us³uga przebieg³a sprawnie. Otrzyma³em kod, uda³o siê zdj±æ sim-locka. Polecam tê stronê.

2018-07-08 20:54:16 unnamed

Bardzo profesjonalne podejscie do klienta. Szacowany czas 2-6h, przeliczone oba kody w 20min Polecam serdecznie

2018-05-24 10:18:50 Remigiusz

Szybko i sprawnie.

2018-03-10 11:51:21 Adrian MAXKOM

Telefon xcover 550 odblokowany kilka minut.Polecam Solidna Firma .

2018-03-07 19:48:57 Sylwia

Mega szybko dosta³am zwrotnego maila. Wszystko dzia³a bez zarzutu Ma plus równie¿ cena ni¿sza ni¿ gdziekolwiek.

2017-11-13 19:44:12 Krzysztof

Mam mieszane uczucia w przypadku tego typu us³ug proponowanych odp³atnie ale zale¿a³o mi na zdjêciu simlocka z tel. , który by³ kupiony w sieci Orange. 27 z³ to niewielka cena z tego typu us³ugê. Przelew poszed³ przez us³ugê Pay..... 15 minut pó¼niej otrzyma³em maila z kodem i teraz telefon Samsung Xcover 550 nie ma simlocka, wszystko dzia³a jak nale¿y :) Dziêkujê

2017-07-09 15:18:49 zapalek

Szybko i solidnie dobra cena

2017-03-11 22:44:14 Artur

Wszystko OK, kod dotar³ w ci±gu 10 min. telefon odblokowany.

2017-02-21 16:59:52 wojciech

wszystko super kilka minut i po simlocku GOR¡CO POLECAM

2017-01-30 11:06:32 Joanna

Wszystko super szybko i xcover odblokowany. Polecam.

2016-06-10 15:15:23 Sebastian

Super W serwisie zawo³a³ 75 z³ i czas parê dni tutaj 20 minut i po sprawie Serdecznie polecam oraz cena jest bardzo dobra :)

2015-11-06 12:03:10 iolesz

Great service, working Code Vodafone-Hungary. (Samsung Xcover 550) Perfect service.

2015-09-21 19:11:24 Dariusz

Super polecam

2015-08-26 10:18:59 Mateusz

Wszystko dziala i kod odblokowujacy przyszedl ekspresowo