Déblocage Sony C5303

Pour Sony C5303 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Sony C5303

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Impeccable à tous les niveaux

  Erick - 2017-08-27 12:11:03

 • Simplement. Efficace

  christophe - 2016-08-02 21:04:19

 • Excellent, même un dimanche

  lefrancois - 2015-09-14 16:30:17

 • Code reçu en moins de 2 heures. Déblocage réussi. Très satisfait.

  Foxel - 2015-08-11 07:46:10

 • Super livraison rapide en une journée, le code de déblocage à fonctionner à merveille rien à dire super site je reviendrais

  remi - 2015-08-07 15:14:36

Comment entrer le code sur le mobile Sony C5303 ?

1. Insérez la carte SIM inacceptable et allumez le mobile.
2. Après avoir attendu quelques secondes, vous serez invité à saisir le "CODE PIN DEVERROUILLANT LE RÉSEAU".
3. Entrez le code et confirmez.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage :
1. Allumez le mobile avec la carte SIM avec laquelle il fonctionne actuellement.
2. Saisissez #987654321#
3. La fenêtre de verrouillage sim apparaîtra
4. Entrez le code de déverrouillage et confirmez.

NOTE!!!
Le code de déverrouillage ne peut être saisi que cinq fois. Avant la commande, assurez-vous que votre compteur n'est pas bloqué en permanence.

Comment vérifier le compteur de saisissement des codes?
1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Verrouillez l'écran de sorte qu’il y ait la demande de l'exécution de la démarche de déverrouillage
3. Pressez les séquences: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (pour les modèles Mini le bouton de menu peut être désigné par un seul grand carré)
4. Sélectionnez Service info
5. Sélectionnez SimLock
6. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
7. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
8. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Saisissez *#*#7378423#*#*
3. Sélectionnez Service info
4. Sélectionnez SimLock
5. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
6. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
7. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

Film Vidéo Aide montre ce que vous devez faire, de saisir un code de déverrouillage pour votre téléphone C5303.

Commenté

2019-01-18 13:18:36 Grzegorz

Szybko i skutecznie. Pozdrawiam i polecam.

2019-01-09 12:58:19 Krzysztof

Polecam. Szybka obs³uga klienta wszystko trwa³o mo¿e 10 min. Wszystko dzia³a. Jeszcze raz polecam ten serwis.

2018-12-24 13:55:02 ZIUTA

POLECAMPOLECAMPOLECAM Wszystko piko belo us³uga na najwy¿szym poziomie

2018-12-16 21:47:19 Wies³aw

Szybko i sprawnie (kod dotar³ w ci±gu kilku minut), telefon odblokowany bez problemu.

2018-12-07 14:38:00 Krzysztof

Profesjonalna us³uga,Polecam

2018-11-09 09:49:15 Tomasz

Bardzo szybko, bezproblemowo. Jak najbardziej polecam

2018-10-30 15:19:41 LESZEK

Us³uga zosta³a zrealizowana na szóstkê. Po dokonaniu p³atno¶ci drog± elektroniczn±, po 20 sekundach otrzyma³em na e-maila kod odblokowuj±cy simlocka. Po wpisaniu kodu liczbowego telefon zosta³ odblokowany.

2018-10-23 11:43:33 W³adys³aw

Odblokowanie kodu simlocka trwa³o minutê, cena nieca³e 22 PLN. W Orange Polska nieca³e 80 PLN - nie mam pojêcia za co oni tele pobieraj± - dlaczego takiej us³ugi nie wykonuj± za darmo, przecie¿ powinni zabraæ z telefonu wszystko co nale¿y do niech po zakoñczeniu umowy

2018-10-22 09:44:08 piotr

Dzia³a

2018-06-04 15:17:10 Agnieszka

b³yskawicznie przes³any kod. polecam ten serwis :)

2018-04-17 05:41:21 £ukasz

Wszystko zgodne z opisem. Po wp³acie pieniêdzy otrzyma³em kod aktywacyjny zdejmuj±cy simlocka. Wszysko dzia³a jak nale¿y. Polecam.

2018-04-02 11:19:48 Piotr

Wszystko ok

2018-03-26 16:28:21 Anastasia

Muy rapido, al primer intento desbloqueado y sin problemas. Si necesito el servicio en otra ocasión no dudare en usar este servicio. Muchas gracias y un saludo.

2018-02-05 23:53:20 Maciej

POLECAM W niespe³na 10 minut telefon juz nie mia³ simlocka.....kazda operacja potwierdzona sms.POLECAM.

2018-01-22 23:41:22 Adam

Kod doszed³ po paru minutach i odblokowal tel. Pozdrawiam

2018-01-18 17:12:04 Artur

Szybko i skutecznie

2017-12-20 16:29:19 Ilona

Super szybko tanio wszystko dzia³a

2017-12-15 14:48:12 Justyna

Kod przyszed³ b³yskawicznie i zrobi³ swoj± robotê :) Usuniêcie sim locka zajê³o mi 5 minut od momentu z³o¿enia zamówienia.

2017-12-10 19:46:41 Karolina

Wszystko sprawnie , szybko , pe³en profesjonalizm . Polecam w 100%

2017-11-29 10:25:35 Iwona

Odblokowanie w parê chwil a Pani z obs³ugi przemi³a, cierpliwa, pomaga przej¶æ bezb³êdnie w odblokowaniu. Dziêkujê, gor±co polecam.

2017-11-26 13:02:25 Hannes

Hat super funktioniert. Gerne jederzeit wieder

2017-09-19 17:41:13 Piotr

Wszystko lux bez zbêdnej jazdy po komisach itp.

2017-08-29 22:10:16 Marcin

Simlock Orange zdjêty z Sony C5303. Kod otrzyma³em po kilku minutach. Polecam

2017-08-27 12:11:03 Erick

Impeccable à tous les niveaux

2017-08-23 17:06:08 Daniel

Servicio rápido y sin ningún problema

2017-08-20 15:17:08 Piotr

Kod otrzymany ju¿ po nieca³ych 4 minutach od dokonania p³atno¶ci. Tanio, sprawnie i dobrze - godne polecenia.

2017-07-20 18:28:39 Janusz

Zarombi¶cie.Od momentu zap³aty do momentu otrzymania kodu odblokowuj±cego minê³a tylko nieca³a minuta.Kod zadzia³a³ bez problemu.Brawo,brawo,brawo.

2017-07-16 13:43:01 Dorota

Polecam. Odblokowanie trwa³o 10min.

2017-07-03 16:31:46 Micha³

Ode mnie w pe³ni zas³u¿one 5 gwiazdek. Sama procedura zamówienia bardzo przyjazna i szybko siê j± przechodzi. Kod otrzyma³em bardzo szybko - a¿ sam siê zdziwi³em :) Wszystko zadzia³a³o - przydatny okaza³ siê video-poradnik ze strony. Pe³en profesjonalizm. Bardzo dziêkujê i pozdrawiam

2017-06-30 20:57:39 Mariusz

Us³uga super. Ekspres. Ale

2017-06-18 14:02:20 Dominik

Czeka³em 2 minuty i telefon odblokowany polecam

2017-06-17 22:37:26 Kamil

Dobra robota. D³ugo czeka³em, ale by³o warto, telefon odblokowany

2017-06-17 20:38:43 Grzegorz

Bardzo sprawna obs³uga klienta :)

2017-05-23 18:24:57 Piotr

Sprawdzone dzia³anie, szybko¶æ jest du¿a dzia³ania....dos³ownie kilka minut i mia³em telefon odblokowany. Polecam ka¿demu.

2017-04-24 15:42:44 Anderson

Rapido y eficaz

2017-03-24 16:20:21 Marcin

Jestem zadowolony wszystko dzia³a i przebieglo bardzo szybko i sprawnie

2017-03-16 23:05:57 Henryk

wszystko przebieg³o bez problemowo polecam :)

2017-03-06 15:14:47 eduardo

The code worked - Thank you

2017-02-19 09:28:14 Marcin

Ekstra 5 minut i simlock zdjêty :-)

2017-02-17 08:29:54 Agnieszka

Wszystko OK .POLECAM

2017-02-08 10:07:15 Dorota

Wszystko ok. Dziêkujê za transakcjê i wsparcie :)

2017-02-07 11:08:48 Krzysztof

Po raz kolejny korzystam z us³ug Simlock 24 i zawsze 100% satysfakcji

2017-01-30 11:19:23 MARCIN

WSZYSTKO DZIA£A

2017-01-21 07:09:21 Artur

Po raz kolejny wszystko dobrze dziala. Dzieki za wszystko.

2017-01-18 18:27:13 Amber

Sony Xperia SP Lte. Czas realizacji - 5 minut. Wszystko ok.

2017-01-11 20:16:30 Krzysztof

Polecam szybko i sprawnie

2016-12-25 18:10:40 Grzegorz

Bardzo szybka realizacja - kilka minut wraz z p³atno¶ci± (kod dla Xperia SP z sieci O...). Kod bezb³êdny, jasno pokazane co i jak zrobiæ. Cena konkurencyjna w stosunku do oferty operatora. POLECAM

2016-12-17 09:02:07 Bogus³aw

Wszystko OK

2016-12-13 09:16:46 Iras-w

Jak zwykle wszystko za³atwione pozytywnie. Polecam.

2016-11-27 12:51:57 Bartosz

Wszystko w jak najlepszym porzadku, kod otrzyma³em w nieca³e 24 godziny i to na dodatek w sobotê ;-) ¦mia³o mogê poleciæ.