Déblocage Sony Xperia Tipo

Pour Sony Xperia Tipo sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Sony Xperia Tipo

 

Dernier commentaire sur la libération

  • Bravo pour la rapidité et le prix défié toute concurrence....Orange me demandait 70 euros pour déverrouiller.... Merci à vous.

    Laurent - 2016-01-14 15:34:34

Comment entrer le code sur le mobile Sony Xperia Tipo ?

1. Insérez la carte SIM inacceptable et allumez le mobile.
2. Après avoir attendu quelques secondes, vous serez invité à saisir le "CODE PIN DEVERROUILLANT LE RÉSEAU".
3. Entrez le code et confirmez.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage :
1. Allumez le mobile avec la carte SIM avec laquelle il fonctionne actuellement.
2. Saisissez #987654321#
3. La fenêtre de verrouillage sim apparaîtra
4. Entrez le code de déverrouillage et confirmez.

NOTE!!!
Le code de déverrouillage ne peut être saisi que cinq fois. Avant la commande, assurez-vous que votre compteur n'est pas bloqué en permanence.

Comment vérifier le compteur de saisissement des codes?
1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Verrouillez l'écran de sorte qu’il y ait la demande de l'exécution de la démarche de déverrouillage
3. Pressez les séquences: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (pour les modèles Mini le bouton de menu peut être désigné par un seul grand carré)
4. Sélectionnez Service info
5. Sélectionnez SimLock
6. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
7. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
8. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Saisissez *#*#7378423#*#*
3. Sélectionnez Service info
4. Sélectionnez SimLock
5. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
6. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
7. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

Commenté

2019-06-18 19:30:47 Mariusz

Wszystko dzia³a poprawnie Polecam

2019-04-04 11:05:34 Patrycja

Wszystko zadzia³a³o sprawnie i telefon by³ odblokowany w kilka minut. U¿yteczny serwis i op³ata niezbyt wysoka. Polecam

2019-01-07 22:16:02 Stanis³aw

Szybko i skutecznie. Polecam

2018-07-10 16:36:30 Delmina

Nie by³am pewna, czy na moim telefonie uda siê usun±æ simlock, poniewa¿ zrzut ekranu nieudanych prób zdjêcia blokady mocno siê ró¿ni³ od zamieszczonych w serwisie. U mnie wszystkie opcje by³y zaznaczone krzy¿ykiem lub kó³kiem. Po krótkiej i rzeczowej korespondencji zdecydowa³am siê zakupiæ usuniêcie blokady. Szybko dosta³am kod i usunê³am blokadê na starym smartfonie. Dziêki temu zamiast le¿eæ w szafie telefon ma nowego opiekuna. Wszystko to uda³o siê zrobiæ w jeden dzieñ.

2017-10-26 16:17:43 Krzysztof

Sprawnie, szybko i wszystko dzia³a. Dziêki

2017-06-19 21:02:34 Robert

Wszystko git. Dzia³a

2017-03-24 20:21:34 Rafal

Szbko i sprawnie Kod bez problemu dzialal.

2017-01-25 21:13:41 Mateusz

Zadziwiaj±ca szybko¶æ realizacji zamówienia i wszystko dzia³a jak powinno.Polecam.

2016-12-28 07:42:11 £ukasz

Kod otrzyma³em w ci±gu 2 minut od p³atno¶ci. Zadzia³a³ bez problemu. Polecam.

2016-10-31 15:41:14 Anna

Najpierw mia³am w±tpliwo¶ci, czy to zadzia³a na moim telefonie, zadzwoni³am pod podany nr i spotka³am sie z bardzo mi³± obs³ug± przez telefon :) Zamowilam i kod do telefonu przyszed³ w ci±gu minuty. Simlock zdjêty ;)

2016-06-24 09:01:39 Szabolcs

The code was OK

2016-04-28 12:51:21 lachean

Sony xperia Tipo vodafone: en 24 h Todo correcto.

2016-04-23 07:46:54 wojciech

Sukces, kod otrzyma³em w ci±gu 5 min 5min a telefon odblokowany,

2016-03-24 19:46:03 DARIUSZ

Polecam jak najbardziej. Kod dostarczyli w 3 minuty po dokonaniu p³atno¶ci. Tipo odblokowany za grosze. Jeszcze raz polecam.

2016-01-14 15:34:34 Laurent

Bravo pour la rapidité et le prix défié toute concurrence....Orange me demandait 70 euros pour déverrouiller.... Merci à vous.

2015-12-29 10:14:15 Krzysztof

Szybko i sprawnie - kod dzia³a

2015-12-14 22:06:20 Rafal

Wszystko ok

2015-11-05 23:06:25 jozef

Szybko i profesjonalne podejscie do klienta. Czas oczekiwania krotszy niz okreslony w powiadomieniu. Dodatkowym atutem jest dowolna pora w jakiej moglem odblokowac swoj telefon. Cena zdecydowanie zadowalajaca w porownaniu do uslug swiadczonych w stacjonarnych punktach.

2015-10-23 14:46:33 Adam

Szybko,sprawnie ogólnie bez zastrze¿eñ.

2015-09-21 09:19:13 Stanis³aw

SUPER....bardzo szybko w dzieñ wolny od pracyPOLECAM....TANIO I PROFESJONALNIE