Déblocage Motorola Z6w

Pour Motorola Z6w sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Motorola Z6w

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Bardzo szybka realizacja zamówienia:) Bez problemu odblokowa³em motorolê z6w której ¿aden serwis wcze¶niej nie potrafi³ odblokowaæ:) Dziêki simlock24.pl mam zapasowy telefon w razie awarii smartfona:) Polecam

  owoc - 2014-08-18 22:57:29

 • Wszystko jak nale¿y. Polecam

  palkosiu - 2014-04-14 10:42:55

 • gracias todo perfecto

  boyan - 2014-03-10 12:06:16

 • 5 min, rach, ciach i po zabawie :) Szczerze polecam

  Rebelek - 2013-01-13 10:31:04

 • Po wielu nieudanych próbach z wpisywaniem **057* pomysla³am, ¿e spróbuje bez tego i wpiszê podany kod simlock i zadzia³a³o.Polecam

  Barbara - 2013-01-02 12:54:58

Comment entrer le code sur le mobile Motorola Z6w ?

Pour entrer le code de déverrouillage des mobiles Motorola, il faut insérer une carte SIM étrangère et entrer le code. Si sur votre mobile apparaît "contactez l’opérateur » ou l'impossibilité d'entrer le code, Vous devez laisser le mobile allumé avec une carte sim étrangère pendant environ 30 minutes. Passé ce délai, vous serez autorisé à entrer le code

Film Vidéo Aide montre ce que vous devez faire, de saisir un code de déverrouillage pour votre téléphone Z6w.

Commenté

2014-08-18 22:57:29 owoc

Bardzo szybka realizacja zamówienia:) Bez problemu odblokowa³em motorolê z6w której ¿aden serwis wcze¶niej nie potrafi³ odblokowaæ:) Dziêki simlock24.pl mam zapasowy telefon w razie awarii smartfona:) Polecam

2014-04-14 10:42:55 palkosiu

Wszystko jak nale¿y. Polecam

2014-03-10 12:06:16 boyan

gracias todo perfecto

2013-01-13 10:31:04 Rebelek

5 min, rach, ciach i po zabawie :) Szczerze polecam

2013-01-02 12:54:58 Barbara

Po wielu nieudanych próbach z wpisywaniem **057* pomysla³am, ¿e spróbuje bez tego i wpiszê podany kod simlock i zadzia³a³o.Polecam

2012-12-17 14:50:04 Anna

TO DZIA£A jestem totalnym antytalenciem w tej dziedzinie, ale siê uda³o £atwo, prosto i przyjemnie Mo¿na równie¿ liczyæ na fachow± pomoc POLECAM

2012-07-06 19:54:17 Mateusz

Mega szybko. Wszystko jak w opisie, Motorolka Z6w. Polecam

2012-06-27 20:40:27 Cezary

Zadzia³a³o za drugim razem. Za pierwszym niepotrzebnie wpisa³em **057*, mo¿e w innych telefonach. Dziêkujê i polecam.

2012-06-05 10:57:56 Krzysztof

Jestem zachwycony i zadowolony z jako¶ci us³ugi, po kilku minutach od wp³aty otrzyma³em kod i po wpisaniu telefon dzia³a we wszystkich sieciach. Dziêki temu ulubiony telefon zyska³ drugie ¿ycie. Polecam innym

2012-05-24 19:28:33 Wojciech

Na kod czeka³em 30 minut. Simlock skutecznie usuniêty-polecam

2012-05-09 08:04:41 Krzysztof

Wszystko ok. sim lock zdjêty w piêæ minut Motorola Z6W

2012-02-01 18:15:40 Wioletta

Bardzo szybko wszystko posz³o. Mia³o byæ 30 minut a by³o nieca³e 10

2012-01-23 13:32:09 Tomasz

Witam. Wszystko dzia³a bez problemu. Kod dosta³em w 10 min .

2011-09-09 14:04:17 Sebastian

Nieca³y kwadrans oczekiwania na kod, bezproblemowa aktywacja telefonu przy postêpowaniu zgodnie z instrukcj±. Mia³em pewne obawy, a jestem pozytywnie zaskoczony i co¶ czujê, ¿e bêdê tu wraca³

2011-05-26 14:12:53 marcin

Super obsluga... :) mialo byc oczekiwanie 30 minut na kod a juz po 10 minutach moja motorolka byla wolna :)

2011-05-23 21:14:47 Serhiy

Perfect service

2011-04-02 12:33:00 Andriy Savshak

It works I am beholden to you for a help.

2011-03-28 16:30:23 Artur

Bardzo szybko wys³any kod, 100% bez problemu.

2011-01-08 14:02:29 £ukasz

Wysylka kodu blyskawiczna, telefon odblokowany - goraco polecam

2010-12-27 10:25:22 Tomasz

Kod dzia³a, Polecam