Déblocage Nokia N95

Pour Nokia N95 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Nokia N95

 

Dernier commentaire sur la libération

  • c'est un service très rapide et fourni immédiatement le bon code, sans plusieurs options

    Oleksandr - 2021-10-01 12:17:13

Comment entrer le code sur le mobile Nokia N95 ?

Le code sous format #pw+12345678901234+1# que vous recevrez pour déverrouiller le téléphone, doit être saisi de la manière suivante:

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Sélectionner le caractère # sur le clavier
3. Vous obtenez les caractères p, w, + en sélectionnant plusieurs fois le caractère*
4. Le dernier caractère # approuve tout le code
5. Le message suivant apparaît "la carte sim déverrouillée "

NOTE!!
Vous n'avez qu'à 3 tentatives de la saisie du code.

Commenté

2021-10-01 12:17:13 Oleksandr

c'est un service très rapide et fourni immédiatement le bon code, sans plusieurs options

2017-12-27 10:05:49 Alberto

Tardó unos días, pero el código de liberación funciono perfectamente. Todo correcto. Recomendables.

2016-02-11 14:30:52 karim

thanks you it s fast and good

2016-02-06 14:25:57 Radoslaw

Szybko, sprawnie i bezproblemowo.Polecam

2014-12-19 13:31:57 Erwin

Jestem bardzo zadowolony z us³ugi, polecam.

2014-08-21 18:08:00 Jan

Serwis godny polecenia.

2012-09-05 16:02:57 Micha³ Paw³owski

Super obs³uga i wszelka pomoc w razie problemów. Terminowa realizacja zamówienia. Oby wiêcej takich Firm na rynku i ¿ycie bêdzie ³atwiejsze.

2012-04-03 18:46:41 Daniel

Szybka i fachowa obs³uga oraz pomoc. Polecam

2012-01-27 09:40:48 Kinga

Wszystko posz³o dobrze - za pomoc± usb ale siê uda³o

2012-01-03 19:11:03 Leszek

co tu du¿o komentowaæ simlok zdjêty sposób prosty niezawodny skuteczny polecam tym którzy maj± problemy

2011-12-30 18:07:00 Robert W.

Us³uga przes³ania kodu do telefonu Nokia N95 wykonana bez problemu. Po op³aceniu us³ugi otrzyma³em informacjê o wp³ywie p³atno¶ci i przyjêciu us³ugi do realizacji. Otrzyma³em tak¿e informacjê o przewidywanym czasie oczekiwania na kod zdejmuj±cym blokadê. W moim przypadku by³o to ponad 18 godzin, ale po tym czasie otrzyma³em kod i wszystko dzia³a. Pozdrawiam.

2011-02-04 17:56:52 Maciej

Szybko i sprawnie dzia³aj±cy serwis. Co prawda pojawi³y siê problemy ale pod adresem mailowym uzyska³em szybk± pomoc i zosta³em pokierowany do punktu w moim mie¶cie gdzie od rêki rozwi±zali problemy. Polecam